Evenement

Bestuurders, Commissarissen en Toezichthouders Programma (4 pijlers) 

Building a resilient organization

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders staan voor uitdagende vraagstukken en eisen, door een snelle toename van technologische ontwikkelingen en vernieuwingen in de moderne maatschappij. Hoe kunt u uw organisatie toekomstbestendig maken en behouden? Waarin moet u investeren? Hoe kunt u positieve business cases maken gericht op innovatie waarbij u denkt in kansen en waarbij u de risico’s goed managed? Welke professionals heeft u nodig binnen uw team en over welke competenties moeten deze professionals beschikken?

29 maart 2018

Wat levert het programma ''Building a resilient organization'' u op?

 • U krijgt inzicht in de eisen die aan u gesteld worden voor het toekomstbestendig maken van uw organisatie.
 • U leert de juiste vragen, gericht op de dag van morgen, (vaker) te stellen
 • U krijgt inzicht hoe u ervoor zorgt dat u bent voorbereid op de realiteit van morgen. Dat u risico’s juist inschat, waarbij u alle reële kansen benut en de juiste strategische beslissingen kunt maken.
 • Het volledige programma levert u, indien gewenst, 24 erkende PE-uren
 • U leert probleempunten binnen uw organisatie te ontdekken en krijgt ideeën, tips en tools hoe u deze vraagstukken aan kunt pakken. Langs welke weg kunt u op gecoördineerde wijze tot oplossingen komen?

Voor wie is dit programma?

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor ervaren directieleden, bestuurders, commissarissen en toezichthouders, die zich willen richten op het toekomstbestendig houden/maken van hun organisatie.

Programma

Pijler 1: Human Behavioral Risk: cultuur, integriteit en compliance 
Van persoonlijke integriteit naar organisatorische integriteit
6 oktober 2017 - 15.00 - 20.30 uur (inclusief dinerbuffet)

Een integer bedrijfsvoering staat hoog op de agenda van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Waarden en normen zijn het fundament van al het handelen en daarmee van het succesvol zijn van uw organisatie.

 • Wat is de verantwoordelijkheid van u als bestuurder, commissaris of toezichthouder voor een integere organisatie?
 • Hoe brengt u (gedrags)risico’s in kaart?
 • Beheersmaatregelen: hoe kunt u sturen op integriteit?

 

Pijler 2: Big Data & Technical Solutions
9 november 2017 - 15.00 - 20.30 uur (inclusief dinerbuffet)

Uw organisatie in een technologische complexe omgeving; beheersing en beschermen versus innoveren en grijpen van kansen.

 • Wat is digitale transformatie en hoe gaan andere organisaties daarmee om?
 • Impact van de digitale (disruptive) technologische ontwikkelingen op de toekomstbestendigheid van uw organisatie, nieuwe business modellen
 • Hoe vindt u de juiste balans (kosten optimalisatie) in een eeuw van digitale disrupties?
 • Welke vragen zou u als bestuurder, commissaris, toezichthouder regelmatig moeten stellen?
 • Hoe kunt u de directie challengen en coachen om de juiste (strategische) keuzes te maken?

 

Pijler 3: Cybersecure by innovation (cyber security, risk & privacy)
2 februari 2018 - 15.00 - 20.30 uur (inclusief dinerbuffet)

In de bestuurskamer staat digitalisering hoog op de agenda. In vrijwel elke strategie voor groei en waardecreatie speelt digitale technologie een dominante rol. Organisaties worstelen echter met het ‘digitale dilemma’: wat digitale technologie zo waardevol maakt, open en verbonden, maakt het tegelijk ook kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. Het is van groot belang dat u voor uw organisatie, naast inzicht in de gevaren van cybercrime, ook kennis heeft van de strategische waarde van goed cyberrisicomanagement. Cyberrisico al kans.

In pijler 3 willen we u als bestuurder, commissaris of toezichthouder helpen bij het oplossen van dit digitale dilemma. Na afloop bent u in staat zinnige gesprekken te voeren met specialisten en goed onderbouwde besluiten te nemen over de juiste strategie, aanpak en middelen om cyberrisico’s effectief te beheersen. 

