Evenement

Actualiteiten Vernieuwing BBV

Maak uw jaarrekening auditproof in één dag!

Wilt u optimaal voorbereid zijn op de jaarrekening 2017? En hoe past u de gewijzigde BBV toe? Dan is de actualiteiten cursus Vernieuwing BBV beslist interessant voor u! Uw investering van één cursusdag levert u een groot rendement op.

De cursus Actualiteiten Vernieuwing BBV is een praktische cursus met deskundige uitleg over de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften van gemeenten en provincies (BBV), recente notities van de commissie BBV en hierover gestelde vragen en antwoorden.

Na afloop van de cursus heeft u voldoende kennis in huis om de jaarrekening 2017 voor uw gemeente op te stellen. De docenten blijven voor u als ‘vraagbaak’ beschikbaar, zo behaalt u een maximaal rendement van uw investering in deze cursus. Deelnemers beoordelen deze cursus met een 9!

Wat levert de cursus BBV u op?

U krijgt inzicht in:

 • Het algemene kader en de belangrijkste wijzigingen in het BBV
 • De laatste notities van de commissie BBV vertaalt naar uw begroting
 • Vragen uit de vraag- en antwoordrubriek BBV
 • Wat deze wijzigingen voor uw jaarrekening en begroting betekenen

U verdient uw investering terug, doordat u na afloop van de training weet waaraan uw jaarrekening moet voldoen en u onnodig meerwerk van uw accountant voorkomt.

Het interactieve karakter van deze cursus geeft u de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen over situaties in uw gemeente. U ontvangt hiervoor 14 dagen voorafgaand aan de cursus een uitnodiging voor een digitale intake.

Voor wie is deze cursus?

Voor iedereen die te maken heeft met het samenstellen van de gemeentelijke financiën en het BBV, zoals:

 • hoofden financiën en beleidsmedewerkers
 • (concern) controllers
 • financieel specialisten in het lokaal en midden bestuur 

Om deze cursus goed te kunnen volgen, beschikt u over basiskennis van het BBV.

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Grondexploitaties
 • Vernieuwing BBV
  • Taakvelden
  • Indicatoren
  • Rente
  • Overhead
  • Geprognotiseerde balans
  • Investeringen
 • Notitie verbonden partijen
 • Notitie Materiële Vaste Activa
 • Erfpachtgronden

Interesse

De Actualiteiten cursus BBV wordt in het najaar weer gegeven. Heeft u interesse? Laat het ons weten via een mail.

Investering

De kosten van de cursus bedragen € 695,- exclusief btw, inclusief lunch, koffie & thee en digitale naslagwerken.

Reviews

'Goede cursusopzet met oog voor behoefte bij deelnemer cursus. Tevens ruimte voor discussie met inbreng van kennis en ervaring'.
De heer Marin | Deelnemer december 2017

'In korte tijd weer helemaal bij over de belangrijkste onderdelen uit alle notities'
Mevrouw Hillen | Deelneemster december 2017

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze training komt u in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt u PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitators

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... Meer