Article

Executive Learning

Cultivating Leadership and Growth

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder staat u voor enorme uitdagingen op het gebied van effectieve samenwerking, governance, leiderschap, nieuwe technologieën, veranderende business modellen en daarbij ook uw persoonlijke branding. Hoe zorgt u ervoor dat u voorbereid bent op de realiteit van morgen? Dat u risico’s juist inschat en alle kansen benut?

Executive Learning Programma

Het Executive Learning Programma is een samenwerking tussen de Deloitte Academy en het Deloitte Executive Programma 'Around the Boardroom' en bestaat uit acht voor u ontwikkelde leergangen. Het Around the Boardroom-programma biedt een exclusief platform voor topbestuurders en toezichthouders in de private en publieke sector in Nederland.

Executive Programma

Het Executive programma biedt een exclusief platform voor topbestuurders en toezichthouders in de private en publieke sector in Nederland. Binnen het Executive programma bestaan drie deelprogramma’s: het CFO-programma, het Commissarissen-programma en het Executive Ladies-programma.

Executive Onboarding

Met het Executive Onboarding programma ondersteunt Deloitte Academy nieuwe aangewezen bestuurders, commissarissen en toezichthouders of executives in een veranderende positie (ook voor executives met boardroom-ervaring) bij een efficiënte en effectieve transitie naar deze nieuwe rol.

Het programma wordt speciaal voor u op maat ontwikkeld. In de praktijk zien wij dat deze onboardingsdag ook wordt ingezet ter voorbereiding op het gesprek bij De Nederlandse Bank. 

In een Capita Selecta sessie verdiepen we uw kennis over relevante onderwerpen die bovenaan uw agenda staan en krijgt u inzicht in uw leer- en ontwikkelbehoeften, gerelateerd aan uw nieuwe of veranderende executive rol. 

De gepersonaliseerde workshop, Transition Lab, is gericht op het ontwikkelen van een gedetailleerd plan van aanpak voor de aankomende 180 dagen. 

Voor meer informatie neem contact met Joyce van Helfteren op.

Bestuurders, Commissarissen en Toezichthouders

Big Data & Technical Solutions

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders staan voor uitdagende vraagstukken en eisen, door een snelle toename van technologische ontwikkelingen en vernieuwingen in de moderne maatschappij. Hoe kunt u uw organisatie toekomstbestendig maken en behouden? Waarin moet u investeren? Hoe kunt u positieve business cases maken gericht op innovatie waarbij u denkt in kansen en waarbij u de risico’s goed inschat en managed? Hoe vindt u de juiste balans (kosten optimalisatie) in een tijdperk van digtale disrupties?

Cyber secure by innovation (cyber security, risk & privacy)

In de bestuurskamer staat digitalisering hoog op de agenda. In vrijwel elke strategie voor groei en waardecreatie speelt digitale technologie een dominante rol. Organisaties worstelen echter met het ‘digitale dilemma’: wat digitale technologie zo waardevol maakt, open en verbonden, maakt het tegelijk ook kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. Het is van groot belang dat u voor uw organisatie, naast inzicht in de gevaren van cybercrime, ook kennis heeft van de strategische waarde van goed cyberrisicomanagement. Cyberrisico al kans.

Dialogisch leiderschap bij complexe vraagstukken in de boardroom

U heeft te maken met ‘wicked problems’ waarvoor geen beproefde oplossingen voorhanden zijn in een context die ‘in control statements’ van u verwacht. Dialoog is noodzakelijk om, gezamenlijk, sturing te kunnen geven bij complexe vraagstukken als dreigende disruptie, digitalisering en duurzaamheid.

Masterclass Vastgoed & Bouw

We leven in een dynamische tijd. De veranderingen binnen de markt voor vastgoed en bouw volgen elkaar snel op. Deze dynamiek vraagt om kennis van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten, aanpassingsvermogen en leiderschap. Dit zijn de kern thema’s van onze 3-daagse Masterclass. Deze editie hebben wij het thema Blockchain toegevoegd aan deze Masterclass. Tevens komt u in aanmerking voor 20 PE-uren/punten bij de NOB en NBA.

 

Masterclass Good Corporate Governance

Nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, geleerde lessen en nieuwe vraagstukken maakten een herziening van de Governance Code noodzakelijk. Deze masterclass is opgezet aan de hand van de nieuwe (herziende) Corporate Governance Code en biedt u handvatten zodat u uw organisatie optimaal kunt besturen en beheersen. De gespreksleider die u deze dag terzijde staan hebben ervaringen in good en bad practices.

Executive Ladies

Women on Boards Leergang Executives

Women on Boards Executives is bestemd voor vrouwen die de kwaliteiten en ambitie hebben om binnen maximaal drie jaar een positie in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen te bekleden. Daarnaast is het ook geschikt voor vrouwen die onlangs zijn aangetreden tot de RvB of RvC.

Het programma heeft het doel u te voorzien van relevante, actuele kennis en de juiste tools op het gebied van corporate governance, aansprakelijkheid, investor relations tot boardroom dynamics, boardroom effectiveness en personal branding. Hierdoor kunt u uw impact binnen de boardroom vergroten en juiste strategische keuzes maken dan wel het correcte advies geven. Door ons zorgvuldige selectieproces komt u in een netwerk van vrouwen terecht met soortgelijke posities en ambities. Interessant voor u tijdens en zeker ook na het volgen van de leergang.

Women on Boards Publieke Sector

Women on Boards Publieke Sector is bestemd voor vrouwen in de Publieke Sector die de kwaliteiten en ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht. Hoogwaardige sprekers en uw collega-cursisten zorgen ervoor dat uw kennis over relevante onderwerpen wordt verbreed en verdiept.

BMC Academy: 1-daagse verdiepingsmasterclass

Graag helpt Deloitte organisaties verder op weg in het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het behalen van meer rendement én een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Voor deelnemers aan het Best Management Companies programma is daarom in samenwerking met Deloitte Academy de BMC Academy opgericht.

Als deelnemer aan het Best Managed Companies programma, dat al sinds 2007 bestaat, wordt u een spiegel voorgehouden. Een eerste stap in het verbeteren van de prestaties van uw organisatie. Een eerste stap die wellicht vraagt om vervolgstappen en aan de slag te gaan in uw uitvoeringspraktijk. Meld u daarom nu aan voor deze eerste Masterclass van de BMC Academy.

Blogs voor leden van de Boardroom: inspireren en innoveren

Als bestuurder, toezichthouder en commissaris blijft u vanzelfsprekend graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op uw vakgebied.

Laat u inspireren door deze blogs van corporate governance, aansprakelijkheid en investor relations tot boardroom dynamics, boardroom effectiveness en personal branding.

Blog: Onboarding
Blog: When can you use personal data?
Blog: Toezicht houden op cyber risico's
Blog: Succesvol realiseren van overnames? Zorg voor focus en discipline
Blog: De invloed van uiterlijkheden op leiderschap
Blog: Mannen, vrouwen en hun verschillen in overtuigingstechnieken 
Blog: Integriteit: Waarom zo moeilijk doen als het in feite zo eenvoudig is?
Vond u dit nuttig?