Evenement

Interne Controle en het Sociaal Domein

Hoe krijgt u als zorg- en/of gemeentelijke instelling meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de interne controle?

Door de transities in het sociale domein (AWBZ naar Wmo, Participatiewet en Jeugdwet) staat u voor grote uitdagingen. Hoe controleert u of alle zorg geleverd wordt? Dat uw burgers sneller worden geholpen? Dat de afgesproken kwaliteit wordt geleverd en de financiële middelen juist worden verantwoord?

De cursus Interne Controle binnen het sociaal domein geeft u handvatten voor een goede interne controle binnen uw organisatie. U krijgt praktische tips en handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de (verbijzonderde) interne controle. Ontmoet uw IC collega’s uit de zorg en het gemeentelijk domein.

In deze cursus brengen wij IC-functionarissen van zowel het gemeentelijke domein als van de zorgaanbieders bij elkaar. Hierdoor bent u in de gelegenheid om inzicht te krijgen in wederzijdse belangen en om ervaringen te delen met beide kanten van het sociaal domein. 

Wat levert de cursus Interne Controle en het Sociaal Domein u op?

Na het afronden van deze cursus heeft u de onderstaande kennis, vaardigheden en houding ontwikkeld.

 • U bent bekend met het opstellen, actualiseren en bewaken van het interne controleplan sociaal domein
 • Speciaal voor zorgaanbieders: wij geven u handvatten hoe om te gaan met de vele financieringsbronnen als onderdeel van de interne controle op de bredere cliënt en productieadministratie
 • U krijgt een vooruitblik voor de komende jaren over de verantwoording binnen het sociaal domein
 • U kunt interne controles opzetten en uitvoeren
 • U weet hoe en wanneer u een risicoanalyse kunt maken binnen de diverse administraties en werkprocessen
 • U kunt bepalen of aanvullende maatregelen of controles nodig zijn
 • U bent in staat fouten te herkennen, onderzoek naar de oorzaak te doen. En deze oorzaak te vertalen van de fout naar de massa.

Als verdieping kunt u een 2-daagse Interne Controle - Advanced cursus volgen, waarin veel ruimte is voor praktische vraagstukken die in uw organisatie spelen. 

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is voor iedereen die kennis wil op doen of wil uitbreiden over (verbijzonderde) interne controle en de wijze waarop dit op zowel theoretische als praktische wijze binnen het Sociaal Domein kan worden toegepast.

U bent werkzaam bij een zorginstelling, gemeente of gemeenschappelijke regeling op de afdeling interne controle (IC), planning & control of bij de (financiële) administratie. (medewerkers P&C, Hoofden Administratie en soms zelfs bij mensen van clientenadministratie)

Voor meer ervaren IC medewerkers, adviseren wij de cursus Interne Controle Advanced. Tijdens deze tweedaagse cursus is er veel ruimte voor het inbrengen van praktische vraagstukken die in uw organisatie spelen. 

Programma

De volgende onderwerpen komen tijdens deze interactieve cursus aan bod:

 • Financieel beheer en de rol van interne controle
 • Interne controle versus verbijzonderde interne controle
 • Methoden van interne controle
 • Voorwaarden aan goede interne controle
 • Risicoanalyse en hulpmiddelen
 • Verbijzonderde interne controle en de relatie met de accountantscontrole
 • Foutenevaluatie.

Datum, locatie en tijd

De datum voor 2018 zal nog ingepland moeten worden.  

Investering

De kosten van de cursus bedragen € 695,- exclusief btw, inclusief koffie & thee, een lunch en digitale naslagwerken.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze training komt u in aanmerking voor 6 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Martijn de Laat

Martijn de Laat

Manager

Martijn de Laat (1981) heeft ruime kennis van en ervaring met accountantscontrole en interne-controletrajecten in de zorgsector. Hij werkt sinds 2003 bij Deloitte Accountants in de audit public sector... Meer