Course

Interne Controle binnen de Publieke Sector

Voor lokaal en midden bestuur

Credits offered: 12 PE-uren Event language: Dutch

Hoe krijgt u meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de interne controle?
Door alle ontwikkelingen bijvoorbeeld de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording staat u voor grote uitdagingen.
Hoe controleert u of de financiële middelen rechtmatig en getrouw worden verantwoord binnen lokaal en midden bestuur? 

Maatregelen COVID-19

In nauwe samenwerking met de locaties zorgen wij voor een veilige leeromgeving. Wij voeren onze dienstverlening uit volgens de geldende adviezen en maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld. Het aantal deelnemers per training blijft beperkt, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van de ruimtes zodat het houden van voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) gewaarborgd blijft. Deelnemers aan de training worden verzocht de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht te nemen en thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of wanneer u huisgenoten met koorts heeft.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Leerdoelen

In slechts 2 dagen krijgt u handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de (verbijzonderde) interne controle binnen uw organisatie. Na deze cursus beschikt u over voldoende vaardigheden om adequate verbijzonderde interne (rechtmatigheid) controles uit te voeren binnen uw organisatie.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens deze interactieve cursus. Plenair behandelen we de theorie. Vervolgens gaat u, onder begeleiding van een docent, aan de slag met door uzelf ingebrachte praktijkcasussen. Hierdoor is er sprake van een goede mate van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers onderling.

Na het afronden van deze cursus heeft u in ieder geval de onderstaande kennis, vaardigheden en houding ontwikkeld:

  • U bent in staat een controleplan op te stellen
  • U kunt een oordeel vormen over de administratieve organisatie en de interne beheersing binnen uw organisatie
  • U kunt de verbijzonderde interne controle uitvoeren inclusief een adequate vastlegging hiervan
  • U kunt omgaan met de getrouwheids- en rechtmatigheidsverantwoording en deze vastleggen in een rapportage inclusief foutenevaluatie
  • Wij geven u inzicht hoe de intern controleur optimaal kan aansluiten op en zo maximaal kan bijdragen aan de accountantscontrole 
  • Daarnaast zullen wij aandacht besteden aan de actualiteiten die naar onze mening en uw mening relevant zijn.

'Er zijn veel beginners-cursussen, maar deze behandelde ook de gevorderde stof'

Doelgroep

Als u minimaal 2 jaar werkzaam bent bij een gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling, op uw afdeling (interne controle, planning & control of bij de (financiële) administratie) verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van (een deel van) de interne controle en u behoefte heeft aan verdieping binnen uw vakgebied.

Programma

De 2-daagse cursus Interne Controle geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw organisatie.

Tijdens de cursusdagen gaat u actief aan de slag met het opzetten, uitvoeren en evalueren van Interne Controle. Daarnaast bieden wij tijdens deze cursus de mogelijkheid om tips & tricks met elkaar te delen.

Webcast/intake
Vooraf organiseren wij een webcast om kennis te maken met elkaar, een korte opfrissing van de basis theorie te geven en input van u te ontvangen van uw leerdoelen en/of vraagstukken die u graag tijdens de cursus behandeld wilt hebben.

Deze webcast/intake geeft de docenten inzicht in uw leerdoelen, zodat zij u kunnen helpen deze leerdoelen tijdens de cursus te helpen behalen.

.

De kosten voor deze cursus bedragen €1.395,- excl btw. 

In de kosten zijn inbegrepen:

  • Lunches, koffie & thee
  • Cursusmateriaal

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze leergang komt u in aanmerking voor 12 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Deze cursus is door de deelnemers gewaardeerd met een 7.3

'De kennis van de hoofddocent, deze is echt een specialist op het gebied van Interne Controle.'

'Er was veel ruimte om met elkaar te sparren. Door de wisselende achtergronden van de medecursisten was dit een welkome toevoeging'

'Er zijn veel beginners-cursussen, maar deze behandelde ook de gevorderde stof'

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via:

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl

Facilitators

Anne-margriet de Winter

Anne-margriet de Winter

Manager

Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Deloitte in de audit publieke sector, waar ik betrokken ben bij de accountantscontrole van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en publiek-private samenwerkingsverbanden. Vanuit mijn praktijkervaring faciliteer ik cursussen en trainingen.

Sebastiaan Mast

Sebastiaan Mast

Junior Manager

Ik ben sinds 2007 werkzaam bij Deloitte en hou me met name bezig met jaarekeningcontroles. Ik ben voornamelijk actief in de (semi)publieke sector waarbij ik met name gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en enkele BV/NV’s bedien. Naast het controleren ben ik met enige regelmaat betrokken bij trainingen en adviesopdrachten.

Wellicht ook interessant voor u?

Bekijk ook onze andere cursussen

Share Share event on social
Interesse? Stuur ons een mail