Evenement

Interne Controle Publieke Sector - Advanced

bij zorginstellingen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

U bent bekend met interne controle, maar heeft behoefte aan een verdere professionalisering en wilt uw ideeën en/of praktijkvoorbeelden uitwisselen met medecursisten en docenten. Dan is de cursus Interne Controle – Advanced beslist interessant voor u.

In deze cursus brengen wij IC-functionarissen van zowel het gemeentelijke domein als van de zorgaanbieders bij elkaar. Hierdoor bent u in de gelegenheid om inzicht te krijgen in wederzijdse belangen en om ervaringen te delen met beide kanten van het sociaal domein. Er is veel ruimte om ervaringen en best-practices uit te wisselen tussen de diverse interne controletypen, waaronder (organisatiebrede) verbijzonderde interne controle en interne controle in de lijn (afdelingsspecifiek). 

Wat levert de verdiepingscursus u op?

Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens deze interactieve cursus. Plenair behandelen we de theorie. Vervolgens gaat u, in subgroepen onder begeleiding van een docent, aan de slag met door uzelf ingebrachte praktijkcasussen. Hierdoor is er sprake van een goede mate van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen zorginstellingen en lokale overheden.

Na het afronden van deze cursus heeft de cursist de onderstaande kennis, vaardigheden en houding ontwikkeld.

 • U bent in staat een risicoanalyse op te stellen
 • U kunt omgaan met de getrouwheids- en rechtmatigheidsverantwoording
 • U kunt een oordeel vormen over de administratieve organisatie en de interne beheersing binnen uw organisatie
 • Wij geven u inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de rol van de intern controleur in relatie tot de accountantscontrole(Controlestandaard 610);

 

Speciaal voor zorgaanbieders:

 • wij geven u handvatten hoe om te gaan met de vele financieringsbronnen als onderdeel van de interne controle op de bredere cliënt en productieadministratie
 • U krijgt een vooruitblik voor de komende jaren over de verantwoording binnen het sociaal domein
 • In slechts 2 dagen tijd krijgt u handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de (verbijzonderde) interne controle binnen uw organisatie.
   

Voor wie is deze cursus?

Bent u bent werkzaam bij een zorginstelling, gemeente, provincies of gemeenschappelijke regeling op de afdeling interne controle, planning & control of bij de (financiële) administratie. En u hebt behoefte aan verdieping binnen uw vakgebied.

Programma

De 2-daagse cursus Interne Controle – Advanced geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Het programma omvat de volgende onderwerpen:

 • Administratieve organisatie en Interne beheersing;
 • Interne controle: Risicoanalyse, controleplan, en vastlegging
 • Evaluatie en rapportage van uitkomsten interne controle (in relatie tot de gehele getrouwheids- en rechtmatigheidsverantwoording);
 • Positie interne controle binnen uw organisatie en in relatie tot de accountant (Controlestandaard 610).

Datum, locatie en tijd

De cursus Interne controle advanced wordt gehouden in het NBC Nieuwegein. Beide dagen starten om 09.00 uur, dag 1 eindigt om 18.00 uur met aansluitend een diner en dag 2 om 15.00 uur.

Investering

De kosten voor de cursus bedragen inclusief overnachting en diner € 1.395,- exclusief btw. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een tussenovernachting bedragen de kosten € 1.350,- exclusief btw.

De tussenovernachting is te boeken tot 1 week voor aanvang van de cursus. Schrijft u zich later in, neemt u dan contact op met de Deloitte Academy.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze cursus komt u in aanmerking voor 11 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Review

'De kennis van de hoofddocent, deze is echt specialist op het gebied van Interne Controle Lokaal Bestuur. De onderwerpen van de training, moet een docent ''zo uit zijn mouw'' kunnen schudden en de docent heeft dat ook meer dan dat, zo gedaan!! Daarbij heeft hij ook een eigen indeling en aanvulling gegeven en concrete en actuele prakrijkcasussen behandeld. Top! Goede trainer die flexibel kan omgaan met vragen uit de groep gekoppeld aan het programma en praktijkvoorbeelden. Het is knap als je lastige zaken om een gemakkelijke manier uit kunt leggen.'
Stella van Hees, adviseur AO/IC | Gemeente Nijmegen

 

Deze cursus is gewaardeerd met een 7.3

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Dennis Leus

Dennis Leus

Senior manager

Ik ben sinds 1998 werkzaam bij Deloitte en ben verantwoordelijk voor de controle en advisering van diverse klanten in het lokaal en midden bestuur (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen). Daarnaast... Meer

Reinier Moet

Reinier Moet

Junor Manager

Binnen Deloitte ben ik voornamelijk werkzaam in auditpraktijk vanuit kantoor Rotterdam. Vanuit mijn ervaring in de praktijk op het gebied van zowel externe als interne audits binnen de publieke sector... Meer