Landelijk congres 'Jaarrekening 2015'

Event

Landelijk congres Jaarrekening en het BBV

voor Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie-BBV, de notitie Incidentele baten, de notitie geprognotiseerde balansen en de notities Tussentijdse winstneming, grondexploitaties en stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording, hebben invloed op uw jaarrekening, de bedrijfsvoering 2019 en de begroting 2020.

oktober 2020

Wat levert dit interactieve congres u op?

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening en de begroting. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle laatste actualiteiten.

 • U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de jaarrekening
 • U wordt tot in de puntjes bijgepraat over de recente ontwikkelingen door onze BBV specialist Rein-Aart van Vugt

 

Voor wie is deze cursus?

Het congres is speciaal ontwikkeld voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen:

 • Hoofden financiële administratie en hoofden planning & control
 • Wethouders financiën
 • Controllers
 • Hoofden administratie
 • In- en externe accountants
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

 

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Helen Meijer krijgt u een interactief programma aangeboden met veel ruimte tot het stellen van vragen en mogelijkheid om te netwerken. Gastsprekers uit de gemeentelijke markt delen hun ervaringen met u!

 • Welkom door dagvoorzitter
  Helen Meijer, Senior Manager Deloitte, Greenhouse Innovation Leader
 • Actualiteiten BBV
  Rein-Aart van Vugt, Partner Deloitte en lid van de commissie BBV
 • Notitie meerjarig financieel inzicht
  Yolande Defauwes, vice voorzitter van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • Artificial Intelligence
  Dr. Evert Haasdijk, Senior Manager Deloitte, AI-expert
 • Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording
  Jan van der Bij, Ministerie van BZK
 • Handboek Grondbeleid
  Frank ten Have, Partner Deloitte
  Marisa Kes, Manager Deloitte
 • Grondbeleid en wat zijn de economische en financiële effecten van gebiedsontwikkeling?
  Frank ten Have, Partner Deloitte
  Gastspreker: Matthijs Schreurs, Gemeente Utrecht
 • Notitie grondexploitaties
  Rein-Aart van Vugt, Partner Deloitte en lid van de commissie BBV
 • Afsluiting
   

Reviews:

Het congres 2019 is met een 7,9 beoordeeld.  

''Interessante/actuele onderwerpen, deskundige inspirerende sprekers, toplocatie!''

''Hoge mate van actualiteit en toepasbaarheid in de praktijk. Zeer afwisselend programma met goede presentaties.''

''Kennis en expertise is beschikbaar en wordt daadwerkelijk ingezet. Uitstekende organisatie van dit congres.''

''Goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast praktische oplossingen voor verslaggevingsvraagstukken.''

Datum & Locatie

Het congres wordt in oktober 2020 opnieuw aangeboden.
Heeft u interesse laat het ons weten!

Green Village in Nieuwegein

Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Investering

De kosten van het congres Jaarrekening bedragen € 795,- exclusief btw, inclusief digitale naslagwerken, koffie en thee, lunch.  

Elke volgende persoon uit dezelfde organisatie betaalt € 595,- exclusief btw.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Met dit congres kom je in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor het congres te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... More

Frank ten Have

Frank ten Have

Partner

Frank is als Partner bij Deloitte Real Estate actief op het terrein van gebiedsontwikkeling, grondbeleid, publiek-private samenwerking en risicomanagement, bij vooral gemeenten, provincies, rijksoverh... More

Evert Haasdijk

Evert Haasdijk

Senior Manager

Evert is a senior manager with a keen focus on the development of AI-enabled solutions, and a member of Deloitte’s AI Center of Excellence. He has extensive experience applying AI techniques in a vari... More