Article

Finance Learning

Steeds meer finance en accounting processen worden geïntegreerd, waardoor het van belang wordt dat u als finance professional zich blijft ontwikkelen. Er is een duidelijke blijvende behoefte aan verdieping van vaktechnische onderwerpen op dit gebied.

Programma 2020

De cursussen zijn kort en praktisch, waarbij netwerken met collega professionals gestimuleerd wordt. Onze docenten zijn professionals bij Deloitte en zijn werkzaam in alle branches. Zij geven les vanuit hun eigen praktijkervaring, waardoor zij de theorie met herkenbare voorbeelden uiteen kunnen zetten. Ons aanbod is zeer praktijkgericht en volgt de actualiteit per marktsegment. Wij bieden o.a. de onderstaande trainingen aan:

Masterclass Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)

Deze masterclass gaat over fiscale aansprakelijkheidsregels bij inhuren van (buitenlands) personeel en uitbesteding van werk aan (buitenlandse) aannemers (WKA-risico). Wanneer bent u als inlener of opdrachtgever aansprakelijk en voor welk bedrag? Hoe kan dit risico worden beperkt? Wat zijn daarbij de aandachtspunten i.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Lees meer

Masterclass Werkkostenregeling

Tijdens deze masterclass wordt de werkkostenregeling uitgelegd en wordt er geoefend met verschillende uitwerkingen ervan. Na afloop bent u uitstekend in staat de juiste keuze te maken voor uw onderneming of klanten. Lees meer

Masterclass Wet dba

Tijdens deze interactieve masterclass zal uitgebreid worden ingegaan op de stand van zaken rond de Wet dba en aanverwante regelgeving, waaronder recente jurisprudentie, de voor 2021 aangekondigde maatregelen zoals webmodule/opdrachtgeversverklaring en in het bijzonder de mogelijke gevolgen van de aanscherping van het handhavingsbeleid van de Belastingdienst ingeval van kwaadwillendheid. Verder zal er veel aandacht zijn voor praktijksituaties en ruimschoots de gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Lees meer

Forensisch financieel onderzoek voor interne onderzoeksprofessionals

Indien uw organisatie onverhoopt te maken krijgt met (een vermoeden van) integriteitsschendingen zoals fraude is het goed om te weten welke stappen op welk moment genomen dienen te worden. Te allen tijde dient een intern onderzoek op een dusdanig manier uitgevoerd te worden dat de resultaten van dit onderzoek, indien noodzakelijk, juridisch houdbaar zijn.

In de tweedaagse basistraining Forensisch Financieel Onderzoek voor interne onderzoeksprofessionals maakt u kennis met de verschillende facetten van het doen van intern onderzoek. Van het omgaan met de eerste melding van een integriteitsschending tot en met het zorgen voor een bruikbaar dossier. Lees meer

Tax Accounting

De cursus 2-daagse Tax Accounting is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de belastingpositie in de jaarrekening. Dit kunnen bijvoorbeeld controllers zijn, maar ook bedrijfsfiscalisten of ieder die te maken heeft met de commerciële verwerking van fiscaliteit. Lees meer

Tax Accounting course (ENG)

The course is also available in English on
21 & 22 April 2020

open in new window More information

IFRS Essentials

De IFRS Essentials laat u op een doelgerichte, persoonlijke en interactieve wijze kennis maken met IFRS. IFRS is van invloed op iedere belangrijke zakelijke beslissing, en niet alleen op de manier waarop daarvan verslag wordt gedaan. Toegang tot actuele kennis, inzichten en tijdig advies is van essentieel belang.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft (of wellicht zal gaan krijgen) met IFRS als verslaggevingsgrondslag. Lees meer

IFRS Essentials course (ENG)

The course is also available in English on
12 & 13 May 2020

open in new window More information

BTW in de praktijk

Een goede en actuele kennis van de btw-wetgeving is onmisbaar voor het opstellen en indienen van de btw-aangifte. Deze kennis is ook nodig voor het in goede banen leiden van bijvoorbeeld intracommunautaire transacties en elektronisch factureren binnen de EU. 

De cursus wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.7 door de deelnemers. Vanwege de goede verhouding tussen theorie en praktijkvoorbeelden, en de ruimte voor onderlinge uitwisseling met andere cursisten. Lees meer

Masterclass Vastgoed & Bouw

We leven in een dynamische tijd. De veranderingen binnen de markt voor vastgoed en bouw volgen elkaar snel op. Deze dynamiek vraagt om kennis van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten, aanpassingsvermogen en leiderschap.

Tevens komt u in aanmerking voor 20 PE-uren/punten bij de NOB en NBA. Lees meer

Navigating the European Benchmark Regulation

The European benchmark regulation is one of the most significant pieces of legislation of recent years. Apart from imposing new obligations to financial institutions, the benchmark regulation has triggered a review of dominant interest rate benchmarks. As commonly used reference rates are replaced or set using updated methodologies, financial institutions are impacted throughout the organization.

Training in European customs law

The global trade and customs landscape is shifting under our feet: new European customs legislation and developments such as Brexit and tariff wars. As a result, sound knowledge of customs legislation becomes even more pressing than before.

During this two day training you will be able to expand your knowledge of the new European customs legislation within the context of the various developments on a global level. Read more

Integrated- and Sustainability Reporting

How to create an accessible and compact report, which gives the user an insight into the long-term value of the organization, and at the same time meet the formal requirements? During the training you will be dealing with these subjects and we will provide you with practical suggestions for improving your own report. Read more

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) tools help businesses improve the efficiency and effectiveness of their operations. The capacity of your teams will increase and operations become faster and at a lower cost than traditional automation approaches. Clients are seeing the advantages of RPA and are implementing it across the entire organization. Do you want to learn about the added value and impact of Robotics to your organization? Read more

Masterclass Design Thinking

Design thinking is dé manier van denken geworden anno nu. Iedereen spreekt erover, maar wat is het nu? Tijdens deze interactieve dag vol met voorbeelden en praktische oefeningen nemen wij u mee in de wereld van design thinking. Na deze dag weet u waarom design thinking belangrijk is, hoe u het kunt toepassen in projecten en wat voor tools en methodes hiervoor het beste gebruikt kunnen worden. Lees meer

Did you find this useful?