State of the state data-analyse

Press releases

Jonge vrouw blijft achter in loongroei na kankerdiagnose

Een omvangrijke data-analyse naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na een kankerdiagnose

Nederlanders leveren na een kankerdiagnose nauwelijks loon in ten opzichte van de totale populatie. Wel zijn er enkele subgroepen die in nadelige zin opvallen. Zo blijft het salaris van jonge vrouwen na een kankerdiagnose achter bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een omvangrijke data-analyse van Deloitte en Amsterdam UMC naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na de diagnose kanker. Het onderzoek is in opdracht van oPuce Foundation uitgevoerd aan de hand van microdata van het CBS.

28 november 2018

Isabelle Lebrocquy, directeur van oPuce Foundation: “Dit onderzoek is een geweldige doorbraak. Door de samenwerking tussen wetenschappers en big data-experts wordt eindelijk onderbouwd wat ik regelmatig hoor: enerzijds dat een kankerdiagnose en werken vaak goed samen kan gaan. En anderzijds dat diezelfde diagnose jonge mensen en met name jonge vrouwen vaak harder treft in hun carrière. Ik hoop dat dit het begin is van structureel onderzoek.”

De overheid en werkgevers

In het algemeen komen relatief geen grote verschillen naar boven als Nederlanders met de diagnose kanker worden vergeleken met de totale populatie. Zo daalt het jaarlijks loon van de patiëntengroep over 5 jaar met €1.002 meer dan bij de rest van Nederland. Het verschil in inkomen is over een periode van 4 jaar nog kleiner: €225 in het nadeel van de patiëntengroep.

Martijn Ludwig, projectleider en senior manager bij Deloitte: “Het verschil tussen loon en inkomen is grotendeels te verklaren door het in werking treden van het Nederlandse sociale vangnet. Dit kan betekenen dat zowel de overheid als werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Niet eerder kon met data-analyse zo’n compleet beeld worden geschetst van hoe mensen met de diagnose kanker zich op de arbeidsmarkt verhouden tot overige Nederlanders. Eerdere aannames over de mate van verantwoordelijkheid die bedrijven en overheden nemen kunnen eindelijk worden onderbouwd met cijfers.”

Jonge vrouwen, lageropgeleiden, uitzendkrachten en horecapersoneel

Bij jonge vrouwen is het verschil in de loonontwikkeling tussen mensen met kankerdiagnose en de controlegroep veel groter dan bij de totale populatie. Naast jonge vrouwen zien we dat lageropgeleiden, horecapersoneel en uitzendkrachten in negatieve zin afwijken van het algemene beeld na een kankerdiagnose. Vooral op het gebied van contractsoorten, sociale zekerheid, werknemerschap en loon gaan zij er na diagnose sterker op achteruit of minder op vooruit.

Over het onderzoek

Deloitte en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC onderzochten de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na een kankerdiagnose, in opdracht van oPuce. Voor deze omvangrijke data-analyse werd microdata van het CBS gebruikt van alle 64.228 Nederlanders die in 2013 een eerste ziekenhuisbehandeling ondergingen na kankerdiagnose, in 2018 nog in leven zijn en die tussen 1952 en 1995 geboren zijn. Deze groep is afgezet tegen een steekproef bestaande uit 256.912 Nederlanders, die een gelijke samenstelling van leeftijd en geslacht kent.

Over oPuce

OPuce richt zich op het vinden van betaald werk voor werkzoekenden die hersteld zijn van kanker. Hiervoor heeft oPuce in juni 2017 het oPuce BedrijvenNetwerk opgericht. Met deze bedrijven worden oplossingen bedacht en wordt impact gecreëerd.

Over State of the State

Dit onderzoek is onderdeel van Deloitte's State of the State, een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Deloitte analyseert hiervoor open data en kijkt naar onderlinge samenhang.

Did you find this useful?