Evenement

Verbijzonderde Interne Controle binnen de Publieke Sector

voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen

Hoe krijgt u meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de interne controle? Door alle ontwikkelingen in bijvoorbeeld het gemeentefonds, de transities in het sociaal domein en de waardering van het vastgoed en de grondexploitatie staat u voor grote uitdagingen. Hoe controleert u of de financiële middelen juist worden verantwoord binnen lokaal en midden bestuur?

12 november 2019 | Utrecht

Wat levert de cursus u op?

In slechts 2 dagen krijgt u handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de (verbijzonderde) interne controle binnen uw gemeentelijke organisatie.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens deze interactieve cursus. Plenair behandelen we de theorie. Vervolgens gaat u, onder begeleiding van een docent, aan de slag met door uzelf ingebrachte praktijkcasussen. Hierdoor is er sprake van een goede mate van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers onderling.

Na het afronden van deze cursus heeft u in ieder geval de onderstaande kennis, vaardigheden en houding ontwikkeld:

  • U bent in staat een risicoanalyse op te stellen
  • U kunt omgaan met de getrouwheids- en rechtmatigheidsverantwoording en deze vastleggen in een rapportage
  • U kunt een oordeel vormen over de administratieve organisatie en de interne beheersing binnen uw organisatie
  • U weet hoe u een controle plan maakt en voor de uitvoering, vastlegging en evaluatie hiervan zorgt
  • Wij geven u inzicht hoe de intern controleur optimaal kan aansluiten op en zo maximaal kan bijdragen aan de accountantscontrole (mede o.b.v. Controlestandaard 610)
  • Daarnaast zullen wij aandacht besteden aan de actualiteiten die naar onze mening relevant zijn of de actualiteiten/onderwerpen die u aandraagt

Review

Deze cursus is door de deelnemers gewaardeerd met een 7.3

'De kennis van de hoofddocent, deze is echt specialist op het gebied van Interne Controle. 

'Er was veel ruimte om met elkaar te sparren. Door de wisselende achtergronden van de medecursisten was dit een welkome toevoeging'

'Er zijn veel beginnerscursussen, maar deze behandelde ook de gevorderde stof'

Investering

De kosten voor deze 2-daagse cursus, inclusief webcast bedragen € 1.395,- exclusief btw.

Voor wie is deze cursus?

Als u werkzaam bent bij een gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling, op uw afdeling (interne controle, planning & control of bij de (financiële) administratie) verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van (een deel van) de interne controle en u behoefte heeft aan verdieping binnen uw vakgebied.

Programma

De 2-daagse cursus Interne Controle geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Tijdens de cursusdagen gaat u actief aan de slag met het opzetten, uitvoeren en evalueren van Interne Controle en ontvangt u tips & tricks alsook best practices vanuit de praktijk, zodat u deze kunt toepassen in uw eigen IC plan.

Daarnaast bieden wij tijdens deze cursus de mogelijkheid om tips & tricks met elkaar te delen.

Webcast
Voor deelnemers die hun basiskennis van IC willen vergroten, organiseren wij voorafgaand aan de cursus een webcast om de basistheorie met u door te nemen.

Digitale intake
Vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een verzoek voor een uitgebreide digitale intake. Deze intake geeft de docenten inzicht in uw leerdoelen, zodat zij u kunnen helpen deze leerdoelen/actualiteiten tijdens de cursus te helpen behalen/behandelen.

Datum & locatie

De cursus Interne Controle binnen de Publieke Sector vindt plaats op:

Webcast: On Demand (beschikbaar voor deelnemers na inschrijving)
Dag 1: 12 november 2019
Dag 2: 26 november 2019

Zowel dag 1 als 2 starten om 09.30 uur en eindigen 17.00 uur. De cursus Interne controle vindt plaats bij BCN Utrecht CS.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze cursus komt u in aanmerking voor 12 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Dennis Leus

Dennis Leus

Senior manager

Ik ben sinds 1998 werkzaam bij Deloitte en ben verantwoordelijk voor de controle en advisering van diverse klanten in het lokaal en midden bestuur (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen). Daarnaast... Meer

Anne-margriet de Winter

Anne-margriet de Winter

Manager

Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Deloitte in de audit publieke sector, waar ik betrokken ben bij de accountantscontrole van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en publiek-private samenwerkingsverba... Meer

Reinier Moet

Reinier Moet

Junior Manager

Binnen Deloitte ben ik voornamelijk werkzaam in auditpraktijk vanuit kantoor Rotterdam. Vanuit mijn ervaring in de praktijk op het gebied van zowel externe als interne audits binnen de publieke sector... Meer