Course

Datavisualisatie

Breng je inzichten uit data over op je publiek

Amsterdam
Credits offered: 7 PE-uren Event languages: Dutch , English

Ben je je bewust van de effecten die visualisatiekeuzes hebben op je publiek? Gebruik je de juiste grafieken om jouw inzichten over te brengen? Leer over de effecten die jouw keuzes hebben op jouw publiek. Kies de juiste opmaak en zorg dat je boodschap helder overkomt.

18 Feb.
Registreren

Maatregelen COVID-19

In nauwe samenwerking met de locaties zorgen wij voor een veilige leeromgeving. Wij voeren onze dienstverlening uit volgens de geldende adviezen en maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld. Het aantal deelnemers per training blijft beperkt, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van de ruimtes zodat het houden van voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) gewaarborgd blijft. Deelnemers aan de training worden verzocht de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht te nemen en thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of wanneer u huisgenoten met koorts heeft.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

In de enorme hoeveelheid beschikbare data is op bijna elke vraag een antwoord te vinden. Met de juiste tools lukt het bovendien steeds beter om de juiste analyses uit te voeren. We slagen er echter niet altijd in om onze bevindingen op anderen over te brengen. Zo lang dat niet lukt, bereiken onze analyses niet hun doel en blijft de beschikbare data nutteloos.

 

Leerdoelen

In deze training leer je data zo te visualiseren dat de inzichten op efficiënte en effectieve wijze overgebracht worden. Het begint bij helderheid over de boodschap die je wilt overbrengen op je doelgroep. Denk daarbij aan het kiezen van het grafiektype dat aansluit bij jouw boodschap.

Je leert begrijpen hoe mensen visuele prikkels tot zich nemen en hoe wij daar door beïnvloed worden. Grafiekopmaak (kleuren, lijnen, etc.) en context bij de grafiek (titels, labels, etc.) zijn van groot belang en kunnen je boodschap ondersteunen maar ook vertroebelen. In de training maken we gebruik van veel praktische voorbeelden waar je naar leert kijken door de bril van de doelgroep.

We raden je aan om vooraf eigen voorbeelden van datavisualisaties of cases in te dienen. Na elk hoofdstuk brengen we de theorie namelijk in de praktijk met een groepsopdracht die (gedeeltelijk) gebaseerd is op je eigen inbreng. Zo kun je wat je geleerd hebt direct toepassen op je eigen vraag, situatie of werk.

Doelgroep

De training is voor iedereen die werkt met visualisaties van inzichten uit data. Functie, type werk of werkgever is hierbij van ondergeschikt belang. Tijdens de training werk je vaak samen met mensen uit andere werkvelden en de ervaring leert dat dit vaak waardevolle nieuwe inzichten oplevert.

Programma

Introductie datavisualisatie
Raak bekend met hoe het brein visuele prikkels tot zich neemt en leer hoe dit wordt gebruikt (en misbruikt) om effectief en efficient inzichten over te brengen.

Know your audience
Om effectief en efficient inzichten te kunnen overbrengen moet je weten op wie.

Define your message
Maak helder wat je precies wilt overbrengen en verlies dit niet uit het oog.

Gather data
Nu je weet wat je wilt overbrengen en op wie, kun je gericht bepalen welke data je daarvoor nodig hebt.

Use visual encodings
Sta stil bij welke visual encodings geschikt zijn voor het overbrengen van jouw boodschap.

Pick the right chart type
Bepaal welk grafiektype het beste past bij jouw boodschap.

Provide just enough context
Door het bieden van de juiste context maak je jouw grafiek begrijpelijk.

Keep it clean
Door het weglaten van overbodige elementen blijft jouw boodschap overeind.

Involve your audience
Door je visualisatie te toetsen bij je publiek kom je erachter of jouw boodschap op de juiste manier overkomt.

Your Data Viz journey
Breng het geleerde in de praktijk en blijf leren.

Inspiration
Raak geinspireerd door de mogelijkheden van de datavisualisatietools van vandaag.

18 februari 2021
Taal: Nederlands/Engels
Deloitte Amsterdam

Tijd: 09.00 - 17.00 uur

De training is tool-onafhankelijk en het is niet nodig om een laptop mee te nemen.

De kosten van de training bedragen € 695,- euro exclusief btw, inclusief digitale naslagwerken, koffie en thee en een lunch. 

De training wordt gegeven in het Engels of Nederlands, afhankelijk van de voorkeurstaal van de deelnemers. Heeft u er bezwaar tegen dat het in het Engels wordt gegeven, laat het ons weten bij uw inschrijving.

Het cursusmateriaal is in het Engels.

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze leergang komt u in aanmerking voor 7 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

"Ik begrijp nu beter hoe visuele prikkels het brein beïnvloeden en hoe wij hier rekening mee kunnen houden bij het visualiseren van data."

"Ik kan deze training direct in de praktijk brengen door de vele oefeningen, deze zorgen dat je constant scherp blijft en moet blijven nadenken."

"We kregen direct tips om bestaande dashboard te verbeteren, heel nuttig!"

"Veel zelf doen. Nadenken over de theorie waardoor het goed blijft hangen. Leuke aansprekende voorbeelden."

"Less is more. Niet alle data hoeft terug te komen in een dashboard, alleen dat wat relevant is!"

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via:

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl

Facilitators

Marloes de Raad

Marloes de Raad

Manager

My passion is to translate complex information into simple and unambiguous visuals that can be interpreted quickly. This means that I design reports, dashboards and infographics, with a main focus on usability.

Rens van Erk

Rens van Erk

Senior Consultant

Vanuit mijn rol in het Analytics & Cognitive team binnen Deloitte focus ik mij op het begeleiden van organisaties naar een (meer) inzicht gedreven manier van werken. Naast het begeleiden van deze transities ben ik enthousiast over Agile/Scrum, dashboarding, en data visualisatie technieken. Vanuit laatstgenoemde interesse faciliteer ik ook workshops voor Deloitte Academy waarbij het overbrengen van een boodschap door middel van tabellen en grafieken centraal staat.

Wellicht ook interessant voor u?

Bekijk ook onze andere cursussen

Thursday, 18 Feb 2021
Share Share event on social
Registreren