Landelijk congres 'Jaarrekening 2015'

Evenement

Landelijk congres Jaarrekening en het BBV

voor Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie-BBV, de notitie Incidentele baten, de notitie geprognotiseerde balansen en de notities Tussentijdse winstneming grondexploitaties, hebben invloed op uw jaarrekening, de bedrijfsvoering 2018 en de begroting 2019.

Wat levert dit interactieve congres u op?

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening 2018 en de begroting 2019. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle laatste actualiteiten.

  • U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de jaarrekening 2018
  • U wordt tot in de puntjes bijgepraat over de recente ontwikkelingen door onze BBV specialist Rein-Aart van Vugt

 

Voor wie is deze cursus?

Het congres is speciaal ontwikkeld voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen:

  • Hoofden financiële administratie en hoofden planning & control
  • Wethouders financiën
  • Controllers
  • Hoofden administratie
  • In- en externe accountants
  • Financieel- en fiscaal adviseurs

 

Programma

Onder leiding van een dagvoorzitter krijgt u een interactief programma aangeboden met veel ruimte tot het stellen van vragen en mogelijkheid om te netwerken. Gastsprekers uit de gemeentelijke markt delen hun ervaringen met u!

Het programma voor 2019 is nog niet bekend!

Reviews:

Het congres 2018 is met een 8,0 beoordeeld.  

''Interessante/actuele onderwerpen, deskundige inspirerende sprekers, toplocatie!''

''Hoge mate van actualiteit en toepasbaarheid in de praktijk. Zeer afwisselend programma met goede presentaties.''

''Kennis en expertise is beschikbaar en wordt daadwerkelijk ingezet. Uitstekende organisatie van dit congres.''

''Goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast praktische oplossingen voor verslaggevingsvraagstukken.''

Datum & Locatie

De datum voor 2019 is nog niet bekend.

Green Village in Nieuwegein

Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Investering

De kosten van het congres Jaarrekening bedragen € 795,- exclusief btw, inclusief digitale naslagwerken, koffie en thee, lunch. 

Elke volgende persoon uit dezelfde organisatie betaalt € 595,- exclusief btw.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Met dit congres kom je in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor het congres te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... Meer

Frank ten Have

Frank ten Have

Partner

Frank is als Partner bij Deloitte Real Estate actief op het terrein van gebiedsontwikkeling, grondbeleid, publiek-private samenwerking en risicomanagement, bij vooral gemeenten, provincies, rijksoverh... Meer