Landelijk congres 'Jaarrekening 2015'

Evenement

Landelijk congres Jaarrekening en het BBV

voor Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie-BBV, de notitie Incidentele baten, de notitie geprognotiseerde balansen en de notities Tussentijdse winstneming grondexploitaties, hebben invloed op uw jaarrekening, de bedrijfsvoering 2018 en de begroting 2019.

10 oktober 2018 | Nieuwegein

Impressie Landelijk congres Jaarrekening en het BBV 2017

Wat levert dit interactieve congres u op?

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening 2018 en de begroting 2019. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle laatste actualiteiten.

 • U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de jaarrekening 2018
 • U wordt tot in de puntjes bijgepraat over de recente ontwikkelingen door onze BBV specialist Rein-Aart van Vugt
 • Deze dag is in handen van onze dagvoorzitter Marjet van Zuijlen

 

Voor wie is deze cursus?

Het congres is speciaal ontwikkeld voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen:

 • Hoofden financiële administratie en hoofden planning & control
 • Wethouders financiën
 • Controllers
 • Hoofden administratie
 • In- en externe accountants
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

 

Programma

Onder leiding van onze dagvoorzitter Marjet van Zuijlen krijgt u een interactief programma aangeboden met veel ruimte tot het stellen van vragen en mogelijkheid om te netwerken. Gastsprekers uit de gemeentelijke markt delen hun ervaringen met u!

 • Actualiteiten Besluit Begroting en Verantwoording (o.a. gepubliceerde en te verwachten notities)
  Sprekers: Tom van der Lelij en Teco Noordegraaf (lid commissie BBV)
  • Grondexploitaties: bent u voorbereid op de volgende vastgoedcrisis?
   Spreker: Frank ten Have (Deloitte Financial Advisory)
 • Interactieve BBV rubriek vragen & antwoorden
  Sprekers: Vanessa Jongbloed, Monique van Doornum, Rein-Aart van Vugt (Deloitte Accountants)
 • Ontwikkelingen btw op het gebied van sport. En wat dit betekent voor uw gemeente.
  Spreker: Rob Peters (Deloitte Belastingadviseurs)
 • Cybersecurity: verhoog de bewustwording in uw organisatie ten aanzien van digitale risico’s. Wat zijn daarbij de aandachtspunten i.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
  Sprekers: Danny Graus en Sander Koemans (Deloitte Risk Advisory)
 • Budgetbeheersing in het sociaal domein & blockchain
  Gastspreker: Jolanda van Tongeren (Gemeente Almere)

Reviews:

Het congres 2017 is met een 8,1 beoordeeld.

"Informatie krijgen over laatste ontwikkelingen op financieel belangrijke onderwerpen en kennis nemen hoe andere gemeenten met deze onderwerpen omgaan" 
Hans Lijssenq | Gemeente Peel en Maas

"De ruimte voor inhoudelijke discussies en de onderwerpen die aanbod zijn gekomen"
Diana Blagdan | Gemeente Midden-Delfland

"Deloitte is specialist binnen de overheidssector en kan vaktechnisch bijdragen aan de verbeterde voorbereiding van het jaarrekeningproces"
H.H.R. van der Veen-Kruizinga | Gemeente Heerde

Datum & Locatie

10 oktober 2018

Green Village in Nieuwegein

09.30 - 16.30 uur

Investering

De kosten van het congres Jaarrekening bedragen € 795,- exclusief btw, inclusief digitale naslagwerken, koffie en thee, lunch. 

Elke volgende persoon uit dezelfde organisatie betaalt € 595,- exclusief btw.

 

Landelijk congres Jaarrekening

Direct inschrijven

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Met dit congres kom je in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor het congres te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... Meer

Frank ten Have

Frank ten Have

Partner

Frank is als Partner bij Deloitte Real Estate actief op het terrein van gebiedsontwikkeling, grondbeleid, publiek-private samenwerking en risicomanagement, bij vooral gemeenten, provincies, rijksoverh... Meer