Nationaal Geldexamen 2019

Press releases

Afsluiting Week van het Geld: 25.000 kinderen leggen Nationaal Geldexamen af

Geldheld 2019 benoemd in Rotterdam

Vandaag sloot Deloitte de Week van het Geld af met het Nationaal Geldexamen. De financieel dienstverlener faciliteerde dit jaar voor de achtste keer het Nationaal Geldexamen in het kader van de Week van het Geld, met als doel kinderen uit groep zeven en acht bewuster met geld om te leren gaan en ze voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. In heel Nederland legden dit jaar meer dan 25.000 basisschoolkinderen het Nationaal Geldexamen af.

28 maart 2019

Voor basisschool KBS De Horizon uit Rotterdam was het een extra bijzondere dag. Een aantal van hen werden na een spannende pitch op het hoofdkantoor van Deloitte in Rotterdam benoemd tot Geldheld 2019. De kinderen gaven, naast het afleggen van het Nationaal Geldexamen, antwoord op de vraag: “Wanneer ben jij een held met je geld?”. Deloitte daagde de basisschoolleerlingen hiermee uit om samen na te denken over hoe ze een positieve impact kunnen maken op de maatschappij. Bijvoorbeeld door geld in te zamelen.

Het idee van o.a. Jodie van Kerkhoven uit groep zeven van KBS De Horizon uit Rotterdam, kwam na een stemming onder de 80 aanwezige kinderen als winnaar uit de bus. Haar groepje kwam met het idee samen met haar klas auto's te wassen om geld in te zamelen voor zowel mensen als dieren in nood in Mozambique.

Over het Nationaal Geldexamen

Het Nationaal Geldexamen vindt plaats tijdens de Week van het Geld. De Week van het Geld is een jaarlijks initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken en vindt plaats van 25 t/m 29 maart 2019. Het Nationaal Geldexamen is een initiatief van Deloitte en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Nibud en Uitgeverij Zwijsen. Het leert kinderen uit groep zeven en acht bewust met geld om te gaan en bereidt ze voor op voortgezet onderwijs. Meer informatie over het Nationaal Geldexamen is beschikbaar via www.geldexamen.nl.

Did you find this useful?