Article

Inzicht in de ontwikkeling van de huizenprijzen in dertien Europese landen

Jaarlijks vergelijkt Deloitte de prijsontwikkeling van woningen binnen een groot aantal Europese landen. Ook zaken als de woningvoorraad, aantal nieuw opgestarte projecten, huisvestingskosten en eigendomsstructuur worden vergeleken. Met name in de prijsontwikkeling scoort Nederland uitzonderlijk.