Article

Finance Learning

Steeds meer finance en accounting processen worden geïntegreerd, waardoor het van belang wordt dat u als finance professional zich blijft ontwikkelen. Er is een duidelijke blijvende behoefte aan verdieping van vaktechnische onderwerpen op dit gebied.

Programma 2021

De cursussen zijn kort en praktisch, waarbij netwerken met collega professionals gestimuleerd wordt. Onze docenten zijn professionals bij Deloitte en zijn werkzaam in alle branches. Zij geven les vanuit hun eigen praktijkervaring, waardoor zij de theorie met herkenbare voorbeelden uiteen kunnen zetten. Ons aanbod is zeer praktijkgericht en volgt de actualiteit per marktsegment. Wij bieden o.a. de onderstaande trainingen aan:

Nieuw in ons cursusaanbod: Women in Tax

Deze 5-daagse leergang is een afgeleide van onze succesvolle Women on Boards leergang Private en toont veel overlap qua thematiek, leerdoelen en sprekers.

Tijdens deze leergang krijgt u op een interactieve wijze inzicht in boardroom dynamics, leiderschap en overtuigingskracht, personal branding en de toekomst van tax. Lees meer

Masterclass Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)

Deze masterclass gaat over fiscale aansprakelijkheidsregels bij inhuren van (buitenlands) personeel en uitbesteding van werk aan (buitenlandse) aannemers (WKA-risico). Wanneer bent u als inlener of opdrachtgever aansprakelijk en voor welk bedrag? Hoe kan dit risico worden beperkt? Wat zijn daarbij de aandachtspunten i.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Lees meer

Masterclass Werkkostenregeling

Tijdens deze masterclass wordt de werkkostenregeling uitgelegd en wordt er geoefend met verschillende uitwerkingen ervan. Na afloop bent u uitstekend in staat de juiste keuze te maken voor uw onderneming of klanten. Lees meer

Masterclass Wet dba

Tijdens deze interactieve masterclass zal uitgebreid worden ingegaan op de stand van zaken rond de Wet dba en aanverwante regelgeving, waaronder recente jurisprudentie, de voor 2021 aangekondigde maatregelen zoals webmodule/opdrachtgeversverklaring en in het bijzonder de mogelijke gevolgen van de aanscherping van het handhavingsbeleid van de Belastingdienst ingeval van kwaadwillendheid. Verder zal er veel aandacht zijn voor praktijksituaties en ruimschoots de gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Lees meer

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is sinds 2013 van toepassing, maar roept nog steeds veel vragen op.  In deze virtuele opfriscursus staan we stil bij de belangrijkste begrippen en veel voorkomende praktijksituaties alsmede actuele ontwikkelingen rondom de WNT. Er is tevens ruimte om vragen te stellen die u bezighouden. Lees meer

BTW in de praktijk

Een goede en actuele kennis van de btw-wetgeving is onmisbaar voor het opstellen en indienen van de btw-aangifte. Deze kennis is ook nodig voor het in goede banen leiden van bijvoorbeeld intracommunautaire transacties en elektronisch factureren binnen de EU. 

De cursus wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.7 door de deelnemers. Vanwege de goede verhouding tussen theorie en praktijkvoorbeelden, en de ruimte voor onderlinge uitwisseling met andere cursisten. Lees meer

Masterclass Vastgoed & Bouw

We leven in een dynamische tijd. De veranderingen binnen de markt voor vastgoed en bouw volgen elkaar snel op. Deze dynamiek vraagt om kennis van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten, aanpassingsvermogen en leiderschap.

Tevens komt u in aanmerking voor 20 PE-uren/punten bij de NOB en NBA. Lees meer

Tax Accounting

De cursus 2-daagse Tax Accounting is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de belastingpositie in de jaarrekening. Dit kunnen bijvoorbeeld controllers zijn, maar ook bedrijfsfiscalisten of ieder die te maken heeft met de commerciële verwerking van fiscaliteit. Lees meer

IFRS Essentials

De IFRS Essentials laat u op een doelgerichte, persoonlijke en interactieve wijze kennis maken met IFRS. IFRS is van invloed op iedere belangrijke zakelijke beslissing, en niet alleen op de manier waarop daarvan verslag wordt gedaan. Toegang tot actuele kennis, inzichten en tijdig advies is van essentieel belang.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft (of wellicht zal gaan krijgen) met IFRS als verslaggevingsgrondslag. Lees meer

Masterclass fraudeonderzoek

Wanneer een organisatie geconfronteerd wordt met vermoedens van fraude, witwassen, omkoping of corruptie zorgt dit vaak voor veel onzekerheid. Hierbij is het essentieel om snel en adequaat maar tegelijk ook zorgvuldig te reageren zodat mogelijke schade zo veel mogelijk beperkt wordt. Dit kan alleen wanneer personen binnen de organisatie getraind zijn om op dergelijke situaties te reageren. Tevens helpt het volgen van een vooraf vastgestelde vaste werkwijze zodat eventuele risico’s worden gemitigeerd. In deze masterclass leert u hoe goed onderzoek doet naar vermoedens van fraude, witwassen, omkoping en corruptie. Lees meer

Did you find this useful?