Online Training

Opstellen van het Interne Controleplan bij gemeenten

Zet de eerste stap naar een gedegen controleplan

 CEST
Credits offered: 14 PE-uren Event language: Dutch

Vanaf 1 januari 2021 moet het College van B&W een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of deze getrouw is. Een deugdelijk intern controleplan gebaseerd op de kwaliteit van de primaire processen helpt u hierbij. Maar hoe komt u tot een dergelijk intern controleplan en hoe vertaalt u dit interne controleplan tot adequate werkprogramma’s voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen?

Maatregelen COVID-19

In nauwe samenwerking met de locaties zorgen wij voor een veilige leeromgeving. Wij voeren onze dienstverlening uit volgens de geldende adviezen en maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld. Het aantal deelnemers per training blijft beperkt, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van de ruimtes zodat het houden van voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) gewaarborgd blijft. Deelnemers aan de training worden verzocht de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht te nemen en thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of wanneer u huisgenoten met koorts heeft.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Voor alle gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen geldt: Wacht niet tot 2021! Zet nu de eerste stap richting een rechtmatigheids-verantwoording met een gedegen intern controleplan!

Leerdoelen

In 3 dagen trainen wij u in een Microsoft Teams virtuele omgeving hoe u een deugdelijk intern controleplan kunt opstellen voor uw organisatie.

Het doel is om tijdens deze training te komen tot een eerste versie van het interne controleplan voor uw organisatie. Waarbij twee werkprogramma's; EU-aanbestedingen en een werkprogramma voor een transactiestroom naar keuze van uw organisatie, worden uitgewerkt. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u in de periode tussen de contactmomenten tijd reserveert om aan het plan te werken.

Tijdens deze training wisselen theorie en praktijk elkaar af, waarbij de nadruk zal liggen op de praktijk. Plenair behandelen we de theorie en praktijkvoorbeelden. Vervolgens gaat u, onder begeleiding van een docent in kleine groepjes, in break-out rooms aan de slag met uw eigen controleplan. Hierdoor is er sprake van een goede mate van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers onderling.

 Tevens heeft u de onderstaande kennis, vaardigheden en houding ontwikkeld:

 • Wat is de scope van de rechtmatigheidsverantwoording
 • Hoe kom je tot een intern controleplan?
  • Hoe identificeer je de voor de rechtmatigheid relevante financiële beheershandelingen?
  • Hoe identificeer je de risicogebieden voor de rechtmatigheid, binnen de relevante financiële beheershandelingen? 
  • Welke controlemethodieken bestaan er om vast te stellen of er rechtmatig gehandeld is binnen de voor de rechtmatigheid relevante financiële beheershandelingen? 
  • Hoe bewaak je dat het interne controleplan gedurende het jaar actueel blijft? 
 • Hoe stel je een werkprogramma op voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen uit het interne controleplan?

'Ik kan deze training direct in de praktijk brengen door de vele oefeningen, deze zorgen dat je constant scherp blijft en moet blijven nadenken.'

Doelgroep

Voor een ieder die verantwoordelijk is voor het opstellen van (een deel van) het controleplan ten behoeve van de interne controle en uw gemeente en het opstellen van werkprogramma’s voor de te controleren relevante financiële beheershandelingen uit het interne controleplan. Deze cursus is ook geschikt voor de Waterschappen.

Programma

De 3-daagse virtual classroom met online face-to-face cursus geeft u praktische hulp op het terrein van het opstellen van een controleplan en de werkprogramma’s ten behoeve van de Verbijzonderde Interne Controle binnen uw organisatie. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze cursus bent u na afloop in staat om een controleplan en werkprogramma’s op te stellen.

Tijdens de cursusdagen gaat u actief aan de slag met het controleplan en een werkprogramma voor uw eigen organisatie. Daarnaast bieden wij tijdens deze cursus de mogelijkheid om tips & tricks met elkaar te delen.

Na afloop van de cursus krijgt elke deelnemer een 1-op-1 sessies aangeboden door één van onze docenten.

Datum & Locatie

Nieuwe datum volgt z.s.m.
Heeft u interesse stuur ons een email, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de nieuwe data.

Tijd: 09.00 - 16.00 uur

Locatie: Microsoft Teams virtuele omgeving

De kosten voor deze cursus bedragen € 2.250,- excl btw. 

Voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie betaalt men slechts € 2.095,- excl. btw.

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze leergang komt u in aanmerking voor 14 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

'Uit de virtuele cursus in vergelijking tot een reguliere training is het maximale gehaald. Een compliment hiervoor. Door middel van een afwisseling van blokken theorie, het tijdens deze theorie de mogelijkheid hebben direct mee kunnen te discussiëren en vervolgens aan de hand van opdrachten en dmv werksessies een plenaire maar ook individuele terugkoppeling krijgen is als zeer praktisch en nuttig ervaren.'

'Alle onderwerpen zijn aan bod gekomen. Kennis van docenten is uitstekend. Bij openstaande vragen wordt er gebruik gemaakt van de achtervang (Rein-Aart). De actualiteiten worden meegenomen.'

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via:

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl

Facilitators

Anne-margriet de Winter

Anne-margriet de Winter

Manager

Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Deloitte in de audit publieke sector, waar ik betrokken ben bij de accountantscontrole van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en publiek-private samenwerkingsverbanden. Vanuit mijn praktijkervaring faciliteer ik cursussen en trainingen.

Sebastiaan Mast

Sebastiaan Mast

Junior Manager

Ik ben sinds 2007 werkzaam bij Deloitte en hou me met name bezig met jaarekeningcontroles. Ik ben voornamelijk actief in de (semi)publieke sector waarbij ik met name gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en enkele BV/NV’s bedien. Naast het controleren ben ik met enige regelmaat betrokken bij trainingen en adviesopdrachten.

Wellicht ook interessant voor u?

Bekijk ook onze andere cursussen

CEST
Share Share event on social
Interesse? Stuur ons een mail