 • Welke trends zien we in cyber? Hoe groot zijn de cyberrisico’s nu echt?
 • Cyber en uw rol als bestuurder, commissaris, toezichthouder 
 • Rol van de board: governance hoe organiseert u dit en brengt u dit in uitvoering?
 • Cyberrisicobeleid dat innovatie versnelt; waar moet u in investeren?
 • Hoe neemt u goed onderbouwde besluiten over de juiste strategie, aanpak en middelen om cyberrisico’s effectief te beheersen?

 

Pijler 4: Fraude & Corruptie: Vigilance & Resilience
29 maart 2018 - 15.00 - 20.30 uur (inclusief dinerbuffet)

Als bestuurder komt u in aanraking met signalen van financiële criminaliteit zoals fraude, corruptie of mededingingsovertredingen. Criminaliteit die binnen de organisatie of tegen de organisatie gepleegd wordt. Soms zijn er ook aanwijzingen dat juist de organisatie betrokken is bij onregelmatigheden zoals het overtreden van de zorgplicht naar klanten, het maken van ongeoorloofde prijsafspraken met concurrenten of corruptie.

De afgelopen jaren heeft het aantal corruptie en fraude onderzoeken bij nationale en internationale ondernemingen ons laten zien dat investeringen in het vergroten van de interne controles maar marginaal effectief zijn. Steeds meer ontstaat de vraag bij toonaangevende bedrijven hoe zij de kwaliteit en effectiviteit van hun compliance programma kunnen aantonen, hoe zij het budget en de mankracht het meest effectief kunnen inzetten en hoe zij fraude- en corruptierisico’s beter kunnen detecteren voordat deze zich daadwerkelijk voordoen. Pijler 4 geeft u inzicht in:

 • Hoe organisaties efficiënter en effectiever vorm kunnen geven aan het voorkomen van overtredingen.
 • Vigilience: Wat zijn de mogelijkheden van advance analytics in het vergroten van de effectiviteit van preventie?
 • Resilience: Hoe verhoogt u de veerkracht van een organisatie om effectief en efficiënt met signalen van overtredingen om te gaan?
 • Externe onderzoeken door autoriteiten; impact op organisaties en de rol van de externe advocaat
   

Locaties

The Edge Deloitte Amsterdam
NBC Nieuwegein

Inschrijven

Het totale programma bestaat uit vier pijlers, welke los te volgen zijn. Daarnaast kunt u zich ook inschrijven voor het totale programma, daarmee volgt u 4 pijlers (4 dagen).

Volgt u het volledige programma dan wordt er voor aanvang een intakegesprek met u gepland, waarin u uw verwachtingen en persoonlijke leerdoelen kenbaar kunt maken.

Investering

Onderstaande prijzen betreft de investering per persoon exclusief btw, waarbij is inbegrepen: lesmateriaal, koffie/thee en dinerbuffet.

1 pijler (1 dag)                                  € 799 euro
2 pijlers (2 dagen)                           € 1.499 euro
3 pijlers (3 dagen)                           € 2.249 euro
4 pijlers (4 dagen)                           € 2.999 euro

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Dir programma komt in aanmerking voor 24 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Facilitators

Prof.dr. Sylvie Bleker – van Eyk
Professor VU & Director Enterprise Risk Services, Deloitte

Karin de Jong
Director Enterprise Risk Services, Deloitte

Hans van Grieken
Executive lecturer Nyenrode Business University & Director Digital Business Innovation, Deloitte

Ada van der Veer-Vergeer
Commissaris Alliander, Leaseplan en NPO

Generaal (bd.) Dick Berlijn
 
Cybersecurity advisor Deloitte

Roel van Rijsewijk
Associate Partner, Deloitte

Laura Klapwijk
Senior Manager Forensic & Regulatory Investigations, Deloitte

Gerrie Lenting
Partner, Leader Crisis Management & Reputation Services, Deloitte

Roan Lamp
Partner, advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek & Professor of Financial Criminal Law VU University Amsterdam

Inge Philips
Director, Cyber Risk Services, Deloitte Risk Advisory
De afgelopen twintig jaar heeft Inge Philips gewerkt bij de AIVD en de Politie. Haar werkterrein omvatte onder andere nucleaire proliferatie, terrorisme, witwassen en high tech crime. Haar laatste positie bij de overheid was Plaatsvervangend Hoofd van de Nationale Recherche.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van het programma kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de 1e cursusdag bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor het prgramma te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.