Article

Publieke Sector Learning

Technologische ontwikkelingen binnen de publieke sector zoals digitalisering, risicomanagement rondom cyber security, compliance en privacy (binnen een voortdurende veranderende wet- en regelgeving) maken het noodzakelijk uw deskundigheid op peil te houden.

De publieke sector wordt geconfronteerd met complexe vraagstukken in een dynamische omgeving. Dit vraagt om een wendbare overheid. Welke taken vallen binnen de verantwoordelijkheid van uw organisatie, op welke wijze en waar voert u die uit? Hoe gaat u om met complexe projecten? Welke leiderschapsstijlen horen hierbij? Wat zijn de uitdagingen bij digitale dienstverlening en hoe houdt u de ontwikkelingen van de toekomst in de hand? Welke nieuwe eisen stellen burgers en bedrijven aan uw organisatie? En wat is de rol van Big Data in dit geheel? Bij Deloitte weten wij wat u bezighoudt. Wij helpen u graag met onze ervaring.

Cursusaanbod 2017-2018

Cursus

Datum

PE

Actualiteiten Vernieuwing BBV (VOL)

14 december 2017

5 PE

Masterclass Big Data in de publieke sector

25 januari 2018

 

Actualiteiten Vernieuwing BBV

25 januari 2018

5 PE

Actualiteitendag Jaarverslaggeving Onderwijs

30 januari 2018

6 PE

Data Visualisatie

15 februari 2018

7 PE

Data Visualisatie

22 maart 2018

7 PE

Public Tax Control Management

25 april 2018

 

25 januari 2018

Actualiteiten Vernieuwing BBV

De cursus Actualiteiten Vernieuwing BBV is een praktische cursus met deskundige uitleg over de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften van gemeenten en provincies (BBV), recente notities van de commissie BBV en hierover gestelde vragen en antwoorden.

Data visualisatie

Het gebruik van rapportages en dashboards heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen onder managers. Verlekkerd door de mogelijkheden van analytics, big data en design, en meer dan ooit beperkt door tijdgebrek, zijn managers steeds meer gaan houden van de ‘alles-in-een’-overzichten. Deze ‘alles-in-een’ overzichten zorgen echter vaak voor een informatie overload. In een complex dashboard is vaak niet meer duidelijk wat nu de essentie is.

In de training data visualisatie leer je begrijpen hoe de mens visuele inzichten tot zich neemt en hoe je deze kennis kan gebruiken om data visualisaties zo vorm te geven dat ze de juiste inzichten op een eenduidige manier overbrengen. En krijg je concrete handvatten voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards.

Masterclass Big Data in de publieke sector

De Masterclass Big Data in de publieke sector geeft je inzicht wat deze ontwikkelingen betekenen voor jouw organisatie en met behulp van concrete voorbeelden krijg je handvatten om data slim te gebruiken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.  

Tijdens de masterclass die bestaat uit 2 dagdelen ga je actief aan de slag met de vraag ‘Op welk gebied kan data mij ondersteunen in mijn huidige werkzaamheden?’.

Jaarverslaggeving Onderwijs

Uw jaarrekening dient te worden opgesteld. Deze jaarrekening moet overeenkomen met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) en in het bijzonder de Richtlijn 660.

Heeft u vragen over de jaarverslaggevingsvoorschriften bij onderwijsinstellingen of bent u opzoek naar nieuwe inzichten? Dan is deze cursus beslist interessant voor u!

Interne Controle en het Sociaal Domein

De cursus Interne Controle en het sociaal domein geeft u handvatten voor een goede interne controle binnen uw organisatie. U krijgt praktische tips en handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de interne controle. 

In deze cursus brengen wij IC-functionarissen van zowel het gemeentelijke domein als van de zorgaanbieders bij elkaar. Hierdoor bent u in de gelegenheid om inzicht te krijgen in wederzijdse belangen en om ervaringen te delen met beide kanten van het sociaal domein.  

Interne Controle Publieke Sector - Basic

De basiscursus Interne Controle is een must voor iedereen die te maken heeft of krijgt met interne controle binnen zijn of haar organisatie. In deze basis cursus Interne Controle krijgt u praktische tips en handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de interne controle. Binnen 1 dag bent u bekend met de meerwaarde van IC.

Interne Controle Publieke Sector - Advanced

De 2-daagse cursus Interne Controle – Advanced geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Women on Boards Publieke Sector

Women on Boards Publieke Sector is bestemd voor vrouwen in de Publieke Sector die de kwaliteiten en ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Hoogwaardige sprekers en uw collega-cursisten zorgen ervoor dat uw kennis over relevante onderwerpen wordt verbreed en verdiept. Van corporate governance, aansprakelijkheid en crisismanagement tot boardroom dynamics, boardroom effectiveness en personal branding. Samen verdiept u zich in business cases, wisselt u kennis en ervaring uit en bouwt u aan een sterke onderlinge band, die zich verder ontwikkelt na de leergang en die u helpt succesvol te opereren als bestuurder of toezichthouder. 

Landelijk congres Jaarrekening 2017 en het BBV

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie BBV, het framework BBV, de notities Rente en Overhead, de notitie Erfpacht, de notitie kapitaalgoederen, hebben invloed op uw jaarrekening en bedrijfsvoering 2017 en de begroting 2018. Het is daarom noodzakelijk dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied! Specifiek gericht op Gemeenten en Provincies.

Tax in de praktijk voor zorginstellingen

Loonheffingen, VpB en btw hebben een steeds grotere impact op financiële vraagstukken binnen zorginstellingen. Veel meer dan voorheen is het van belang vooraf rekening te houden met deze vraagstukken. Zo worden financiële risico’s eerder onderkend en mogelijke voordelen beter benut.

De cursus ‘tax in de praktijk’ voor zorginstellingen is een uitstekend vertrekpunt om de fiscale aspecten binnen uw organisatie op hoofdlijnen in kaart te brengen.

Integriteit in de praktijk

Het werken aan integriteit is geen eenmalige activiteit, maar heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig. De organisatie dient voortdurend te sturen op haar integriteitsmanagement, waardoor de medewerkers zich bewust gaan worden van integriteitsrisico’s, deze risico’s kunnen hanteren en daarbij afwegingen kunnen maken in lijn met de normen en waarden van de organisatie. Daarbij biedt goed integriteitsmanagement ook aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van de organisatie naar een meer professionele organisatie, waarin vertrouwen de basis is, feedback geven en ontvangen de norm en waarin fouten kunnen en mogen worden gemaakt.

Om integriteit daadwerkelijk te organiseren, is het van belang om binnen het integriteitsmanagement van de organisatie de benodigde activiteiten op te nemen, bijvoorbeeld het volgen van trainingen op het gebied van integriteit, op grond waarvan de komende jaren het gewenste integriteitsniveau kan worden bereikt en vastgehouden.

Masterclass Strategisch Programma Management

Deloitte Academy organiseert de masterclass Strategisch Programma Management. Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn of haar effectiviteit in het aansturen van grootschalige transformatie wil vergroten. Kennis van en ervaring met het leidinggeven in overheidsorganisaties is een vereiste voor deelname.

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat u een goed inzicht heeft in het functioneren van uw raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kunt u zowel uw kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren.

Deloitte heeft speciaal hiervoor een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt u bewust van uw rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

Vond u dit nuttig?