Plastic afval afkomstig uit rivieren kost tot $19 miljard per jaar

Press releases

Plastic afval afkomstig uit rivieren kost tot $19 miljard per jaar

Uniek onderzoek geeft schatting wereldwijde kosten en economische schade van plastic afval weer

Deloitte presenteert de resultaten van het onderzoek ‘ The price tag of plastic pollution’. Geschat wordt dat de wereldwijde hoeveelheid plastic afval uit rivieren ligt tussen de 0,8 en 2,7 miljoen ton per jaar. Dit leidde vorig jaar tot een geschatte kostenpost tussen de $ 6 en $ 19 miljard. Het onderzoek toont de noodzaak aan voor lokale overheden, bedrijven en NGO's om maatregelen te nemen om verdere vervuiling te voorkomen. Als er geen maatregelen worden genomen, blijven de kosten de komende jaren stijgen. Het onderzoek bevat data van 87 kustlanden en creëert daarmee het eerste integrale economische perspectief op de impact van plastic vervuiling voor landen.

14 november 2019

Op basis van de afvaldichtheid in rivieren is vastgesteld dat 19 landen samen verantwoordelijk zijn voor 82 procent van het wereldwijde plastic afval dat via rivieren naar de oceanen stroomt. De economische impact van plastic vervuiling in deze landen is groot.

"Tot nu toe ging de discussie vooral over de ecologische schade veroorzaakt door de plastic vervuiling", zegt Laurens Petten, Strategy Partner bij Deloitte. Ons onderzoek voegt een extra dimensie toe. "Het toont aan dat het ook financieel van grote waarde is om plasticvervuiling te bestrijden en te voorkomen."

Plastic niet alleen schadelijk voor milieu, raakt ook toerisme en onroerendgoedsector

Er wordt geschat dat elk jaar enkele miljoenen tonnen plastic afkomstig uit rivieren in zee stromen.

Plastic dat op stranden aanspoelt maakt regio's onaantrekkelijk voor toeristen en kopers van onroerend goed, wat resulteert in directe financiële gevolgen voor respectievelijk toerisme en de onroerendgoedsector.

Opruimen plastic grootste kostenpost

Gebaseerd op een model ontwikkeld door The Ocean Cleanup, berekenden onderzoekers van Deloitte de wereldwijde kosten en economische schade van plastic afkomstig uit rivieren. Deloitte stelde de opruimingskosten en gederfde inkomsten vast voor de visserij-, aquacultuur- en toeristische sector.

Verreweg de grootste kostenpost is het opruimen van plastic afval. Als het plastic afval in de rivieren, havens en jachthavens uit het water was gevist en aangespoeld plastic van de stranden was opgeruimd, dan zouden de kosten lager zijn uitgevallen: tussen de $5,6 en $15 miljard. Plasticvervuiling leidt ook tot minder inkomsten voor de visserij- en aquacultuur sector (tussen de $ 0,3 en $4,3 miljard) en het toerisme (tussen de $ 0,2 en 2,4 miljard).

Schade ecosystemen nog veel groter dan geschat

De schade aan ecosystemen en de domino-effecten voor de menselijke gezondheid zijn vooralsnog niet opgenomen in de geraamde kosten. "De werkelijke kosten van plasticvervuiling zijn hoogstwaarschijnlijk hoger dan in deze studie wordt weergegeven", zegt Laurent Lebreton, Chief Scientist bij The Ocean Cleanup - die wereldwijd onderzoek leidt naar de bron en het transport van plasticvervuiling.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Op de interactieve kaart kun je de geschatte kosten zien van de economische schade per land.

Did you find this useful?