Europese CFO wil investeren, ondanks afgenomen vertrouwen

Press releases

Europese CFO wil investeren, ondanks afgenomen vertrouwen

Ondanks de toenemende economische onzekerheid en de afgenomen risicobereidheid blijven Europese CFO’s focussen op groei. Dit blijkt uit Deloitte’s CFO Survey, waar 1.373 CFO’s uit 20 Europese landen zijn ondervraagd.

14 november 2018

26% van de ondervraagde CFO’s in Europa geeft aan minder optimistisch te zijn over de financiële vooruitzichten van hun eigen bedrijf dan drie maanden geleden. Van de Europese CFO’s zegt 60% erop te vertrouwen dat hun omzet in de komende 12 maanden groeit, tegenover 72% een halfjaar eerder. CFO's in landen van het eurogebied zijn echter veel optimistischer (69%) dan CFO’s buiten het eurogebied (46%) over hun financiële vooruitzichten.

Onzekerheid stijgt

Ongeveer 62% van de CFO’s in Europa beoordeelt de externe financiële en economische onzekerheid waarmee hun bedrijf wordt geconfronteerd als hoog of zeer hoog. Dit is aanzienlijk hoger dan bij CFO’s in Nederland, van wie 28% twijfels heeft over de economie. CFO’s in het Verenigd Koninkrijk meldden de hoogste onzekerheid (89%).

Risicobereidheid op historisch dieptepunt

CFO's worden voorzichtiger in het nemen van risico's. Slechts 24% van de Europese CFO’s en 22% van de Nederlandse CFO’s zegt dat nu een goed moment is om risico’s te nemen op hun balans. De risicobereidheid van de CFO’s in Europa bereikt hiermee een historisch dieptepunt.

Bedrijfsinvesteringen en aantrekken personeel

Bijna 40% van de ondervraagde Europese CFO’s verwacht een toename van de kapitaaluitgaven in de komende 12 maanden. Wel zijn grote verschillen te zien tussen landen uit het eurogebied en niet-eurolanden: respectievelijk 51% en 23% zegt te willen investeren. Verder geeft 35% van de CFO’s in heel Europa aan het aantal werknemers te willen verhogen. De vooruitzichten zijn veel positiever voor CFO's in het eurogebied dan buiten het eurogebied, waar het nettosaldo op dit moment op hetzelfde niveau ligt als een jaar geleden (30%).

Geopolitieke risico's komen terug als grootste zorg

Bezorgdheid over geopolitieke risico's heeft het tekort aan geschoolde arbeidskrachten ingehaald. CFO's in de helft van de ondervraagde landen beoordeelden dit als het grootste risico, tegen een kwart van de ondervraagden zes maanden geleden.

Frank Geelen, partner en lead CFO-programma bij Deloitte:
"Geopolitieke onzekerheden hebben het vertrouwen van de Europese CFO benadeeld en de risicobereidheid in heel Europa verlaagd. Toch hebben CFO's de expansie niet de rug toegekeerd en blijven ze ondanks een dip behoorlijk positief over het aantrekken van nieuw talent en bedrijfsinvesteringen."
 

Over de Europese Deloitte CFO survey

Dit is de zevende editie van de Deloitte European CFO Survey. Het onderzoek bevat de resultaten van onderzoeken uitgevoerd in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Luxemburg, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

In totaal hebben 1.373 CFO's deelgenomen aan deze enquêtes, uitgevoerd tussen augustus en september 2018.
 

Did you find this useful?