Evenement

Deloitte agile Lab

Organisatie breed toepassen van agile principes en agile ways of working

Het is belangrijk om agile werken alleen daar in te zetten waar het ook daadwerkelijk meer klantwaarde genereert en om te beseffen dat niet alle organisatieonderdelen per definitie geschikt zijn voor agile werkmethoden.

18 januari 2018 | Utrecht

Waarom een lab in het teken van het opschalen van agile?

                                                                                                                      English 


Agile is een buzzword dat synoniem staat voor nieuwe werkwijzen die er op gericht zijn om organisaties wendbaarder te maken en om sneller te kunnen inspelen op veranderingen in klantbehoeften, markten en technologieën. Veel organisaties zijn inmiddels met veel enthousiasme gestart met experimenten op kleine schaal, waarna stapsgewijze implementatie binnen de organisatie plaatsvindt, het zogenaamde ‘opschalen’ van agile werken. Op kleinere schaal toegepast, biedt agile werken veelal effectieve aanknopingspunten om werk beter, flexibeler, beheersbaarder, plezieriger, efficiënter en goedkoper uit te voeren. 

Agile goed implementeren op grotere schaal met meer dan 10 agile teams, wordt vaak als complexer ervaren. Het vraagt om een fundamentele herinrichting van de huidige organisatie, onderlinge samenwerking (intern en extern), leiderschap en mindset, financial controls en budgettering.

Het succesvol opschalen van agile werken vergt ingrijpende aanpassingen in diverse elementen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het delivery model, financiële controle mechanismen, nieuwe profielen / rolbeschrijvingen, portfolio management en de samenwerking tussen agile teams en organisatieonderdelen die meer op voorheen gebruikelijke wijze blijven werken. Daarnaast vraagt het uitrollen van agile werken om belangrijke keuzes over scoping. Het is belangrijk om agile werken alleen daar in te zetten waar het ook daadwerkelijk meer klantwaarde genereert en om te beseffen dat niet alle organisatieonderdelen per definitie geschikt zijn voor agile werkmethoden.

Deloitte agile Lab

Registreer hier

Voor wie is het agile Lab bedoeld?

Deelname is relevant voor organisaties uit alle branches/industrieën die uitdagingen ervaren bij het opschalen van agile werkwijzen binnen hun organisatie, bij voorkeur niet uitsluitend binnen IT maar ook daarbuiten. Heeft jullie organisatie al ervaring met werken in een agile omgeving en zijn jullie op zoek naar nieuwe, concrete handvatten en praktische ideeën om agile werken in de organisatie een stap verder te brengen? Meld je dan snel aan!

Wat is een agile Lab?

We creëren een inspirerende omgeving waarin verschillende organisaties– aanwezig in teams van drie tot vijf personen – zelf aan de slag gaan met een ‘real life’ casus. Het programma bevat onder andere plenaire sessies met Deloitte experts, het uitwisselen van ervaringen met andere teams en brainstorm- en focussessies met experts op het gebied van agile werken. De dag resulteert in een concreet actieplan op maat, om de komende periode agile werken naar een volgend niveau te brengen.

Het programma bestaat uit de volgende elementen:

• Kennismaking en introductie ‘het organisatie breed opschalen van de agile ways of working

• Plenaire presentatie ‘real life’ cases en uitwisseling van ervaringen

• Expertcarrousel met Deloitte experts (speed dates)

• Brainstorm begeleid door Deloitte facilitators en agile experts

• Concretiseren van inzichten in actieplan per team

• Closing the loop: Plenair evalueren en delen van inzichten

• Borrel

Wanneer en waar is het agile Lab?

Op donderdag 18 januari 2017 van 8:30 tot 18:00 uur in de i-Zone van Deloitte kantoor Utrecht.

Investering & aanmelden 

Kosten voor deelname bedragen €4.500 per team (excl. BTW) van minimaal drie en maximaal 5 personen. Een lunch en borrel ter afsluiting van het evenement zijn inbegrepen. Enthousiast geworden over dit evenement? Meld je dan snel aan met het online aanmeldformulier, te vinden onder ‘inschrijven’ in het menu rechts op deze pagina. Deelname is alleen mogelijk met een team van minimaal drie en maximaal vijf personen.

Het aanmeldingsformulier kan door een afgevaardigde van jullie team ingevuld worden. Overige teamleden kunnen daarna opgegeven worden via email. De organisatie van het event neemt hierover contact met jullie op.

Annulering 

Tot vier weken voor aanvang van het agile Lab kun je schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus zijn jullie het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien een van jullie verhinderd is, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als jullie ons daarvan tijdig in kennis stellen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor het agile Lab te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. Jullie worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Tessa van den Berg

Tessa van den Berg

Senior Manager

Vanuit Deloitte Human Capital adviseer en begeleid ik mensen en organisaties in trajecten om organisatie wendbaarheid (organizational agility) te vergroten. Veelal maakt dit onderdeel uit van Agile tr... Meer