Course

Landelijk Congres Jaarrekening en het BBV

Voor Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen

Omgeving Utrecht
Event language: Dutch

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie-BBV, de notitie Incidentele baten, de notitie geprognotiseerde balansen en de notities Tussentijdse winstneming, grondexploitaties en stand van zaken rechtmatigheids-verantwoording, hebben invloed op uw jaarrekening, de bedrijfsvoering 2020 en de begroting 2021. Het Landelijk Congres Jaarrekening wordt dit jaar in een hybride leeromgeving aageboden.

Interesse?

 

Heeft u interesse om deze training te volgen? Stuur ons een email om alvast een plek te reserveren. Wij informeren u persoonlijk over de eerstvolgende sessie zodra de nieuwe data bekend zijn.

Maatregelen COVID-19

In nauwe samenwerking met de locaties zorgen wij voor een veilige leeromgeving. Wij voeren onze dienstverlening uit volgens de geldende adviezen en maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld. Het aantal deelnemers per training blijft beperkt, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van de ruimtes zodat het houden van voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) gewaarborgd blijft. Deelnemers aan de training worden verzocht de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht te nemen en thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of wanneer u huisgenoten met koorts heeft.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Leerdoelen

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening en de begroting. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle actualiteiten.

 • U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de jaarrekening
 • U wordt tot in de puntjes bijgepraat over de recente ontwikkelingen door onze BBV specialist Rein-Aart van Vugt

''Hoge mate van actualiteit en toepasbaarheid in de praktijk. Zeer afwisselend programma met goede presentaties.''

Doelgroep

Het congres is speciaal ontwikkeld voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen:

 • Hoofden financiële administratie en hoofden planning & control
 • Wethouders financiën
 • Controllers
 • Hoofden administratie
 • In- en externe accountants
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

Programma

In samenwerking met onze BBV expert Rein-Aart van Vugt en onder leiding van dagvoorzitter Helen Meijer krijgt u een interactief programma aangeboden met veel ruimte tot het stellen van vragen en mogelijkheid om te discussiëren. Het onderstaand programma is nog onder voorbehoud en wordt aangepast aan de actualiteiten.

Dag 1 (virtueel)

 • Recente ontwikkelingen & wijzigingen vanuit de Commissie BBV
 • Rechtmatigheidsverantwoording: implementatie en kadernota rechtmatigheid
 • Realistisch plannen, begroten en uitvoeren
 • Beheersing kosten sociaal domein en  TOZO regeling

Dag 2 (virtueel)

 • Financiële gevolgen Corona crisis op de financiële ontwikkeling van gemeenten
Het Landelijk Congres Jaarrekening wordt in het najaar van 2021 weer gegeven. Datum volgt z.s.m.

De kosten van het congres bedragen € 795,- exclusief btw, inclusief digitale naslagwerken, koffie en thee, lunch. 

Elke volgende persoon uit dezelfde organisatie betaalt € 595,- exclusief btw.

Deloitte Academy is een erkend opleidingsinstituut. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het NBA volgens de nieuwe PE-systematiek per 1 januari 2021.

Deloitte Academy is Cedeo erkend en heeft het NRTO keurmerk. Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kunt u per e-mail kosteloos annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Deloitte Academy behoudt zich het recht voor om, wanneer de omstandigheden daar toe dwingen, een cursus te annuleren. U wordt hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie over onze Algemene Voorwaarden verwijzen wij u naar onze FAQ pagina.

Het congres 2019 is met een 7,9 beoordeeld.

''Interessante/actuele onderwerpen, deskundige inspirerende sprekers, toplocatie!''

''Hoge mate van actualiteit en toepasbaarheid in de praktijk. Zeer afwisselend programma met goede presentaties.''

''Kennis en expertise is beschikbaar en wordt daadwerkelijk ingezet. Uitstekende organisatie van dit congres.''

''Goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast praktische oplossingen voor verslaggevingsvraagstukken.''

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via:

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl

Facilitators

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten behoren o.a. gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, welzijnsinstellingen en cliënten in de profitsector. Ik ben lid van de commissie BBV en participeer in verschillende (landelijke) werkgroepen die gaan over governance, verslaggeving en rechtmatigheid.

Helen Meijer

Helen Meijer

Senior Manager

Helen is the Leader of Deloitte Greenhouse and Deloitte Academy in the Dutch firm. Within Deloitte Greenhouse she is working with cross-functional teams to provide unique and innovative Lab experiences for clients. Within Deloitte Academy she and her team are designing and developing training courses for clients. Both Greenhouse and Academy are helping clients to update their knowledge and deepen their insights in a fast changing environment. 

Wellicht ook interessant voor u?

Bekijk ook onze andere cursussen

Share Share event on social
Interesse?