Deloitte investeert in kwaliteit

Press releases

Deloitte investeert in kwaliteit

Kwaliteit, samenwerking en innovatie belangrijke pijlers voor groei

Ondanks uitdagende omstandigheden in het vierde kwartaal heeft Deloitte Nederland solide prestaties neergezet. Vandaag publiceert Deloitte haar Integrated Annual Report over het boekjaar 2019/2020..

23 september 2020

“Afgelopen boekjaar heeft duidelijk twee kanten", aldus Hans Honig, CEO Deloitte Nederland. "De eerste drie kwartalen hebben we onze groei van de afgelopen jaren kunnen doorzetten met veel impact op onze cliënten en maatschappelijke vraagstukken en met een volgende stap voorwaarts in de kwaliteitsagenda. Het laatste kwartaal was een uitzonderlijke periode, waarbij onze eerste prioriteit de gezondheid en het lange termijn perspectief van onze mensen is geweest. Ik ben onder de indruk hoe snel we volledig virtueel zijn gaan werken en van de flexibiliteit en creativiteit van onze teams.

Hoewel de onzekerheid hoog blijft, hebben we vertrouwen in komend jaar. Er ligt een solide basis door de investeringen in kwaliteit en innovatie. We zien veel van onze klanten ook hun digitale transformaties versneld doorzetten. Wij zijn er van overtuigd dat de samenwerking met krachtige partners en in ecosystemen cruciaal is voor succes.”

Lees het Integrated Annual Report 2019/2020

Klik hier

Liesbeth Mol, CQO Deloitte Nederland, benadrukt het belang van kwaliteit. ”Bij Deloitte streven wij dagelijks naar het leveren van de allerhoogste kwaliteit in de volle breedte. Uiteraard geldt dit voor onze audit-praktijk vanuit het publieke belang waarbij we extra investeren in fraude-detectie en in de ontwikkeling van
een nieuwe set kwaliteitsindicatoren. Wij nemen het voortouw in het verder verbeteren van de controlekwaliteit. Zo hebben wij actief bijgedragen aan het lopende debat over de toekomst van de auditsector en zullen dit blijven doen. Er gaat daarbij veel aandacht naar het versterken van het lerend vermogen van onze organisatie. Het gaat hierbij om het vinden van een goede balans tussen het nastreven van een hoge controlekwaliteit en het tegelijkertijd creëren van een cultuur waarin je fouten mag maken. Dit vereist een open cultuur waarin fouten bespreekbaar zijn.” 

“Om de kwaliteitsslag te kunnen maken, hebben wij hier intensief in geïnvesteerd als ook in digitalisering en innovatie van onze business en in de ontwikkeling van nieuwe teams en diensten”, vervolgt Oscar Snijders, COO Deloitte Nederland. “We hebben daar een duidelijke langetermijnvisie voor ogen, dit heeft invloed gehad op onze korte termijn-winstgevendheid.” 

Hoogtepunten

  • In boekjaar 2019/2020 heeft Deloitte Nederland een omzet gerealiseerd van € 1,015 miljard. Ten opzichte van 2018-2019 is dit een omzetgroei van 4,9 procent.
  • Het aantal nieuwe werknemers dat we verwelkomden dit jaar is 1.055. In totaal werken er nu 6.455 werknemers bij Deloitte in Nederland.
  • Inclusion & Diversity (I&D) blijft topprioriteit. Het aantal vrouwen in leiderschapsposities binnen Deloitte is dit boekjaar gestegen met 5% naar 29%. We hebben ons I&D-programma geïntensiveerd op vlak van mentoring programma’s, Unconscious bias –trainingen en uitbreiding van vaderschapsverlof.
  • Feedback van klanten en stakeholders is essentieel voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering en het vergroten van de impact op onze klanten. Onze klanttevredenheidsscore 2019/2020 is gestegen naar een 8,0. 
  • Focus op innovatie blijft een topprioriteit. Zo werd Robot Process Automation (RPA) geïntegreerd in onze Tax, Audit- en  klantacceptatieprocessen, en met de nieuwste technologie werd eigen tooling gebouwd.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid als organisatie om actief bij te dragen aan de samenleving. Dat doen we  in ons dagelijks werk, maar ook met de State of the State-onderzoeken: actuele data analyses van ons land, en via de Deloitte impact Foundation.
  • Als Deloitte Nederland maken wij deel uit van Deloitte North South Europe (NSE) Hier kunt u het NSE Impact Report 2020 downloaden
Did you find this useful?