Event

Rechtmatigheidsverantwoording bij uw gemeente of provincie

Hoe kom ik tot een goede rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheid is voor een gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling van essentieel belang. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W, GS of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant.

30 januari 2020 = VOL | Utrecht

Voor alle gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen geldt: Wacht niet tot 2021! Zet nu de eerste stap richting een rechtmatigheids-verantwoording! Die komt er namelijk niet vanzelf. Het is goed om binnen uw organisatie dit onderwerp op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.

Wat levert de cursus u op?

U krijgt binnen een dag praktische handvatten aangereikt om uw gemeente klaar te stomen voor de rechtmatigheidsverantwoording. U krijgt inzicht in:

 • De actuele stand van zaken rondom de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording;
 • Het onderscheid tussen de rechtmatigheidsverantwoording en het in control statement;
 • Wat er onder de rechtmatigheidsverantwoording valt;
 • Wat de accountant gaat controleren en hoe de weging van bevindingen werkt;
 • Stappenplan voor implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording;
 • De rol van de VIC in de rechtmatigheidsverantwoording.

 

Voor wie is deze cursus?

Voor iedereen die te maken heeft met het samenstellen van de gemeentelijke financiën zoals:

 • Hoofden financiën en beleidsmedewerkers
 • (Concern) controllers
 • Financieel specialisten
 • Verbijzonderde interne controleurs

 

Programma

 • Stand van zaken invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Tekst rechtmatigheidsverantwoording
 • Inzicht in normen en toetsingskader
 • Wat controleert de accountant en hoe wegen bevindingen?
 • Plan van aanpak invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Rol interne beheersing
 • Rol verbijzonderde interne controle


 

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze training komt u in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt u PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

 

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Datum & locatie

30 januari 2020 = VOL
BCN Utrecht CS

Tijd: 09.30 - 16.00 uur

Heeft u interesse in deze cursus mail ons.

Reviews

De cursus is met een 8,2 beoordeeld.

'Informatie wordt op een duidelijke en rustige manier overgebracht. Veel inhoudelijke kennis' 
Sandra Verloop
Gemeente Hardinxveld- Giessendam

'Goede opbouw, ruimte voor vragen, duidelijke sheets'
Gerben Aukema
Gemeente Heerenveen

Investering

De kosten van de cursus bedragen per persoon
€ 695, - exclusief btw. In deze kosten zijn onder andere inbegrepen:

 • Lesmateriaal
 • Koffie/thee & lunch

Facilitators

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... More

Peter Naaktgeboren

Peter Naaktgeboren

Senior Manager

Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Deloitte en hou mij voornamelijk bezig met accountantscontroles in het lokaal en middenbestuur. Ik ben betrokken bij de audits bij kleine, middelgrote en grote gemeenten... More