Press releases

Deloitte Nederland ontwikkelt eigen blockchain platform

In samenwerking met het Rubix Core Platform worden eerste bedrijfstoepassingen van blockchain ontwikkeld

Deloitte Nederland gaat een intensieve samenwerking met het Rubix Platform aan om een infrastructuur te bouwen voor blockchain applicaties. Om dit te realiseren investeert Deloitte in een toegewijd blockchain team binnen Deloitte Risk Advisory.

18 april 2016

Deloitte Nederland erkent de potentie van blockchain technologie en de grote impact die het zal hebben op organisaties binnen de financiële, commerciële en publieke sector. Blockchain is een gedistribueerde database waarin transacties worden bijgehouden. De administratie van deze transacties is openbaar en decentraal, er is geen centrale autoriteit nodig die voor de ‘trust’ zorgt. Daarnaast is de onderliggende technologie met sterke cryptografie beveiligd en is fraude daardoor vrijwel niet mogelijk.
 

Disruptieve technologie

“We werken nu aan concrete toepassingen van blockchain per industrie. De verwachting is bijvoorbeeld dat blockchain in toenemende mate gebruikt zal worden om overeenkomsten te beheren, in de vorm van zogenaamde smart contracts, waardoor een inzichtelijker en betrouwbaardere manier van het opslaan en authentiseren van eigendomsoverdracht mogelijk wordt. Vanwege het disruptieve karakter van de technologie is de tijd wat ons betreft dan ook rijp om daadwerkelijk samen met onze klanten te gaan experimenteren en innoveren,” aldus Kees Plas, verantwoordelijk voor de Technology Enabled Services binnen Deloitte.
 

Co-creatie en prototypes

Rubix is een blockchain platform dat opgezet is door Deloitte Canada om de potentie van deze technologie te verkennen en zakelijke toepassingen hierop te ontwikkelen. Deloitte gaat samen met haar klanten, onder andere uit de financiële sector, co-creatie trajecten aan om in korte tijd blockchain toepassingen te ontwikkelen. Hiernaast wordt geëxperimenteerd met de impact die blockchain op haar eigen dienstverlening en interne processen zal hebben. Doelstelling is om voor september de eerste prototypes ontwikkeld te hebben.

Did you find this useful?