Evenement

Integriteit in de praktijk

“Hoe ga ik om met integriteitsdilemma’s?”

Het gaat bij integriteit niet alleen om de ‘pennen en potloden’ maar ook om het stimuleren van ‘professionaliteit en collegialiteit’

Wat levert de training Integriteit in de praktijk u op

Voor u als bestuurder, ambtenaar of medewerker van een (semi) publieke organisatie heeft u na afloop van de training de volgende inzichten opgedaan:

 • U bent zich meer bewust van integriteit- en frauderisico’s en bent in staat deze eerder te signaleren en te herkennen
 • U bent beter in staat (integriteit) dilemma’s te hanteren en op te lossen
 • U bent in staat integriteit- en frauderisico’s en (integriteit) dilemma’s op een adequate wijze bespreekbaar te maken.

 

Voor wie is deze training?

De training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die een publieke taak of functie bekleedt (Segment Lokaal en Midden Bestuur)

 • Bestuurders
 • Toezichthouders
 • Ambtenaren
 • Raadsleden

Investering

De kosten van de dilemmatraining bedragen € 395,- exclusief btw. Deze prijs geldt voor een training van een dagdeel.

Inhouse

Onze trainingen kunnen ook specifiek voor één doelgroep op maat worden gemaakt en daarnaast kunnen wij al onze trainingen inhouse aanbieden.

De trainingen zijn al door meerdere gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en waterschappen met succes gevolgd.

Programma

Het werken aan integriteit is geen eenmalige activiteit, maar heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig. De organisatie dient voortdurend te sturen op haar integriteitsmanagement, waardoor de medewerkers zich bewust gaan worden van integriteitsrisico’s, deze risico’s kunnen hanteren en daarbij afwegingen kunnen maken in lijn met de normen en waarden van de organisatie. Daarbij biedt goed integriteitsmanagement ook aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van de organisatie naar een meer professionele organisatie, waarin vertrouwen de basis is, feedback geven en ontvangen de norm en waarin fouten kunnen en mogen worden gemaakt.

Om integriteit daadwerkelijk te organiseren, is het van belang om binnen het integriteitsmanagement van de organisatie de benodigde activiteiten op te nemen, bijvoorbeeld het volgen van trainingen op het gebied van integriteit, op grond waarvan de komende jaren het gewenste integriteitsniveau kan worden bereikt en vastgehouden.

De onderwerpen die worden behandeld in deze dilemmatraining zijn:

 • Verschil fraude en integriteit
 • Herken een integriteit- of frauderisico
 • Omgaan met dilemma’s
 • Bespreken van dilemma’s
 • Voorkomen van belangenverstrengeling

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de training kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de training bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de training te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.