Contact

Rens van Erk

Analytics & Information Management

Senior Consultant

Rens van Erk

Gustav Mahlerlaan 2970

For navigation: Gustav Mahlerlaan 3004

1081 LA Amsterdam

Netherlands

View map

Vanuit mijn rol in het Analytics & Cognitive team binnen Deloitte focus ik mij op het begeleiden van organisaties naar een (meer) inzicht gedreven manier van werken. Naast het begeleiden van deze transities ben ik enthousiast over Agile/Scrum, dashboarding, en data visualisatie technieken. Vanuit laatstgenoemde interesse faciliteer ik ook workshops voor Deloitte Academy waarbij het overbrengen van een boodschap door middel van tabellen en grafieken centraal staat.

Rens van Erk