Evenement

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Inhouse

Hoe krijgt en behoudt u grip als gemeenteraadslid? Volg de speciaal ontwikkelde modulaire leerlijn van Deloitte

Als gemeenteraadslid is het van belang dat u een goed inzicht heeft in het functioneren van uw raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kunt u zowel uw kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren.

Deloitte heeft speciaal hiervoor een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt u bewust van uw rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Modules Leerlijn (nieuwe) raadsleden

 • Basistraining Bewustwording rol gemeenteraad
 • Basistraining Inventarisatie en optimaal benutten van de raadsinstrumenten
 • Hoe lees ik een begroting en een jaarrekening
 • Financiële positie van mijn gemeente
 • Verbonden Partijen 
 • Kaderstellen bij de 3 decentralisaties: jeugdzorg, participatiewet, AWBZ/WMO
 • Horizontaal toezicht
 • Moderne bezuinigingen
 • Gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed
 • Duurzaamheid en retrofit
 • Verdiepingstraining Wet markt en overheid, staatssteun en aanbestedingswet

Locatie

Alle modules worden bij u op locatie aangeboden. Per training wordt er één module behandeld in ongeveer 1,5 uur.

De trainingen vinden plaats op een tijdstip overeenkomstig uw wens (bijvoorbeeld in de avonduren voorafgaand aan de raadsvergadering).

Investering

De kosten per module op uw locatie bedragen € 1395,- (inclusief reis- en voorbereidingskosten en exclusief btw).

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze training komt u in aanmerking voor 2 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Facilitators

De docenten in deze leerlijn zijn onze Deloitte professionals uit de audit, tax en consultancy praktijk. Zij delen met u hun kennis en ervaring uit de praktijk.