Online Training

Masterclass Zorgvastgoed | Volledig Pakket Thuis

Online masterclass van 1 dagdeel over trends en ontwikkelingen bij het Volledig Pakket Thuis

 CET
Event language: Dutch

Ziet u ook een toenemende vraag naar Volledig Pakket Thuis (VPT) in uw werkgebied? Onze experts praten u bij over de laatste trends en relevante ontwikkelingen in het speelveld van VPT en de belangrijkste drijvers achter dit concept.

Vanwege de sterke vergrijzing zijn de komende vijf jaar landelijk 25.000 extra verpleeghuisplekken nodig, hetgeen gepaard gaat met een investering van circa 5 miljard euro!

Het grootste deel van de toenemende vraag wordt ingevuld door middel van VPT, waar zorgkantoren ook actief op sturen in hun inkoopbeleid. Deze dynamiek vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen, aandachtspunten en succesfactoren in het realiseren van VPT-in-de-wijk of een aantrekkelijk VPT-concept in een geclusterde woonvorm en de business case die hieronder ligt.

 • Een belangrijke drijver achter de opkomst van VPT is de lage eigen bijdrage die ouderen betalen aan het CAK van maximaal 899 euro per maand
 • Ter vergelijking: in een traditioneel verpleeghuis betalen ouderen maximaal 2469 euro per maand eigen bijdrage aan het CAK op basis van Zorg in Natura (ZiN)
 • In een geclusterde VPT-setting wordt bovendien meer toegevoegde waarde geleverd voor de bewoners, waarbij dit ook nog eens financieel rendabel is voor de zorgaanbieder

Kortom, een win-win situatie! VPT vraagt echter een andere mindset en hoe stel je deze business case op? Dit komt aan de orde tijdens het VPT-webinar dat op woensdag 1 juni 2022 in de middag zal plaats vinden. U kunt zich hier nu kosteloos voor inschrijven!

Download hier het rapport van Deloitte waarin de aandachtspunten en succesfactoren uitgewerkt zijn in dit rapport.

Doelgroep

Deze speciale editie van de masterclass Zorgvastgoed | VPT is speciaal ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft (of wellicht zal gaan krijgen) met analyses en besluitvorming over strategische- en financiële keuzes met betrekking tot VPT. De Masterclass Zorgvastgoed is ontwikkeld voor:

 • Bestuurders en toezichthouders bij zorginstellingen in de langdurige zorg
 • Financieel directeuren of – managers bij zorginstellingen in de langdurige zorg
 • Vastgoed managers werkzaam bij zorginstellingen in de langdurige zorg.

Wij behouden ons het recht voor deelnemers te weigeren als zij niet tot de door ons benoemde doelgroep behoren.

Programma

De masterclass vindt in een digitale omgeving plaats. Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Trends en ontwikkelingen VPT
  Sprekers: Arno Leeijen en Iwan Zuidberg (Deloitte)
 • Praktijkvoorbeeld van Compartijn
  Spreker: founder Richard te Vruchte (Founder- en voormalig directeur zorg Compartijn), zal u aan de hand van zijn ervaring en praktijkvoorbeelden vertellen over de mogelijkheden van VPT gefinancierde zorg in de Reguliere en Particuliere zorg
 • Visie van zorgverzekeraar 
  Spreker: André Mannak, WLZ inkoper van Zilveren Kruis, informeert u over de ontwikkelingen van het scheiden van wonen & zorg, de visie van hun zorgkantoor op VPT en de rol van het zorgkantoor bij nieuwe ontwikkelingen
 • Opstellen van de financiële business case over VPT en rekenmodel 
  Sprekers: Robin de Rooy en Arno Leeijen (Deloitte)
De masterclass Zorgvastgoed | Volledig Pakket Thuis wordt in een virtual classroom gegeven waarbij we gebruik gaan maken van Zoom.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze online masterclass VPT. Deze special Volledig Pakket Thuis is een aanvulling op de bestaande reeks masterclasses Zorgvastgoed.

Voorafgaand wordt men gevraagd om hun leerdoelen te formuleren middels een vragenlijst, die u wordt toegestuurd.

Wij behouden ons het recht voor deelnemers te weigeren als zij niet tot de door ons benoemde doelgroep behoren en men neemt deel in ruil voor een vervolg advies gesprek.

Deloitte Academy is een door meerdere organisaties geaccrediteerd opleidingsinstituut.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Educatie uren pagina.

Kunt u onverwachts niet deelnemen aan de virtuele masterclass, informeer ons per e-mail

Deloitte Academy behoudt zich het recht voor om, wanneer de omstandigheden daar toe dwingen, de masterclass te annuleren. U wordt hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie over onze Algemene Voorwaarden verwijzen wij u naar onze FAQ pagina.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via:

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl

Facilitators

Arno Leeijen

Arno Leeijen

Director

Arno is adviseur voor zorginstellingen op het gebied van financiële en vastgoedvraagstukken. Hij heeft ervaring met het opstellen en doorrekenen van business cases in de zorg en project management gericht op vastgoedtransacties, financieringsaanvragen, samenwerkingsverbanden en performance improvement danwel herstructureringen.

Iwan Zuidberg

Iwan Zuidberg

Director

Iwan is ruim 20 jaar werkzaam bij Deloitte Real Estate. Sinds 2005 heeft hij zich volledig toegelegd op het adviseren van instellingen in de gezondheidszorg. Iwan adviseert zorginstellingen (cure en care) op het vlak van vastgoedstrategie, strategische vastgoedplannen, financiële haalbaarheidsonderzoeken, locatieonderzoeken, business cases, het organiseren van samenwerking en de begeleiding van vastgoedtransacties.

Wellicht ook interessant voor u?

Bekijk ook onze andere cursussen

CET
Share Share event on social