Deloitte versterkt marktpositie met solide resultaat

Press releases

Deloitte versterkt marktpositie met solide resultaat

Verduurzaming, digitalisering en talent bepalen agenda voor de toekomst

Ondanks uitdagende omstandigheden in het afgelopen jaar heeft Deloitte Nederland solide prestaties behaald. Vandaag publiceert Deloitte haar Integrated Annual Report over het boekjaar 2020/2021 waarin Deloitte Nederland een omzet heeft gerealiseerd van € 1.032 miljard.

28 september 2021

“Het afgelopen boekjaar heeft laten zien dat onze strategie robuust is, ook onder uitzonderlijke omstandigheden”, aldus Hans Honig, CEO van Deloitte Nederland. “Onze voortdurende focus op  investeringen in technologie, innovatie, kwaliteit en toptalent, heeft geleid tot impactvolle opdrachten bij onze klanten. Met het werk wat we voor onze klanten doen, leveren wij een bijdrage aan het aangaan van de meest uitdagende maatschappelijke vraagstukken, zoals de fundamentele verduurzaming van onze samenleving. Zo zetten we ook komende jaren volop in op ESG-rapportering en richten we ons op de transitie in de economie met thema’s als energie, food, gezondheid en mobiliteit.” 

”De veerkracht en het commitment van onze mensen, in een periode van aanhoudende onzekerheid, waren echt indrukwekkend. Hun welzijn was het afgelopen jaar een topprioriteit en dat blijft zo. We hebben onze arbeidsvoorwaarden verbeterd en deze vergaand geflexibiliseerd, ook om inclusiviteit verder te bevorderen.” 

“We kijken terug op een jaar dat wordt gekenmerkt door een ongekende versnelling van strategische en digitale transformaties bij onze klanten. We zien duidelijke tekenen van bestendig economisch herstel in een groot aantal sectoren. Samenwerking met onze partners en in ecosystemen blijft de kern van onze aanpak.”

Liesbeth Mol, Chief Quality Officer (CQO) Deloitte Nederland: “We werken dagelijks aan de meest kritische en complexe maatschappelijke uitdagingen mét en voor onze klanten. Thema’s als continuïteit, fraudedetectie, duurzaamheid en cybersecurity komen steeds prominenter naar voren in onze audit-activiteiten wat de maatschappelijke rol van de accountant onderschrijft. Dit vraagt om een hoog tempo van innovatie zoals uitwisseling van denkkracht en vaardigheden vanuit de diverse specialismes binnen Deloitte. Die maatschappelijke rol pakken we ook bij de controle van de NOW-regeling waar we naast technische toepasbaarheid ook de ethische kant van gebruik van NOW bespreken. We maken ons er hard voor dat de steun bij de juiste organisaties terechtkomt.”

“Het afgelopen boekjaar is beter uitgevallen dan we initieel verwacht hadden”, aldus Oscar Snijders, COO Deloitte Nederland. “Met de focus op onze klanten, gecombineerd met het behoud en aantrekken van talent  heeft dat geleid tot het hogere resultaat en een beter uitgangspunt voor de komende jaren. Ook zetten we onze aandacht voor verduurzaming van onze eigen organisatie onverminderd door. COVID-19 heeft geleid tot een versnelling van de afname van ons reisverkeer. We gaan niet terug naar de oude niveaus. Dit draagt direct bij aan onze doelstelling om in 2025 klimaatneutraal te zijn op het gebied van huisvesting en mobiliteit.”

Lees het Integrated Annual Report 2020/2021

Klik hier

Boekjaar 2020/2021 in vogelvlucht

  • In boekjaar 2020/2021 heeft Deloitte Nederland een omzet gerealiseerd van € 1.032 miljard. Ten opzichte van boekjaar 2019-2020 is dit een omzetstijging van 1,6% procent. Het operationele resultaat groeide met ruim 38% naar € 202.286.

  • Het vertrouwen dat we van onze klanten krijgen, is te danken aan de kwaliteit en inzet van onze mensen. Hun welzijn is van groot belang. We hebben afgelopen jaar belangrijke stappen op dit vlak gezet, ook om de verbondenheid onderling te versterken. Enkele initiatieven: budget voor inrichting thuiswerkplekken; het Recharge programma via Deloitte Fit, de wekelijkse (digitale) lessen voor lichamelijk en geestelijk welzijn; en Charly Cares, een oppasdienst om thuis efficiënt te kunnen werken, vergoed door Deloitte.

  • In het afgelopen boekjaar behaalden we een klanttevredenheidsscore van 8,3 en een NPS van 63. De positieve feedback van klanten geeft bevestiging dat investeringen in kwaliteit, talent en technologie impact hebben en er vertrouwen is in Deloitte als partner bij complexe audits en transformaties. 

  • We investeren continu in onze mensen met een innovatieve Employer Value Proposition (EVP), waarbij ontwikkeling en welzijn centraal staan. Het afgelopen jaar is nadrukkelijk geïnvesteerd in arbeidsvoorwaarden en deze zijn daarnaast vergaand geflexibiliseerd.• In totaal werken er nu 6.744 werknemers bij Deloitte in Nederland. In lijn met de verwachte robuuste groei verwachten we 2.050 nieuwe medewerkers aan te trekken. 

  • Inclusion & Diversity (I&D) blijft topprioriteit, met als doel een inclusieve werkomgeving voor iedereen te creëren. Ons cultural-diversity netwerk is actiever dan ooit. We hebben ons I&D-programma verder geïntensiveerd door de introductie van reverse mentoring programma’s, uitbreiding van de verlofregeling met de introductie van de Rainbow Family Policy, waarmee de ouderschapsverlofrechten zijn uitgebreid voor ouders in niet-traditionele gezinsstructuren. 

  • Het aantal vrouwelijke partners binnen Deloitte is dit boekjaar gestegen met 3 procent naar 17 procent. We blijven investeren om onze focus op vrouwelijk leiderschap te behouden en deze stijgende lijn vast te houden. 

  • De impact van het veranderende klimaat is groter dan ooit. Via onze WorldClimate-strategie stimuleren we verantwoorde klimaatkeuzes binnen onze organisatie en daarbuiten. We hebben daarom op het vlak van milieu- en maatschappelijk verduurzaming het afgelopen boekjaar extra stappen gezet. Samen met het WNF ontwikkelde Deloitte een klimaat-cursus voor haar medewerkers, zodat elke collega de eigen positieve bijdrage voor dit probleem concreter kan maken en verder kan vergroten.  

  • We nemen onze verantwoordelijkheid als organisatie om actief bij te dragen aan het verbeteren van de samenleving. Dat doen we in ons dagelijks werk, maar ook via de Deloitte Impact Foundation, waarbij we afgelopen boekjaar bijna 185.000 mensen hebben bereikt. Zo bieden we dit jaar huisvesting aan Stichting Campus010, dat leerzame en inspirerend programma’s in schoolvakanties en daarbuiten aanbiedt aan kinderen in Rotterdam zodat zij de kans krijgen hun talenten (verder) te ontdekken.• Als Deloitte Nederland maken wij deel uit van Deloitte North South Europe (NSE). Voor meer informatie over de maatschappelijk impact van Deloitte en de prestaties van FY2021, kunt u hier het NSE Impact Report 2021 inzien.  
Did you find this useful?