Evenement

Rechtmatigheidsverantwoording bij uw gemeente of provincie

Aanpak om te komen tot een rechtsmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheid is voor een gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling van essentieel belang. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W, GS of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. Kernvraag bij deze wetswijziging is: hoe kom ik tot een goede rechtmatigheidsverantwoording?

12 september 2019 | Utrecht

Voor alle gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen geldt:
Wacht niet tot 2021! Zet nu de eerste stap richting een rechtmatigheids-verantwoording! Die komt er namelijk niet vanzelf. Het is goed om binnen uw organisatie dit onderwerp op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.

Wat levert de cursus u op?

U krijgt binnen een dag praktische handvatten aangereikt om uw gemeente klaar te stomen voor de rechtmatigheidsverantwoording. U krijgt inzicht in:

 • De actuele stand van zaken rondom de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording;
 • Het onderscheid tussen de rechtmatigheidsverantwoording en het in control statement;
 • Wat er onder de rechtmatigheidsverantwoording valt;
 • Wat de accountant gaat controleren en hoe de weging van bevindingen werkt;
 • Stappenplan voor implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording;
 • De rol van de VIC in de rechtmatigheidsverantwoording.

 

Voor wie is deze cursus?

Voor iedereen die te maken heeft met het samenstellen van de gemeentelijke financiën zoals:

 • Hoofden financiën en beleidsmedewerkers
 • (Concern) controllers
 • Financieel specialisten
 • Verbijzonderde interne controleurs

Datum & locatie

12 september 2019
NH Hotels Utrecht CS

Investering

De kosten van de cursus bedragen per persoon
€ 695, - exclusief btw.

In deze kosten zijn onder andere inbegrepen: lesmateriaal, koffie/thee en een lunch.

Programma

 • Stand van zaken invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Tekst rechtmatigheidsverantwoording
 • Inzicht in normen en toetsingskader
 • Wat controleert de accountant en hoe wegen bevindingen?
 • Plan van aanpak invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Rol interne beheersing
 • Rol verbijzonderde interne controle

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze training komt u in aanmerking voor 5 PE-uren. U kunt u PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitators

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... Meer

Ralf van Hattem

Ralf van Hattem

Senior Manager

Gedurende mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan met de controle van jaarrekeningen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Mijn expertise richt zich onder andere op het sociaal domein, ... Meer