Evenement

Dialogisch leiderschap bij complexe vraagstukken in de boardroom

Vergroot uw impact door beter luisteren en stijlwisselingen

U heeft te maken met complexe vraagstukken in de boardroom, waarvoor geen beproefde oplossingen voorhanden zijn in een context die ‘in control statements’ van u verwacht wordt. Dialoog is noodzakelijk om gezamenlijk sturing te kunnen geven bij complexe vraagstukken als dreigende disruptie, digitalisering en duurzaamheid.

14 - 15 maart 2018 | De Engelenburg, Brummen

Aanleiding

Als bestuurder, commissaris en toezichthouder heeft u te maken met complexe vraagstukken (wicked problems/ adaptive challenges). Dit type vraagstuk vraagt om een fundamenteel andere stijl van leidinggeven dan gecompliceerde kwesties (tame problems/ technical issues). Voor deze laatste geldt dat goede oplossingen voorhanden zijn; het is vooral een kwestie van de juiste experts inschakelen. Voor wicked problems geldt dat niet; daarom is afstand nemen en ruimte creëren noodzakelijk. Zowel in het eigen als in andermans denken, voelen en handelen. Dialoog is noodzakelijk om effectief sturing te geven aan deze typen complexe vraagstukken.

In deze leergang Dialogisch Leiderschap werken wij primair met uw eigen vraagstukken; daarnaast zullen wij collega’s aan het woord laten die ervaring hebben met leiding geven aan wicked problems.

Wat levert het programma Dialogisch Leiderschap u op?

 • U leert bewuster te schakelen in uw manier van spreken en beïnvloeden, afhankelijk van het thema, de ander(en) en de context. U wordt zich in interactie bewust van patronen in uw manier van denken, voelen en handelen en leert hier bewuster sturing aan te geven.
 • U krijgt meer inzicht in wat Dialogisch Leiderschap inhoudt, zowel praktisch als in theorie. Tevens maakt u aan de hand van cases de stap naar toepassing in uw eigen praktijk.
 • Door een zorgvuldig selectieproces komt u in een groep (maximaal 10 deelnemers) terecht met personen met vergelijkbare posities, ambities en vraagstukken. 
 • U ontwikkelt een betere kijk op uw rol als bestuurder, commissaris en/of toezichthouder. U bent in staat effectiever te opereren in een grotere variatie aan situaties. Vooral door, ook onder druk, de dialoog centraal te stellen.

Speciaal ontwikkeld voor:

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor ervaren directieleden, bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Die effectiever om willen leren gaan met ‘wicked problems’ in de boardroom.

Programma

Module 1: Kennismaking met Dialogisch Leiderschap
Voorbereiding: persoonlijke dialoog 1 op 1 met Rens van Loon 1 dag

Ontvangst:    09.00 uur
Afsluiting:     15.00 uur
Locatie:         Deloitte vestiging of locatie deelnemer

 • Wat is mijn ‘sense of purpose’?
 • Wat zijn mijn waarden op basis waarvan ik denk, voel en handel?
 • Hoe beïnvloed ik andere mensen? Ben ik in staat te wisselen van leiderschapsstijl? Wanneer en bij wie? Wanneer niet? Kan ik een dominante gedachte los laten? Kan ik een gedachte overbrengen op een ander? Al dit soort vragen onderzoeken we diepgaand in deze dialoog.
 • Welke verschillende rollen en posities bekleed ik? Waar zit complementariteit? Waar polariteit? Waar is ruimte voor ontwikkeling?
 • Wat maakt mij effectief en authentiek in mijn functie en als mens?
 • Wat wil ik meenemen uit de opleiding? Inzichten en acties

Na deze dialoog denkt u na over een persoonlijke case, die u graag in wilt brengen bij het programma van deze opleiding.
 

Module 2: Dialogisch Leiderschap in relatie tot andere leiderschapsstijlen
26 en 27 oktober 2017

Ontvangst:   26 oktober 2017 om 16.00 uur
Afsluiting:     27 oktober 2017 om 12.30 uur
Locatie:        De Engelenburg in Brummen

 • Ontvangst en kennismaking
 • Discussiemodellen, leidende vragen, dialoog oefening
 • Inzicht in 20 verschillende leiderschapsstijlen
 • De relatie dialoog en leiderschap
 • Diner
 • Sparren, raken en missen. Workshop Boksen. Hoe spart u en wat zegt dit over uw manier van beïnvloeden? U krijgt meer inzicht in de non-verbale en fysieke kant van leiden en volgen
 • Overnachting

27 oktober 2017

 • Reflectie op inzichten uit de workshop sparren/boksen
 • Gesprek over leiderschapsmodellen, visies en discussie
 • Wanneer en hoe de dialogische methode te gebruiken? Bij wat voor soort vraagstukken en dilemma’s?
   

