Titel - Title

Blog

Integriteit: Waarom zo moeilijk doen als het in feite zo eenvoudig is?

Blog

De vraag naar de integriteit van een organisatie komt vandaag de dag veelal tot uiting in de zoektocht van de toezichthouders en de onderneming naar ‘conduct’ oftewel gedrag. Je durft de term ‘integriteit’ amper te noemen, uit angst aangemerkt te worden als ‘zwever’ of ‘geitenwollen sok’.

Het begrip integriteit heeft gedurende de laatste decennia averij opgelopen. Integriteit is geworden tot een politiek beladen term en wordt vooral gebruikt als smaadwoord vanwaar een ernstige bedreiging uitgaat voor wat betreft de reputatie van degene wiens integriteit in twijfel getrokken wordt.

Door het veelvuldig gebruik van het begrip integriteit, zonder daaraan gekoppeld sluitend bewijs omtrent de gewraakte handeling, erodeert het begrip en kleeft de dreiging vooraleer aan het gebruik van de term zelf in plaats van de onderliggende handeling. Opvallend is dat het begrip integriteit vrijwel automatisch wordt gekoppeld aan de persoonlijke integriteit. Persoonlijk staat in dit geval gelijk aan ongrijpbaar. Het gezegde luidt dan ook “niets is veranderlijker dan de mens”. Psychologie is de wetenschap waaraan men veeleer denkt bij de analyse van menselijk gedrag. Compliance en Integriteit Management richt zich op het gedrag van mensen in een organisatorisch verband, dat wordt begrensd door extern en intern gemaakte afspraken; de organisatorische integriteit. Ten slotte bestaat er een derde vorm van integriteit, te weten: de integriteit van het systeem, zoals bijvoorbeeld het financiële systeem. Bij systeemintegriteit spelen naast het gedrag nog andere systeemtechnische factoren mee.

Organisatorische integriteit is een fascinerend onderwerp! Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen, die hebben besloten zich in de organisatie te verenigen om zodoende doelstellingen te behalen die zij als enkeling niet kunnen behalen. Om te voorkomen dat de organisatie een kruiwagen met kikkers is, moet het gedrag van het hele woud individuen op elkaar worden afgesteld. Een heidens karwei.

Door de decennia heen zijn er allerlei wet- en regelgeving gemaakt om het gedrag binnen organisaties te managen. Papieren monsters die soms zo torenhoog worden dat de mens erachter niet meer wordt gezien. Tijd voor een nieuwe benadering waarbij de aandacht wordt gelegd bij het gewenste gedrag in plaats van lappen juridische tekst. Het gaat om gedrag van de eerste lijn en daar werken doorgaans geen juristen. Vertaal de regels in gewone hands-on taal zodat organisaties zich effectiever en efficiënter kunnen beschermen tegen de gevaren die intern en extern op ze afkomen.

Did you find this useful?