Titel - Title

Opinie

Kwalitatief goede financiële informatie leidt bij overnames tot het beste resultaat

Om een verkoopproces efficiënt te laten verlopen en een goede uitkomst te realiseren, is het van belang om op een gestructureerde wijze financiële informatie te verstrekken aan geïnteresseerde partijen.

Lennart Veldhuizen

De verstrekte informatie moet niet alleen correct zijn en benodigde inzichten geven, ook moeten details omtrent gevoelige informatie op het juiste moment gedeeld worden. Zo krijgen kopers goed inzicht en voldoende zekerheid op basis waarvan ze een reëel bod kunnen doen.

Binnen onze Transaction Services praktijk ervaren we dagelijks het belang van het op orde hebben van de financiële informatie. Wanneer dit bij aanvang van het verkoopproces op orde is, creëert dit het vertrouwen bij kandidaat-kopers dat het management ‘in control’ is. Dit vertrouwen betaalt zich terug in een efficiënter verkoopproces en een betere verkoopprijs.

Wij zien dat bedrijven vaak het belang van de financiële informatieverstrekking onderschatten en dit tijdens het verkoopproces onvoldoende kunnen corrigeren. Een beperkte voorbereiding leidt tot tijdsverlies en meer kosten voor due diligence in het proces, zowel voor verkoper als voor kandidaat-kopers. Bovendien leidt informatie die uiteindelijk toch gebrekkig blijft in de regel tot een verlaging van de overnameprijs en additionele zekerheden te verstrekken door verkoper.

Hoe kunnen ondernemingen zich beter voorbereiden op een verkoopproces?

Start tijdig met het verzamelen en structureren van financiële informatie welke inzicht geeft in belangrijke waarde-drivers van de onderneming. Volledigheid en juistheid is hierbij essentieel. 

We zien in de praktijk dat bedrijven veelal denken volledig te zijn maar dat toch elementaire informatie over het hoofd wordt gezien. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • Informatie die de historische ontwikkeling van inkoop- en verkoopprijzen, marges en volumes volledig en juist weergeeft.

Dit kan mogelijk ook op pro forma basis om het transactieobject goed weer te geven (gecorrigeerd voor bijvoorbeeld acquisities en / of desinvesteringen). 

  • Ook is inzicht in de maandelijkse (pro forma) werkkapitaalbehoefte vaak te beperkt.

Om te voorkomen dat de onderhandelingen worden gedomineerd door discussies over verifieerbare feiten adviseren we om vooraf goed na te denken over de waarde-drivers van de onderneming en deze inzichtelijk te maken aan de geïnteresseerde partijen. Verplaats je hierbij in de schoenen van potentiële kopers. Wanneer er onvoldoende kennis, ervaring of capaciteit aanwezig is, kan overwogen worden deze extern aan te trekken.

Uiteindelijk zal het volledig en juist beschikbaar stellen van financiële informatie vertrouwen scheppen, en resulteren in het beste verkoopresultaat.

Vond u dit nuttig?