Entrepreneurship in education | Deloitte Impact Foundation

Article

Ondernemerschap in het onderwijs

Scholieren starten hun eigen onderneming, ondersteund door agile training en coaching vanuit de Deloitte Impact Foundation

Collega’s Vivianne Smiggels, Sybren van Wirdum en Bob van Dartel van Deloitte’s Organization Transformation Consulting practice focussen zich in hun dagelijks werk op het toekomst bestendig maken van organisaties. Door hun Deloitte Impact Foundation initiatief, ondersteunen zij nu ook een groep enthousiaste havo 4-leerlingen in het oprichten van een eigen Junior Company via stichting Jong Ondernemen.

Ondernemerschap

De roep naar ondernemerschap is op vele fronten terug te vinden, uiteraard binnen startups, waar ondernemerschap dé succesfactor is, maar ook binnen gevestigde organisaties. Vanuit politieke hoek en binnen het onderwijs is ondernemerschap een veel gebruikt begrip. Het onderwijs spreekt de doelgroep aan die de juiste eigenschappen bezit om ondernemerschap te ontplooien. Creativiteit, een van de eigenschappen die een ondernemer zou ‘moeten’ bezitten, wordt vaak aan kinderen toegeschreven. Het onbevangen kunnen nadenken, niet gebonden aan kaders en jaren ervaring, maakt het kind dé ultieme entrepreneur.

Lees dit artikel in het engels

English translation

Stichting Jong Ondernemen

De verankering van ondernemerschap vindt de laatste jaren haar weg naar het onderwijs. Op het MBO, HBO en de universiteit is ondernemerschap een terugkerend onderwerp. Maar ook op jongere leeftijd worden leerlingen uitgedaagd hun ondernemersgeest te ontplooien. Zo ook binnen de ondernemersklas van het Elde College. 10 HAVO 4-leeringen zijn in september van start gegaan met het Junior Company programma van stichting Jong Ondernemen. Een landelijk programma waarin een middelbare scholieren gedurende een schooljaar een eigen onderneming opricht, niet een onderneming op papier, of een online simulatie, maar een echt bedrijf.

De Agile werkwijze

Via haar netwerk gaf Vivianne Smiggels gehoor aan de oproep van Adam van Dijk (docent Economie & Bedrijfseconomie op het Elde College) om de Ondernemersklas te ondersteunen in de ontwikkeling van een product. De focus op het leveren van waarde, het centraalstellen van de klant en het snel kunnen inspelen op verandering zijn vandaag de dag de norm binnen vooraanstaande bedrijven. De manier van werken die dit mogelijk maakt, blijkt echter vaak nog een uitdaging. Het taakgericht werken is er ingesleten. In plaats van het iteratief verbeteren van producten en diensten, zijn we eraan gewend geraakt een omlijst geheel op te leveren en dan weer door te gaan naar een nieuwe taak. Adam van Dijk en Rutger Klijn zijn samen met Vivianne Smiggels en Sybren van Wirdum de uitdaging aangegaan om de leerlingen op een agile wijze een product te laten ontwikkelen. Via verschillende trainingen en coaching ‘on the job’, staan de Deloitte collega’s de Ondernemersklas bij zoals zij dat ook bij hun andere klanten doen. 

Een goede start!

Na de eerste paar maanden kan worden teruggekeken op een mooie start. Adam van Dijk: “Ook in ons eigen denken t.a.v. hoe wij een klas managen, binnen ons team functioneren of hoe wij een project aanvliegen als de Ondernemersklas worden wij door Deloitte uitgedaagd om vanuit het belang van onze leerlingen en de maatschappij te denken. Hoe kanaliseren we enthousiasme, creativiteit en kunnen we daadwerkelijk tot actie komen. Zeer waardevol en wij zijn Deloitte, in het bijzonder Vivianne en Sybren, dankbaar voor hun professionele begeleiding.”

Een leerervaring, niet enkel voor de leerlingen

Ook Vivianne en Sybren worden uitgedaagd de materie op een andere wijze dan gebruikelijk over te brengen. Sybren: “We gaan terug naar de kern, waarom willen we nu echt op deze manier werken? Daar draait het om, we hoeven het niet complex te maken. Het gaat erom dat de leerlingen de handvatten krijgen om een product te ontwikkelen met de klant als uitgangspunt.” 

De eerste stap om ondernemerschap integraal onderdeel te maken binnen het onderwijs wordt hiermee gezet. Deloitte ziet het haar rol kennis en ervaring te delen in de maatschappij. Waar beter te beginnen dan op plek waar wij allemaal worden gevormd? Juist, het onderwijs.

The Deloitte Impact Foundation

Through the Deloitte Impact Foundation, Deloitte is committed to bring a positive impact to society. We share our core competences, knowledge and network in societal initiatives to make an impact in the fields of education & employment, sustainability and endurability. Read more about the Deloitte Impact Foundation and view our other initiatives.

Did you find this useful?