Titel - Title

News

Update: Maatregelen COVID-19

Hier vindt u de laatste updates ten aanzien van de COVID-19 maatregelen en wat dit betekent voor onze trainingen (also available in English)

Laast gewijzigd: 2 november 2021

Deloitte is toegewijd aan de veiligheid en het welzijn van haar
medewerkers en klanten. Wij volgen de COVID-19-situatie op de voet en voeren
onze dienstverlening uit volgens de geldende adviezen en maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld. In nauwe samenwerking met de locaties waar onze trainingen plaatsvinden zorgen wij voor een veilige leeromgeving. Deelnemers aan de training worden verzocht de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht te nemen. Bij klachten blijf thuis en laat u testen (ook al bent u gevaccineerd).

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze dienstverlening. Mocht u naar aanleiding van de onderstaande informatie vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

(English)

Deloitte remains deeply committed to the safety and well-being of its  people and clients. We continue to actively monitor the COVID-19 situation, following the RIVM  guidelines and provide updated information and guidance as needed. In close cooperation with the locations where our training courses take place, we ensure a safe learning environment. Participants in the training are requested to observe the prescribed hygiene measures. If you have complaints, stay at home and get tested (even if you have been vaccinated).

We will keep you informed of current developments that may affect our services. If you have any questions regarding the information below, please do not hesitate to contact us.

Update 2 november 2021

Met het wegvallen van de anderhalve metermaatregel wordt u op de
locaties waar onze trainingen plaatsvinden gecontroleerd op uw
coronatoegangsbewijs. Dit bewijs is via de CoronaCheck app beschikbaar. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de CoronaCheck website van de Rijksoverheid.

Vanaf 6 november gaat de mondkapjesplicht opnieuw gelden op alle publieke locaties waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Houd hier rekening mee voor het verplaatsen van en naar onze trainingslocaties. 

(English version)

Upon arrival at our office or external location we will ask you to show your coronavirus entry pass. The pass can be obtained via the CoronaCheck app. For further information, please refer to the CoronaCheck website

From November 6, the mask obligation will apply again at all public locations where no corona tickets are used. Keep this in mind when moving to and from our training locations.

Voorgaand bericht (previous message) | Update 9 juli 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op 9 juli j.l.  blijven de basis regels van kracht.

Wij als Deloitte blijven de RIVM maatregelen toepassen op onze events, trainingen, etc. Waar mogelijk worden trainingen omgezet naar een virtuele setting of worden lesdagen verplaatst. Indien u zich heeft aangemeld voor een training die fysiek plaatsvindt in de komende periode en heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken de mogelijkheden met u.

(English version)

Following the press conference on 9 July. the basic rules remain in force.

We as Deloitte continue to apply the RIVM measures to our events, training sessions, etc. Where possible, training sessions are converted to a virtual setting or teaching days are moved. If you have registered for a training that will physically take place in the coming period and you have questions about this, please feel free to contact us. We discuss the options with you.

Voorgaand bericht (previous message) | Update 12 januari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op 12 januari j.l. en de daarin aangekondigde verlenging van de lockdown, en met inachtneming van de ontwikkelingen in onze buurlanden hebben wij in overleg met het bestuur van Deloitte besloten om in ieder geval tot en met eind maart 2021 geen fysieke bijeenkomsten plaats te laten vinden. Waar mogelijk worden trainingen omgezet naar een virtuele setting of worden lesdagen verplaatst. Indien u zich heeft aangemeld voor een training die fysiek plaatsvindt in de komende periode, dan nemen wij persoonlijk contact met u op over de voortgang van de training.

(English version)

In response to the press conference that was held on January 12 by the Dutch government in which an extension of the lockdown has been announced, and taking into account the developments in our neighboring countries, we have decided, in consultation with the Deloitte board, that we will not host any physical meetings until the end of March 2021. Where possible, training courses are converted to virtual sessions or training sessions will be postponed. If you have registered for a training with Deloitte Academy that will take place in the coming period, you will be contacted personally.

Voorgaand bericht (previous message) | Update 14 december 2020

Naar aanleiding van de toespraak van premier Mark Rutte op 14 deceber j.l. en de daarin aankondiging van de lockdown, worden de reeds genomen maatregelen tenminste verlengd tot en met 19 januari 2021. Dit betekent dat er in ieder geval tot 19 januari 2021 geen fysieke bijeenkomsten plaats vinden. Waar mogelijk worden trainingen omgezet naar een virtuele setting of worden lesdagen verplaatst. Indien u zich heeft aangemeld voor een training die fysiek plaatsvindt in de komende periode, dan nemen wij persoonlijk contact met u op over de voortgang van de training. Voor trainingen en sessies die na 19 januari 2021 gepland staan zal er later beslist worden of deze doorgang zullen vinden. Ook hierover wordt tijdig met de deelnemers contact opgenomen.

(English)

In response to the speech of the Dutch Prime Minister Mark Rutte on December 14, 2020 and the total lockdown that was announced, the measures already taken will be extended until at least 19 January 2021. This means that no physical meetings will take place until at least 19 January 2021. Where possible, training courses are converted to virtual sessions or training sessions will be postponed. If you have registered for a training with Deloitte Academy that will take place in the coming period, you will be contacted personally. For training sessions that are planned after January 19, 2021, it will be decided in the new year whether they can take place. Participants will be contacted about this in due time.


Voorgaand bericht (previous message) | Update 11 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie op 3 november j.l. en de daarin aangekondigde extra maatregelen, heeft Deloitte Academy, in lijn met het Deloitte brede beleid, besloten om tot het eind van dit jaar geen fysieke bijeenkomsten meer plaats te laten vinden. Waar mogelijk worden trainingen omgezet naar een virtuele setting of worden lesdagen verplaatst naar het nieuwe jaar. Indien u zich heeft aangemeld voor een training die fysiek plaatsvindt in de komende periode, dan nemen wij persoonlijk contact met u op over de voortgang van de training.

(English)

In response to the press conference that was held on November 3rd. by the Dutch government and the additional measures that were announced, Deloitte Academy has decided that, in line with the Deloitte-wide policy, we will not host any physical meetings until the end of this year. Where possible, training courses are converted to virtual sessions or training sessions are postponed to the new year. If you have registered for a training with Deloitte Academy that will take place in the coming period, you will be contacted personally.
 

Voorgaand bericht (previous message) | Update 30 september 2020

Op maandag 28 september 2020 hebben de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Naar aanleiding van deze aangescherpte maatregelen en in lijn met het Deloitte brede beleid, heeft Deloitte Academy besloten om alle fysieke trainingen tot en met eind oktober 2020 om te zetten naar virtuele trainingen, waar mogelijk. Anderzijds worden de trainingen die gepland staan in deze periode uitgesteld tot nadere bepaling. Indien u zich heeft aangemeld voor een training die fysiek plaatsvindt gedurende deze periode, dan zult u tijdig en persoonlijk geïnformeerd worden over de voortgang hiervan.

(English)

On Monday 28 September 2020, new measures have been announced by the Dutch government to prevent the coronavirus from spreading any further. In light of these new measures and in accordance with Deloitte wide policy, Deloitte Academy has decided to, where possible, convert all physical trainings to virtual sessions until at least the end of October. Alternatively, these programs will be postponed until further notice. If you have registered for a training with Deloitte Academy that is due to happen in this period, you will be contacted personally.

Did you find this useful?