Evenement

IFRS Update Event

De IASB heeft de afgelopen jaren diverse nieuwe standaarden gepubliceerd. Na de eerdere publicatie van IFRS 9, IFRS 15 en IFRS 16, is vorig jaar ook IFRS 17 inzake de verwerking van verzekeringscontracten verschenen. Deze standaarden zijn het product van grote projecten waaraan de IASB jaren heeft gewerkt.

26 november 2018 | Groenekan

In 2018 heeft de implementatie van IFRS 9, IFRS 15 en IFRS 16 veel ondernemingen intensief bezig gehouden. Ook in het komend jaar zal de implementatie van deze standaarden nog veel aandacht vragen. Met name zullen de nieuwe leaseregels, die in boekjaar 2019 voor het eerst moeten worden toegepast, de nodige aandacht vereisen. Daarnaast blijft de IASB werken aan het verbeteren van nieuwe standaarden, interpretaties en lopende en nieuwe projecten.

Op 26 november a.s. bieden we u graag als gewaardeerde relatie van Deloitte een IFRS Update aan.

Het eerste deel van de Update zal in het teken staan van de implementatie van IFRS 16 leases. Wat komt er allemaal bij kijken om de vaak vele en gevarieerde leasecontracten op een betrouwbare wijze te verwerken en toe te lichten in de jaarrekening. Uitdagingen en best practices op het gebied van dataverzameling, dataverrijking, systeemintegratie en internal controls zullen worden uitgewisseld. Een aantal van onze cliënten zal daarbij hun ervaringen delen. Met uiteraard alle gelegenheid tot interactie.

Na de pauze praten Ralph ter Hoeven en Dingeman Manschot u vervolgens graag weer bij over vaktechnische aspecten bij de implementatie van de recente standaarden, de lopende projecten van de IASB en andere recente ontwikkelingen.
 

Voor wie is deze update sessie?

  • CFO’s
  • Finance directors
  • Reporting (policy) managers
  • Group/corporate controllers
  • Business en finance controllers
  • Commissarissen
  • Overige personen werkzaam in financieel management en treasury.
     

Interesse in vaktechnische opleidingen?

De IFRS Essentials cursus geeft een verdieping op de belangrijkste onderdelen binnen IFRS. Op een bondige en interactieve wijze worden de belangrijkste standaarden belicht en praktijkcasussen besproken.

Ralph ter Hoeven en Dingeman Manschot zijn de hoofddocenten die veel praktijkervaring meenemen. De cursus duurt twee dagen en levert 14 PE uren op. Meer informatie

Ga naar onze pagina om te zien welke cursussen we aanbieden voor de finance professional: Cursuspagina Finance Learning

Programma

13.00  Ontvangst

13.30  IFRS Update: Implementatie IFRS 16 in de praktijk; interactieve sessie op basis van praktijkervaringen

15.30  Pauze

16.00  IFRS Update: Algemeen

18.00  Borrel en hapje

De voertaal is Nederlands.

Datum & locatie

26 november 2018

Fort Voordorp
Voordorpsedijk 28-B
3737 BK Groenekan

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Deze update sessie komt in aanmerking voor 4 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Contact

Ralph ter Hoeven

Ralph ter Hoeven

Partner

Ralph ter Hoeven (1962) is partner within the Deloitte Member Firm (Deloitte Accountants BV) where he chairs the IFRS Center of Excellence Rotterdam. Within Deloitte Accountants BV he is also part of ... Meer

Dingeman Manschot

Dingeman Manschot

Director

Dingeman is gespecialiseerd in financiële verslaggeving (IFRS en NL GAAP). Hij is lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Uni... Meer