Landelijk congres 'Jaarrekening 2015'

Evenement

Landelijk congres Jaarrekening en het BBV

voor Gemeenten en Provincies

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie-BBV, het framework BBV, de notitie Erfpacht, de notitie kapitaalgoederen en de notities Rente en Overhead, hebben invloed op uw jaarrekening, de bedrijfsvoering 2018 en de begroting 2019.

najaar 2018

Wat levert dit interactieve congres u op?

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening 2017 en de begroting 2018. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle laatste actualiteiten.

 • U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de jaarrekening 2017
 • U wordt tot in de puntjes bijgepraat over de recente ontwikkelingen door onze BBV specialist Rein-Aart van Vugt
 • Onze gastspreker informeert u over de nieuwe notitie kapitaalgoederen
 • Gastsprekers delen hun ervaringen ‘Wanneer is een gemeente financieel in control?’
 • Een expert praat u bij over vennootschapsbelasting

Voor wie is deze cursus?

Het congres is speciaal ontwikkeld voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij Gemeenten, Provincies en Gemeenschappelijke Regelingen:

 • Hoofden financiële administratie
 • Hoofden planning & control
 • Wethouders financiën
 • Controllers
 • Hoofden administratie
 • In- en externe accountants
 • Administrateurs
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

Programma

Onder leiding van onze dagvoorzitter Marjet van Zuijlen krijgt u een interactief programma aangeboden met veel ruimte tot het stellen van vragen en mogelijkheid om te netwerken. Gastsprekers uit de gemeentelijke markt delen hun ervaringen met u!

 • Actualiteiten BBV: framework BBV, notitie erfpacht, vragen & antwoorden
 • Gastspreker: Notitie rente en de treasurers
 • Grondexploitatie
 • Gastspreker: Wanneer is een gemeente financieel in control?
 • Vennootschapsbelasting
 • Gastspreker: Notitie kapitaalgoederen
 • Kwaliteit van de programma verantwoording en de paragrafen. Wat doet de accountant hieraan(COS 720)?
 • Paneldiscussie

 

Gastsprekers uit het publieke domein:

 • Rein Hogendorf, lid commissie BBV, controller gemeente Kapelle

grondexploitatie

grondexploitatie

grondexploitatie

Locatie, datum en tijd

Het landelijk jaarcongres wordt gehouden in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het congres start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur. U bent welkom vanaf 09.00 uur.

Investering

De kosten van het congres Jaarrekening bedragen € 795,- exclusief btw, inclusief digitale naslagwerken, koffie en thee, lunch. Voor elke volgende persoon uit dezelfde organisatie geldt het bedrag van € 595,- exclusief btw.

 

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Met dit congres kom je in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Reviews

Het landelijk congres Jaarrekening 2017 is door de deelnemers met een 8,1 beoordeeld.

'Goede mix van actualiteiten in het programma, -dagvoorzitter stelde ook prikkelende vragen aan de accountants-; verbonden partijen en het sociaal domein'. 
Herman ten Asbroek | Gemeente Deventer

"Informatie krijgen over laatste ontwikkelingen op financieel belangrijke onderwerpen en kennis nemen hoe andere gemeenten met deze onderwerpen omgaan"
Hans Lijssenq | Gemeente Peel en Maas

"De ruimte voor inhoudelijke discussies en de onderwerpen die aanbod zijn gekomen"
Diana Blagdan | Gemeente Midden-Delfland

"Deloitte is specialist binnen de overheidssector en kan vaktechnisch bijdragen aan de verbeterde voorbereiding van het jaarrekeningproces (inclusief interimcontrole)"
H.H.R. van der Veen-Kruizinga | Gemeente Heerde

"Ik ga al paar jaar naar deze training en ben heel tevreden. In 1 dag heb je toch de headlines scherp en ontmoet je collega's uit het land die met dezelfde problematieken bezig zijn. Dat is heel nuttig"
Deelneemster 2017

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van het congres kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het congres bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor het congres te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... Meer