Workshops/ Masterclasses

Masterclass Zorgvastgoed

In 3 middagen alle actuele ins & outs over transacties in zorgvastgoed

Nieuwegein View map
Credits offered: 12 PE-uren Event language: Dutch

Dit jaar wordt een recordbedrag in zorgvastgoed geïnvesteerd, zo zijn de voorspellingen. Het zorglandschap en de vastgoedmarkt veranderen in hoog tempo en dit biedt kansen in de samenwerking met partners voor de ontwikkeling van vastgoed. Het in eigendom hebben van zorgvastgoed is een strategische en financiële keuze. De afgelopen jaren heeft zorgvastgoed zich meer en meer ontwikkeld tot een aparte en onderscheidende beleggingscategorie.

18 Nov.
Registreren

Door beleidswijzigingen en technologische ontwikkelingen wordt de zorg meer buiten de zorginstelling georganiseerd. De vergrijzing gaat in gestaag tempo door in Nederland en naar verwachting is in 2030 bijna een kwart van de bevolking ouder dan 65. Dit heeft gevolgen voor uw vastgoed. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is essentieel.

Deze dynamiek vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen, aandachtspunten en succesfactoren in effectief en strategisch portefeuillebeleid en bij het aangaan van partnerships met vastgoedontwikkelaars of – beleggers en bij het doen van vastgoed transacties. Dit zijn de kern thema’s van onze Masterclass Zorgvastgoed.

Deloitte is als adviseur van zowel zorginstellingen als ontwikkelaars en beleggers betrokken geweest bij een groot aantal aansprekende zorgvastgoedtransacties. De Masterclass Zorgvastgoed is opgebouwd rondom een aantal van deze casussen. Door deze concrete transacties toe te lichten en te bespreken wordt een inzicht gegeven in de praktijk rondom zorgvastgoedtransacties, zowel vanuit het perspectief van zorginstellingen als vanuit het perspectief van beleggers.

Leerdoelen

  • U krijgt in een kort tijdsbestek een overzicht van de trends en relevante ontwikkelingen in het speelveld van zorgvastgoed en de verschillende stakeholders
  • Een uitleg over de theorie en toepassing in de praktijk van diverse vakinhoudelijke onderwerpen in relatie tot vastgoed transacties in relatie tot zorgvastgoed, gepresenteerd door deskundige professionals
  • Voorbeelden uit de praktijk waarbij gastsprekers vertellen over hun eigen ervaringen rondom een aantal aansprekende zorgvastgoed transacties
  • Leren van elkaar tijdens interactieve discussies gericht op dit onderwerp.

"Bondige presentaties met voldoende diepgang en afwisselend''

Doelgroep

Deze Masterclass Zorgvastgoed is speciaal ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft (of wellicht zal gaan krijgen) met analyses en besluitvorming over strategische- en financiële keuzes met betrekking tot zorgvastgoed (portefeuilles) en daaraan gerelateerde vastgoed- en/of financieringstransacties.

De Masterclass Zorgvastgoed zijn ontwikkeld voor:

  • Bestuurders en toezichthouders
  • Financieel directeuren of – managers
  • Vastgoed managers

Werkzaam bij zorginstellingen. 

Programma

De masterclass bestaat uit drie middagen. Tijdens deze masterclasses komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dag 1 | 18 novemberr 2020
Inzicht in de rol van de woningcorporatie, de belegger en de bank in zorgvastgoed.

Dag 2 | 2 december 2020
Trends en strategie op het gebied van zorgvastgoed in Nederland en inzicht in het ontwikkel- en tenderproces 

Dag 3 | 16 december 2020
Inzicht in de juridische en fiscale aspecten van een zorgvastgoedtransactie

Datum & Locatie

Dag 1: 18 november 2020
Dag 2: 2 december 2020
Dag 3: 16 december 2020 | aansluitend met een aangeklede borrel

Tijd: 13:30 uur tot 17:30 uur

NBC Congrescentrum Nieuwegein

De kosten van de masterclass bedragen € 650,- excl. btw.
Elke 2e persoon van hetzelfde bedrijf betaald € 525,- excl. btw. Inclusief:

  • Lunches, koffie & thee
  • Digitale naslagwerken

De laatste masterclass wordt afgesloten met een aangeklede borrel.

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze leergang komt u in aanmerking voor 12 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via:

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl

'Bondige presentaties met voldoende diepgang en afwisselend'

'Ik vond het leerzame bijeenkomsten waaruit duidelijk is geworden hoe belangrijk het is om wat betreft vastgoed in de zorg, specifieke expertise beschikbaar te hebben. Met name de juridische en fiscale aspecten vond ik zeer interessant'

Facilitators

Arno Leeijen

Arno Leeijen

Director

Arno is adviseur voor zorginstellingen op het gebied van financiële en vastgoedvraagstukken. Hij heeft ervaring met het opstellen en doorrekenen van business cases in de zorg en project management gericht op vastgoedtransacties, financieringsaanvragen, samenwerkingsverbanden en performance improvement danwel herstructureringen.

Iwan Zuidberg

Iwan Zuidberg

Director

Iwan is ruim 12 jaar werkzaam bij Deloitte Real Estate. Sinds 2005 heeft hij zich volledig toegelegd op het adviseren van instellingen in de gezondheidszorg. Iwan adviseert zorginstellingen (cure en care) op het vlak van vastgoedstrategie, strategische vastgoedplannen, financiële haalbaarheidsonderzoeken, locatieonderzoeken, business cases, het organiseren van samenwerking en de begeleiding van vastgoedtransacties.

Wellicht ook interessant voor u?

Bekijk ook onze andere cursussen

Wednesday, 18 Nov 2020
Share Share event on social
Registreren