Module 3: Dialogisch Leiderschap in de praktijk
7 en 8 december 2017

Ontvangst:   7 december 2017 om 16.00 uur
Afsluiting:     8 december 2017 om 12.30 uur
Locatie:        De Engelenburg in Brummen

 • Intervisie, terugblikken naar module 1 en 2 en tussenliggende tijd, koppeling naar de praktijk; reflectie op inzichten en acties
 • Praktijkcase verzorgd door prof. mr. dr. Jaap Winter, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij het gebruik van dialogisch leiderschap centraal staat
 • Diner: Dialogisch Leiderschap & change: Frederieke Leeflang
 • Overnachting

8 december 2017

 • Wanneer en hoe pas ik Dialogisch Leiderschap toe in mijn eigen praktijk? Reflectie en uitwisseling van gedachten
 • Formuleren van inzichten in uw eigen functioneren bij complexe vraagstukken in relatie tot het kunnen wisselen tussen dialoog en discussie? Inzicht en de betekenis voor actie in de praktijk van morgen?
   

Module 4: Dialogisch Leiderschap als “The art of thinking together”
1 en 2 februari 2018

Ontvangst:   1 februari 2018 om 16.00 uur
Afsluiting:     2 februari 2018 om 12.30 uur
Locatie:        De Engelenburg in Brummen

 • Intervisie, terugblikken naar module 1, 2 en 3 en tussenliggende tijd, koppeling naar de praktijk; inzichten ophalen
 • Praktijkcases: toepassen van de dialogische methode op de bespreking van de door u ingebrachte cases; oefenen van “The art of thinking together”; uitwisseling, interventies, reflecties en acties
 • Diner
 • Overnachting

2 februari 2018

 • Vervolg: praktijkcases
 • Formuleren van inzichten in uw eigen functioneren bij complexe vraagstukken in relatie tot het kunnen wisselen tussen dialoog en discussie? Inzicht en de betekenis voor actie in de praktijk van morgen?
   

Module 5 Dialogisch Leiderschap in de board van de toekomst
14 en 15 maart 2018

Ontvangst:   14 maart 2018 om 16.00 uur
Afsluiting:     15 maart 2018 om 12.30 uur
Locatie:        De Engelenburg in Brummen

 • Intervisie, terugblikken naar module 1, 2, 3 en 4 en tussenliggende tijd, koppeling naar de praktijk; inzichten ophalen, wat neemt u mee?
 • Storytelling: verwoorden van uw visie
  - Hoe vertelt u een verhaal?
  - Verschillende ik-posities aan het woord
  - In dialoog met uzelf
 • Hoe heeft u zich als bestuurder/commissaris/leider ontwikkeld? 
 • Diner
 • Overnachting

15 maart 2018

 • Bestuursvergadering als groepsdialoog

- Het verschil tussen een groep en een team
- De verhouding individu-team
- Intervisie, feedback en reflectie

 • Kenmerken van high performing teams
 • Afsluiting; verkregen inzichten, wat neemt u mee? Wat hebt u nodig om datgene u geleerd heeft tot een succes te maken?

Extra tussen module 4 & 5

Als peer-coach een bestuursvergadering bijwonen van een andere deelnemer

Bezoek een bestuursvergadering van één van de andere deelnemers.

 • Toepassen geleerde theorie, praktijk, reflectie; samen reflecteren op wat er gebeurde; hoe stijlwisselingen zijn gezien en bewust toegepast; impact op de vergadering
 • Feedback geven en krijgen

Intervisie-gesprek met Rens van Loon
Individuele dialoog: reflecties, observaties en acties; voorbereiding storytelling in module 5 (duur 1,5 uur)
Datum en tijd worden individueel ingepland. 

Het programma vindt plaats in De Engelenburg te Brummen.

Investering

Uw investering voor het volledige programma bestaande uit 5 modules verspreid over 8 maanden bedraagt 6.995 euro per persoon exclusief btw. 

Deze prijs in inclusief: 1 dag dialoog met Rens van Loon als persoonlijke voorbereiding op het programma, één intervisie-gesprek met Rens van Loon, lesmaterialen, diner, overnachtingen, lunchpakket aan het einde van iedere module en reflectie op uw eigen bestuursvergadering door uw peer-coach.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Dit programma komt in aanmerking voor 37 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van het programma kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het programma bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om het programma te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitators

Mr. Erik Bax
Member of the Executive Board (Chief Operations Officer), Royal BAM Group N.V.

Mr. Frederieke Leeflang
Commissaris, ABN AMRO, audit committee, Algemene Rekenkamer, Lid Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding, lid Raad van Advies CIZ, Partner, Boekel N.V.

Prof. dr. Rens van Loon
Rens van Loon is Hoogleraar Dialogical Leadership aan de Universiteit van Tilburg
en Director Culture, Leadership and Learning bij Deloitte.

Mr. Ronald Meijers
Ronald Meijers is partner Transformation, Leadership & Governance bij Deloitte.  

Prof. mr. dr. Jaap Winter
Voorzitter van het College van Bestuur, Vrije Universiteit Amsterdam.

Mr. Caroline Zegers
Partner Executive & Equity Compensation, Voorzitter Commissarissen & Executive Ladies Programma, Deloitte.

Facilitators

Ronald Meijers

Ronald Meijers

Partner

Leiders helpen leiden, dat is wat ik dagelijks doe. Van hoog tot laag, van Fortune 500 bedrijf tot NGO, binnen en buiten onze mooie firma. Samen met het Consulting Team, vooral Human Capital en de Fin... Meer

Caroline Zegers

Caroline Zegers

Partner

Als partner Global Employer Services ben ik verantwoordelijk voor de Executive & Equity Compensation groep. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in executive en aandelengerelateerd belonen. Vraagstukken o... Meer