Titel - Title

Opinie

Bent u op de hoogte van alle ontwikkelingen op btw-gebied?

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: btw is ‘booming’!

Thomas Kicken

Zo heeft het nieuwe kabinet recent besloten dat het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% wordt verhoogd vanaf 2019. Met deze btw-verhoging wordt onder andere een verlaging van de inkomstenbelasting en winstbelasting gefinancierd. Dat er momenteel veel te doen is om de btw-verhoging is logisch als u bedenkt dat veel producten en diensten duurder zullen worden en een btw-verhoging een grote administratieve impact heeft op het bedrijfsleven.

Breed scala aan goederen en diensten worden geraakt

Het verlaagde btw-tarief geldt in Nederland voor een breed scala aan goederen en diensten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan eten en drinken, geneesmiddelen, boeken, bloemen, kunstvoorwerpen, bepaalde werkzaamheden aan/binnen woningen, hotelovernachtingen en het verlenen van toegang tot bijvoorbeeld dierentuinen en sportwedstrijden.

Praktische gevolgen

Voor bedrijven die handelen in deze producten of diensten betekent dit dat zij hun prijsstellingen moeten aanpassen en vanaf 2019 een ander btw-tarief op verkoopfacturen zullen vermelden. De btw-verhoging heeft logischerwijs ook gevolgen voor klanten van deze bedrijven: zij ontvangen vanaf 2019 facturen met een ander btw-tarief en worden mogelijk geconfronteerd met hogere kosten. Verder komen de volgende vragen op:

  • Hoe moet worden omgegaan met een prestatie die vóór 1 januari 2019 wordt verricht, maar die ná 1 januari 2019 wordt gefactureerd of juist andersom?
  • Hoe moet worden omgegaan met een prestatie die ná 1 januari 2019 wordt verricht, maar waarvoor vóór 1 januari 2019 een betaling wordt ontvangen?
  • Houdt het bedrijf er rekening mee dat de tariefswijziging tijdig in het ERP-systeem moet worden verwerkt?

Dit voorbeeld illustreert dat btw-ontwikkelingen een grote impact kunnen hebben op het bedrijfsleven en dagelijkse werkzaamheden van finance professionals.

Wij praten u graag bij over de actuele ontwikkelingen en btw-regelgeving

Tijdens de cursus ‘Btw in de praktijk’ behandelen we een breed scala aan btw-onderwerpen, waarbij praktische toepassing voorop staat!

Meer informatie kunt u vinden op onze website

Vond u dit nuttig?