Article

Publieke Sector Learning

Deloitte Academy ontwikkelt leergangen, cursussen en masterclasses voor C-level professionals. Ons aanbod wordt de komende maanden vernieuwd en opgeschoond. Heeft u vragen, stel ze gerust en neem contact op met één van onze Client Learning Consultants.

Deloitte Academy biedt de volgende cursussen niet meer aan:

  • Landelijk Congres Jaarrekening en het BBV: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rein-Aart van Vugt
  • Opstellen van het Interne Controleplan bij gemeenten: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald van den Heuvel
  • Rechtmatigheidsverantwoording bij uw gemeente of provincie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rein-Aart van Vugt 
  • Verdieping Besluit Begroting en Verantwoording in de jaarrekening: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rein-Aart van Vugt 

Masterclass Zorgvastgoed | Volledig Pakket Thuis

Ziet u ook een toenemende vraag naar Volledig Pakket Thuis (VPT) in uw werkgebied? Onze experts praten u bij over de laatste trends en relevante ontwikkelingen in het speelveld van VPT en de belangrijkste drijvers achter dit concept.Onze experts praten u in een online masterclass van 1 dagdeel bij over trends en ontwikkelingen van het Volledig Pakket Thuis. Lees meer

Masterclass Zorgvastgoed

Door beleidswijzigingen en technologische ontwikkelingen wordt de zorg meer buiten de zorginstelling georganiseerd. De vergrijzing gaat in gestaag tempo door in Nederland. Dit heeft gevolgen voor uw vastgoed. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is essentieel.

Deze dynamiek vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen en succesfactoren in effectief en strategisch portefeuillebeleid en bij het aangaan van partnerships met vastgoedontwikkelaars of – beleggers en bij het doen van vastgoed transacties. Dit zijn de kern thema’s van onze Masterclass Zorgvastgoed. Lees meer

Medical Device Regulation (MDR) in de praktijk

Met ingang van 26 mei 2021 zijn er nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. De Verordening medische hulpmiddelen (ook wel “MDR” genoemd) is geïntroduceerd om patiëntveiligheid te vergroten. Om u goed voor te bereiden op alle veranderingen, is deze praktijktraining ontwikkeld. De training is bedoeld voor zowel professionals uit gezondheidszorg als fabrikanten/ontwikkelaars van medische hulpmiddelen. Lees meer

Did you find this useful?