Contact

Rens van Loon

Consulting

Director

Rens van Loon

Flight Forum 1

5657 DA Eindhoven

Nederland

Kaart bekijken

Rens van Loon is Director Culture, Leadership and Learning bij Deloitte en 
Hoogleraar Dialogical Leadership aan de Universiteit van Tilburg.
• “Ik begeleid individuele leiders, hun teams en organisaties bij het opzetten en in praktijk brengen van ambities op gebied van leiderschap en verandering. Leiderschap (en volgerschap) beschouw ik als een fenomeen dat in dialoog onderzocht kan worden vanuit meerdere perspectieven: filosofie, psychologie, organisatieleer. Bij mijn werk gebruik ik dialoog als primaire onderzoeks- en interventie methode. Ik denk graag met mijn gesprekspartners na over de combinatie van praktijk en reflectie/onderzoek. Ik laat mij beïnvloeden door de theoretische invalshoeken van de Dialogical Self Theory (Hermans), Complexe vraagstukken (Grint, Heifetz), Sociaal Constructionisme (Gergen) en Comparatieve Wetenschapsfilosofie (Libbrecht).”
• Boeken en artikelen:
• Van Loon, E. (Rens) J.P. & T. van den Berg. Dialogical Leadership. The “Other” way to coach leaders. (2016). Hermans, H.J.M. (ed) Nine Methods for stimulating a dialogical self: Applications in groups, cultures and organizations. 75-93. New York: Springer.
• Van Loon, E. (Rens) J.P. (2015). Dialogical Leadership. Over grenzen. PrismaPrint: Tilburg University.
• Van Loon, E. (Rens) J.P. & G. van Dijk. (2015). Dialogical leadership. Dialogue as Condition Zero
Journal for Leadership Accountability and Ethics Vol. 12(3) 62-75.
• Van Loon, E. (Rens) J.P. (2006). Het geheim van de leider. Zoektocht naar de essentie. Assen: Van Gorcum. 
• Van Loon, E. (Rens) J.P. & G. van Dijk. (2012). Dialoog of intimidatie? Een kritische reflectie over het gebruik van dialoog in organisaties. Tijdschrift voor Management Development december 2012.
• Van Loon, E. (Rens) J.P. & J.W.L. Wijsbek. (Red.) (2003). De organisatie als verhaal. Dialoog en reflectie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van organisaties, leiders, teams en medewerkers. Assen: Van Gorcum.

Rens van Loon