Article

Publieke Sector Learning

Technologische ontwikkelingen binnen de publieke sector zoals digitalisering, risicomanagement rondom cyber security, compliance en privacy (binnen een voortdurende veranderende wet- en regelgeving) maken het noodzakelijk uw deskundigheid op peil te houden.

De publieke sector wordt geconfronteerd met complexe vraagstukken in een dynamische omgeving. Dit vraagt om een wendbare overheid. Welke taken vallen binnen de verantwoordelijkheid van uw organisatie, op welke wijze en waar voert u die uit? Hoe gaat u om met complexe projecten? Welke leiderschapsstijlen horen hierbij? Wat zijn de uitdagingen bij digitale dienstverlening en hoe houdt u de ontwikkelingen van de toekomst in de hand? Welke nieuwe eisen stellen burgers en bedrijven aan uw organisatie? En wat is de rol van Big Data in dit geheel? Bij Deloitte weten wij wat u bezighoudt. Wij helpen u graag met onze ervaring.

Programma 2018

Public Tax Control Management

De nieuwe post-hbo opleiding Public Tax Control Management is ontwikkeld in samenwerking met Inholland Academy en Deloitte Education. Deze korte opleiding geeft u de juiste handvatten om de fiscaliteit binnen uw organisatie beter te beheersen.

Tijdens de opleiding wordt u door onze experts van o.a. Deloitte Belastingadviseurs begeleid bij het opzetten van het Tax Control Framework voor uw organisatie.

Masterclass Zorgvastgoed

Door beleidswijzigingen en technologische ontwikkelingen wordt de zorg meer buiten de zorginstelling georganiseerd. De vergrijzing gaat in gestaag tempo door in Nederland en naar verwachting is in 2030 bijna een kwart van de bevolking ouder dan 65. Dit heeft gevolgen voor uw vastgoed. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is essentieel.

Deze dynamiek vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen, aandachtspunten en succesfactoren in effectief en strategisch portefeuillebeleid en bij het aangaan van partnerships met vastgoedontwikkelaars of – beleggers en bij het doen van vastgoed transacties. Dit zijn de kern thema’s van onze Masterclass Zorgvastgoed.
 

Data visualisatie

De mogelijkheden om data te analyseren en vertalen naar relevante inzichten groeien snel. Toch slagen veel bedrijven er nog niet in om de inzichten zo te presenteren dat ze goed ingezet kunnen worden voor besluitvorming.

Met de training Data visualisatie helpen wij je op weg om data visualisaties doeltreffend vorm te geven. Je krijgt concrete handvatten voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards.

Interne Controle binnen de Publieke Sector

De 2-daagse cursus Interne Controle geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Voor deelnemers die hun basiskennis van IC willen vergroten, organiseren wij voorafgaand aan de cursus een webcast om de basistheorie met u door te nemen.

Tax in de praktijk voor zorginstellingen

Loonheffingen, VpB en btw hebben een steeds grotere impact op financiële vraagstukken binnen zorginstellingen. Veel meer dan voorheen is het van belang vooraf rekening te houden met deze vraagstukken. Zo worden financiële risico’s eerder onderkend en mogelijke voordelen beter benut.

De cursus ‘tax in de praktijk’ voor zorginstellingen is een uitstekend vertrekpunt om de fiscale aspecten binnen uw organisatie op hoofdlijnen in kaart te brengen.

Women on Boards Publieke Sector

Women on Boards Publieke Sector is bestemd voor vrouwen in de Publieke Sector die de kwaliteiten en ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Uw kennis over relevante onderwerpen worden verbreed en verdiept. Van corporate governance, aansprakelijkheid en crisismanagement tot boardroom dynamics, boardroom effectiveness en personal branding. Samen verdiept u zich in business cases, wisselt u kennis en ervaring uit en bouwt u aan een sterke onderlinge band, die zich verder ontwikkelt na de leergang en die u helpt succesvol te opereren als bestuurder of toezichthouder. 

Actualiteiten Vernieuwing BBV

De cursus Actualiteiten Vernieuwing BBV wordt in het najaar weer gegeven. Heeft u interesse laat het ons weten!

Deze cursus is een praktische cursus met deskundige uitleg over de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften van gemeenten en provincies (BBV), recente notities van de commissie BBV en hierover gestelde vragen en antwoorden.

Masterclass Big Data in de publieke sector

De Masterclass Big Data in de publieke sector geeft je inzicht wat deze ontwikkelingen betekenen voor jouw organisatie en met behulp van concrete voorbeelden krijg je handvatten om data slim te gebruiken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.  

Heeft u interesse in de masterclass Big Data in de publieke sector? Laat het ons weten!

Actualiteitendag Jaarverslaggeving Onderwijs

Uw jaarrekening dient te worden opgesteld. Deze jaarrekening moet overeenkomen met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) en in het bijzonder de Richtlijn 660. Heeft u vragen over de jaarverslaggevingsvoorschriften of fiscaliteiten bij onderwijsinstellingen of bent u opzoek naar nieuwe inzichten?

Dan is deze actualiteitendag beslist interessant voor u!

Integriteit in de praktijk

Om integriteit daadwerkelijk te organiseren, is het van belang om binnen het integriteitsmanagement van de organisatie de benodigde activiteiten op te nemen, bijvoorbeeld het volgen van trainingen op het gebied van integriteit, op grond waarvan de komende jaren het gewenste integriteitsniveau kan worden bereikt en vastgehouden. 

Heeft u interesse in een inhouse? Wij maken graag vrijblijvend een offerte.

Masterclass Strategisch Programma Management

Deloitte Academy organiseert de masterclass Strategisch Programma Management. Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn of haar effectiviteit in het aansturen van grootschalige transformatie wil vergroten. Kennis van en ervaring met het leidinggeven in overheidsorganisaties is een vereiste voor deelname.

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat u een goed inzicht heeft in het functioneren van uw raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kunt u zowel uw kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren.

Deloitte heeft speciaal hiervoor een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt u bewust van uw rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

Vond u dit nuttig?