Meerderheid van de Nederlanders weet (nog) te weinig over 5G

Press releases

Meerderheid van de Nederlanders weet (nog) te weinig over 5G

De jaarlijks terugkerende Global Mobile Consumer Survey (GMCS) van Deloitte geeft inzichten in mobiele consumententrends wereldwijd. Deze editie gaat specifiek in op de houding van Nederlandse consumenten ten opzichte van 5G, het nieuwe netwerk dat een grotere capaciteit heeft en dat snellere gegevensoverdracht biedt dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie.

10 december 2020

Zes op de tien Nederlanders geeft aan dat ze (nog) te weinig weten van 5G. Wereldwijd ligt dit percentage op 58 procent. Leeftijd lijkt hierin geen significante rol te spelen. Als we kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen dan geeft 69 procent van de vrouwen aan nog te weinig van 5G te weten ten opzichte van 50 procent van de Nederlandse mannen.

Connectiviteit

Wereldwijd verwacht 52 procent van de respondenten een betere connectiviteit te hebben na een overstap op 5G. In Nederland ligt dat percentage op 42 procent. 45 procent van de Nederlanders geeft aan geen mening te hebben of het niet te weten en slechts 13 procent verwacht geen betere connectiviteit na een overstap op 5G.

Nederland loopt nog niet warm voor 5G

Meer mensen zouden overstappen op 5G zodra het beschikbaar is in vergelijking met vorig jaar (17 procent), al ligt het percentage nog steeds vrij laag, op 23 procent. 8 procent van de Nederlanders zou overstappen op 5G als ze er goede dingen over zouden horen. Dit is 10 procent lager dan in 2019.

5G en gezondheidsrisico’s

43 procent van de Nederlanders gelooft niet dat er gezondheidsrisico’s vastzitten aan (het gebruik van) 5G. De gezondheidsraad concludeerde eerder in een rapport dat er op dit moment géén bewijs is dat het 5G-netwerk schadelijk zou kunnen zijn. Om dit helemaal uit te kunnen sluiten (of juist het tegendeel te bewijzen) moet er wel eerst meer onderzoek gedaan worden, luidt het advies. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert momenteel een dergelijke analyse uit, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond. Toch gelooft 17 procent van de Nederlandse respondenten dat er wél gezondheidsrisico's verbonden zijn aan 5G, terwijl 41 procent geen mening heeft of aangeeft het niet te weten. Wereldwijd ligt het percentage respondenten dat denkt dat 5G gezondheidsrisico’s met zich meebrengt op 21 procent.

Jongere leeftijdsgroepen zijn minder geneigd te geloven dat er gezondheidsrisico's aan 5G zijn verbonden. 56 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar gelooft niet dat er gezondheidsrisico’s aan 5G zitten. Een groot gedeelte van de leeftijdsgroep 45 – 54 en 55+ laat het antwoord nog in het midden.

We staan niet te trappelen om extra te betalen

Ook vroegen we de respondenten of en hoeveel ze bereid zijn om extra te betalen als de 5G-netwerksnelheden tien keer hoger zouden zijn dan die van 4G / LTE-netwerken. De ruime meerderheid (68 procent) geeft aan niet bereid te zijn extra te betalen om gebruik te kunnen maken van 5G. Van de consumenten die er wel wat extra voor over hebben vindt 22 procent tot 5 euro extra per maand acceptabel, terwijl 5 procent van de respondenten aan geeft er meer dan 10 euro extra per maand voor over te hebben.

Over het onderzoek

De Global Mobile Consumer Survey is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat inzicht geeft in mobiel consumentengedrag. Dit jaar zijn wereldwijd meer dan 35.000 respondenten ondervraagt in 22 landen, waaronder Nederland. Deloitte ondervroeg 2.000 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar. Deze Nederlandse editie geeft o.a. inzicht in onderwerpen als de houding van consumenten ten opzichte van privacy in het publieke en private domein, online consumentengedrag (ook tijdens de COVID-19 pandemie), thuiswerken, houding ten opzichte van 5G, interactie tussen klanten en mobiele operators en connectiviteit.

Did you find this useful?