Evenement

Masterclass Corporate Governance Code

Verbeter de prestatie van uw organisatie

Deze masterclass is opgezet aan de hand van de nieuwe (herziene) Corporate Governance Code en biedt handvatten om uw organisatie optimaal te kunt besturen en beheersen. De gespreksleiders die u deze dag terzijde staan hebben ervaringen met goede en slechte voorbeelden. Tevens bieden wij inzichten vanuit praktijk- en academisch onderzoek.

Voor u aanwezig: Irene Heemskerk.                                                   English Version

Irene Heemskerk was als secretaris nauw betrokken bij de totstandkoming van de herziene Code. Zij geeft tijdens haar dinnerspeech een toelichting op de wijze waarop de nieuwe Code tot stand is gekomen, de gedachte achter de wijzigingen en zij plaatst de Code in een brede (internationale) context.

 

Doel van de Masterclass

 • Inzicht geven in de herziene Corporate Governance Code en toepassing hiervan
 • Inzicht geven hoe goede Governance bijdraagt aan betere performance
 • Praktische handvatten bieden voor het optimaal besturen en beheersen van uw organisatie

Doelgroep

 • (aankomend) Bestuurders, die voor het eerst een bestuurlijke rol krijgen en die inzicht wensen in bestuurlijke verantwoordelijkheden
 • Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen dan wel van organisaties die (vrijwillig) aan (delen van) de nieuwe Governance Code willen voldoen
 • Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen dan wel verbonden aan organisaties die (vrijwillig) aan (delen van) de nieuwe Governance Code willen voldoen
 • Secretarissen of interne adviseurs van Raden van Bestuur of Commissarissen

Programma

12.30 uur           Ontvangst

13.00 uur           Introductie en agenda
Verbeter de presentatie van uw organisatie door goede Corporate Governance

 • Context
  - Herziene Corporate Governance Code 2016: belangrijke wijzigingen
  - Onderzoek: Good Governance driving Corporate Performance
   

14.00 uur             Peer-to-peer-sessies (co-reflectie) Wat betekenen de wijzigingen voor u? Welke methodieken kunt u toepassen?

Reflecteer met uw peers op hoe de Code en toegereikte methodieken toe te passen zijn op uw eigen organisatie. Onder begeleiding van een ervaren en deskundige gespreksleider.

Long term waarde creatie
Strategie, stakeholders, corporate governance

Risicomanagement
Risk appetite, rollen & verantwoordelijkheden, assurance & verantwoording 

16.00 uur           Plenaire wrap up deel 1 peer-to-peer-sessies

16.30 uur           Key-note speaker* + early dinner

* Key-note speaker: Irene Heemskerk, senior policy advisor De Nederlandse Bank, tot december 2012 secretaris Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Irene Heemskerk was als secretares nauw betrokken bij de totstandkoming van de herziene Code. Zij geeft tijdens haar dinnerspeech een toelichting op de wijze waar op de nieuwe Code tot stand is gekomen, de gedachte achter de wijzigingen en zij plaatst de Code in een brede (internationale) context.  

17.30 uur           Peer-to-peer-sessies (co-reflectie) Wat betekenen de wijzigingen voor u? Welke methodieken kunt u toepassen?

Reflecteer met uw peers op hoe de Code en toegereikte methodieken toe te passen zijn op uw eigen organisatie. Onder begeleiding van een ervaren en deskundige gespreksleider.

Cultuur 
Leiderschap, integriteit, transpiratie, rol van de RvB en RvC, cultuur assessment

Checks and Balances in de boardroom
Boardroom dyamics, interactie RvB en RvC, besluitvorming, onafhankelijk toezicht, one-tier vs two-tier boards
 

19.30 uur           Plenaire wrap up conclusies en afsluiting  

20.00 uur           Borrel  

Bij de indeling van de groepen voor de peer-to-peer-sessies wordt gekeken naar de achtergrond van de deelnemers.

Datum, locatie en tijd

Datum: op aanvraag
Tijd: 13.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Kantoor Deloitte Rotterdam

Investering

Uw investering voor het volgen van deze masterclass bedraagt 699 euro per persoon, exclusief btw.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Deze training komt in aanmerking voor 6 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitators

Wim Eysink

Wim Eysink

Partner

As Senior Partner at Deloitte Risk Advisory, I lead the market offering of Corporate Governance within the Strategic & Reputation practice. In addition, I am responsible for the boardroom program in T... Meer

Caroline Zegers

Caroline Zegers

Partner

Als partner Global Employer Services ben ik verantwoordelijk voor de Executive & Equity Compensation groep. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in executive en aandelengerelateerd belonen. Vraagstukken o... Meer

Aida Demneri

Aida Demneri

Partner

Ik ben binnen Risk Advisory verantwoordelijk voor het Governance, Risk and Compliance (GRC) service line bestaande uit 65 professionals. Samen met het team houd ik mij bezig met het adviseren van klan... Meer