Titel - Title

Blog

Gezocht: Zorgvastgoed

Samenwerking in een nieuwe realiteit. De veranderende rol van verschillende stakeholders in zorgvastgoed.

De interesse van beleggers in de zorgvastgoedmarkt is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2017 werd opnieuw een investeringsrecord verbroken; de verwachting voor 2018 ligt nog hoger, zoals het Financieel Dagblad in februari 2018 kopte: “Beleggers investeren steeds meer geld in zorgvastgoed. Dit jaar investeren Nederlandse en internationale beleggers gezamenlijk een recordbedrag van €1,5 mrd in dit segment”. De zorgvastgoedsector heeft zich meer en meer ontwikkeld tot een onderscheidende en volwassen beleggingscategorie. Hoe is de interesse om te beleggen in zorgvastgoed vanuit beleggers tot stand gekomen?

Arno Leeijen | 12 april 2018

Het scheiden van wonen en zorg en de vereiste hogere eigen bijdrage van de zorgconsument, zorgen ervoor dat mensen langer thuis blijven wonen. Het aantal verzorgingshuizen neemt hierdoor af. Tegelijkertijd zorgt de toenemende vergrijzing voor een tekort aan geschikte zorgappartementen en andere flexibele nieuwe woonzorgservice-concepten. De veranderende vastgoedvraag maakt dat zo’n 75% van de huidige zorgvastgoedvoorraad functioneel niet voldoet aan de wensen van (toekomstige) bewoners. Bovendien is ongeveer een derde van de voorraad op dit moment ook technisch aan vervanging toe. De oplossing: renoveren of nieuwbouw. Moeten zorginstellingen dit alleen oppakken? Volstaan de traditionele partnerships tussen woningcorporaties en zorginstellingen om het gat tussen vraag en aanbod in deze groeiende sector aan te pakken?


De mismatch tussen vraag en aanbod en de veranderingen in de bekostiging van zorgvastgoed, hebben geresulteerd in een hoger risicoprofiel voor zorginstellingen. Banken zijn hierdoor terughoudender in de (volledige) financiering van nieuwbouw en verwachten dat een deel van de investering uit eigen middelen wordt betaald. Daarnaast is, als gevolg van de gewijzigde woningwet, het werkgebied van corporaties beperkt tot de woningmarktregio waarin zij primair actief zijn. Bovendien is vanwege de verhuurdersheffing de investeringscapaciteit van corporaties afgenomen. Dit resulteert in een inkadering van de activiteiten van deze woningcorporaties. Ze zijn verplicht zich te focussen op hun kerntaak - het ontwikkelen en beheren van sociale woningbouw - en alloceren steeds minder middelen aan zorgvastgoed. Kortom, samenwerking tussen deze ‘traditionele’ partners is niet meer vanzelfsprekend. Commerciële vastgoedbeleggers springen in het gat, en met succes, ook voor zorginstellingen.

Het toetreden van deze beleggers op de zorgvastgoedmarkt is een interessante ontwikkeling. Beleggers gaan het zorgvastgoedproduct steeds beter snappen en zorginstellingen staan steeds meer open voor samenwerking met een belegger. Wat de voordelen zijn van samenwerking met een belegger? Deze zijn voornamelijk gericht op een hogere kwaliteit van huisvesting, meer flexibiliteit voor veranderingen in woonwensen en een efficiëntere verdeling van verantwoordelijkheden en financiën tussen zorginstelling en belegger. Het succes van een lange termijn partnership tussen zorginstelling en belegger zit in wederzijdse transparantie en vertrouwen naar elkaar toe. Het is belangrijk dat partijen met elkaar in gesprek blijven en duidelijk aangeven wat ze van elkaar verwachten. Dit is de basis voor samenwerking.

Het in eigendom hebben van zorgvastgoed is een strategische en financiële keuze. Hoe u het beste in kan spelen op de recente ontwikkelingen, waar u op moet letten in uw portefeuillebeleid en het aangaan van partnerships met vastgoedontwikkelaars of –beleggers en wat de succesfactoren zijn bij het doorlopen van een vastgoedtransactie, wordt behandeld in de 3-daagse Masterclass Zorgvastgoed van Deloitte.

Bent u geïnteresseerd in deze Masterclass? Klik hier voor meer informatie.

Did you find this useful?