Press releases

Deloitte Digital ontwikkelt blockchain applicatie voor de consument

Garantiebewijzen op de blockchain

Voor het eerst is er een consumententoepassing van blockchain ontwikkeld die gebruik maakt van de Facebook Messenger chatbot die Facebook twee weken geleden lanceerde. Deloitte heeft een applicatie ontwikkeld waarmee garantiebewijzen veilig en gemakkelijk opgeslagen kunnen worden op de blockchain via Facebook Messenger. Deze toepassing toont aan dat blockchaintechnologie niet alleen voor de financiële sector, maar bijvoorbeeld ook voor de consumentenmarkt van grote waarde kan zijn.

29 april 2016

“Wij vroegen ons af wat de toegevoegde waarde van blockchain kan zijn in onze dagelijkse leven en zochten naar hoe deze technologie een bestaand ‘consumentenprobleem’ kan oplossen,” aldus Frank van de Ven, service designer bij Deloitte Digital. Veel consumenten raken aankoopbonnetjes en garantiebewijzen kwijt, ze worden onleesbaar of ze vormen een probleem tijdens het aan- of verkopen van tweedehands producten. “Een bron van irritatie voor veel consumenten. De door ons gebouwde toepassing lost dit op door je in staat te stellen op eenvoudige wijze garantiebewijzen op te slaan op de blockchain. Ook kunnen er eenvoudig extra diensten aan gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld productverzekeringen. Door gebruik te maken van een bestaand kanaal als Facebook Messenger Chatbot hoeft er geen speciale app voor gedownload te worden, wat het gebruiksgemak enorm vergroot,” zegt Frank van de Ven.

“De oplossing die we ontwikkeld hebben, staat niet op zichzelf. Wij zijn overtuigd dat blockchaintechnologie tal van mogelijkheden biedt, ook voor consumenten. Het feit dat we in staat zijn om in driedaagse hackathon een werkend prototype te ontwikkelen dat zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is, toont aan dat we op een kantelpunt staan van deze nieuwe technologie. Van theoretische toepassingen gaan we nu echt naar oplossingen om veiligheid en vertrouwen online te borgen.”, zegt Jacob Boersma, cyber security en blockchain expert.

Lees hier meer over de blockchainapplicatie en de toepassingsmogelijkheden.


Over Deloitte en blockchain

Deloitte Nederland erkent de potentie van blockchain technologie en de grote impact die het zal hebben op organisaties binnen de financiële, commerciële en publieke sector. Blockchain is een gedistribueerde database waarin transacties worden bijgehouden. De administratie van deze transacties is openbaar en decentraal, er is geen centrale autoriteit nodig die voor de ‘trust’ zorgt. Daarnaast is de onderliggende technologie met sterke cryptografie beveiligd en is fraude daardoor vrijwel niet mogelijk.

Deloitte gaat samen met haar klanten co-creatie trajecten aan om in korte tijd blockchain toepassingen te ontwikkelen. Hiernaast wordt geëxperimenteerd met de impact die blockchain op haar eigen dienstverlening en interne processen zal hebben.

Did you find this useful?