Online Training

Rechtmatigheidsverantwoording bij uw gemeente of provincie

Hoe kom ik tot een goede rechtmatigheidsverantwoording

Thursday, 09:00 a.m.  CEST
Event language: Dutch

Rechtmatigheid is voor een gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling van essentieel belang. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W, GS of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant.

1 Apr.
Registreer hier

Maatregelen COVID-19

In nauwe samenwerking met de locaties zorgen wij voor een veilige leeromgeving. Wij voeren onze dienstverlening uit volgens de geldende adviezen en maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld. Het aantal deelnemers per training blijft beperkt, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteit van de ruimtes zodat het houden van voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) gewaarborgd blijft. Deelnemers aan de training worden verzocht de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht te nemen en thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of wanneer u huisgenoten met koorts heeft.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Door het onvoorspelbare karakter van het COVID-19 virus en de diverse verzoeken om trainingen online te volgen, hebben wij ervoor gekozen de cursus Rechtmatigheidsverantwoording in een virtual classroom te geven waarbij we gebruik gaan maken van Microsoft Teams. De cursus is opgesplitst naar 2 ochtenden.

Voor alle gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen geldt: Wacht niet tot 2021! Zet nu de eerste stap richting een rechtmatigheids-verantwoording! Die komt er namelijk niet vanzelf. Het is goed om binnen uw organisatie dit onderwerp op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.

Leerdoelen

U krijgt binnen een dag praktische handvatten aangereikt om uw gemeente klaar te stomen voor de rechtmatigheidsverantwoording.
U krijgt inzicht in:

 • De actuele stand van zaken rondom de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording;
 • Het onderscheid tussen de rechtmatigheidsverantwoording en het in control statement;
 • Wat er onder de rechtmatigheidsverantwoording valt;
 • Wat de accountant gaat controleren en hoe de weging van bevindingen werkt;
 • Stappenplan voor implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording;
 • De rol van de VIC in de rechtmatigheidsverantwoording.

'Informatie wordt op een duidelijke en rustige manier overgebracht. Veel inhoudelijke kennis' 

Doelgroep

Voor iedereen die te maken heeft met het samenstellen van de gemeentelijke financiën zoals:

 • Hoofden financiën en beleidsmedewerkers
 • (Concern) controllers
 • Financieel specialisten
 • Verbijzonderde interne controleurs

Programma

 • Stand van zaken invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Tekst rechtmatigheidsverantwoording
 • Inzicht in normen en toetsingskader
 • Wat controleert de accountant en hoe wegen bevindingen?
 • Plan van aanpak invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Rol interne beheersing
 • Rol verbijzonderde interne controle

Dag 1: 1 april 2021 | 09.00 - 12.00 uur (inloop vanaf 08.45 uur)
Dag 2: 8 april 2021 | 09.00 - 12.00 uur (inloop vanaf 08.45 uur)

Locatie: Virtuele Microsoft Teams omgeving

De kosten van de cursus bedragen per persoon
€ 695, - exclusief btw. 

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze training komt u in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt u PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

De cursus is met een 8,4 beoordeeld.

'Informatie wordt op een duidelijke en rustige manier overgebracht. Veel inhoudelijke kennis' 
Sandra Verloop
Gemeente Hardinxveld- Giessendam

'Goede opbouw, ruimte voor vragen, duidelijke sheets'
Gerben Aukema
Gemeente Heerenveen

'Rein-Aart heeft een op het oog saaie en ingewikkelde wetswijziging zeer duidelijk uitgelegd zonder dat we daarbij de aandacht verloren. Van de 1e tot de laatste minuut was ik geboeid. De vertaling van theorie naar praktisch informatie was verhelderend.'
Klaas Dijkstra
Werkplein Drentsche AA

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via:

Telefoonnummer: 088-288 93 33
Mail: nlacademy@deloitte.nl

Facilitators

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten behoren o.a. gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, welzijnsinstellingen en cliënten in de profitsector. Ik ben lid van de commissie BBV en participeer in verschillende (landelijke) werkgroepen die gaan over governance, verslaggeving en rechtmatigheid.

Peter Naaktgeboren

Peter Naaktgeboren

Senior Manager

Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Deloitte en hou mij voornamelijk bezig met accountantscontroles in het lokaal en middenbestuur. Ik ben betrokken bij de audits bij kleine, middelgrote en grote gemeenten. In mijn rol als senior manager stuur ik de controleteams aan en ben ik het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en het management. Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Wellicht ook interessant voor u?

Bekijk ook onze andere cursussen

Thursday, 1 Apr 2021 09:00 a.m. CEST
Share Share event on social
Registreer hier