Evenement

Masterclass High Performance

Jouw impact als leidinggevende optimaal benutten 

Wat versta jij onder High Performance en hoe speelt jouw persoonlijkheid een rol in het bewerkstelligen hiervan in jouw team? Jij hebt als leidinggevende een bepalende invloed op het succes van jouw afdeling en team. Echter, in hoeverre ben je je hiervan bewust én weet je jouw persoonlijkheid hierin optimaal te benutten? Tot welk resultaat leidt jouw persoonlijkheid, in de aansturing van jouw team?

6 april 2017 | Utrecht

Over de Masterclass High Performance

De Masterclass High Performance is opgezet om leidinggevenden een uniek inzicht te geven in de relatie tussen de eigen persoonlijkheid, de eigen performance en de performance van team(s). Wat leidt tot High Performance is afhankelijk van wie je bent, de beslissingen die je neemt, de rol die je vervult, etc. Jouw persoonlijkheid heeft impact op resultaat en high performance wordt gecreëerd wanneer we onze persoonlijkheid optimaal benutten in het behalen van resultaten! Tijdens de workshop wisselen we theorie en eigen ervaring af in het bespreken van high performance en persoonlijkheid.

De workshop biedt je inzicht dat nodig is voor jouw eigen persoonlijke routekaart voor een High Performance prestatie/team, rekening houdend met jouw persoonlijkheid, sterktes en talenten.

Wat levert de Masterclass High Performance jou op?

 • Je leert met en van collega-cursisten
 • Je actualiseert en verdiept kennis over High performance
 • Je leert High performers te stimuleren en te motiveren
 • Je ontwikkelt inzichten in jouw eigen persoonlijkheid
 • Je leert jouw impact te vergroten.

Voor wie is deze Masterclass?

De Masterclass is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en/of beslissings-bevoegden die op zoek zijn naar inspiratie en inzicht op het gebied van individuele en team prestaties.

Programma

De Masterclass is opgebouwd uit 3 modules.

Module 1: Online Persoonlijkheidsevaluatie Facet5

Thema: Wie ben ik en hoe ziet mijn persoonlijkheid eruit?
Doel: In één oogopslag is duidelijk wat jouw talenten, valkuilen, uitdagingen en allergieën zijn.

De Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst geeft een uitgebreide persoonlijke rapportage met inzicht in kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten. In een individuele nabespreking vindt terugkoppeling van de uitkomsten plaats. Tijdens het gesprek wordt aandacht besteed aan de herkenbaarheid van de uitkomsten voor jezelf en het vaststellen van concrete individuele actiepunten, indien nodig en gewenst.

Facet5 is wetenschappelijk grondig onderbouwd en rapporteert op een heldere en eenduidige manier. De rapportage biedt jou een overzichtelijk en praktische beschrijving van de eigen persoonlijkheid.
 

Dimensies Facet5

 • Wilskracht, mate van onafhankelijkheid en doorzettingsvermogen
 • Energie, aanpassingsvermogen, vitaliteit en mate van sociaal zijn
 • Affectie, betrouwbaarheid, ondersteunend zijn en hulpvaardigheid
 • Beheersing, verantwoordelijkheidsgevoel en discipline
 • Emotionaliteit, spanning en mate van zorgelijk zijn
   

Module 2: Groepsbijeenkomst – Wat versta jij onder High Performance?

De groepsbijeenkomst biedt een ochtend vol inzichten en tips, waarin High Performance centraal staat. Wat versta jij, en anderen, onder High Performance en hoe pak je dit aan in de aansturing van jouw team.

 • Wat zijn de kenmerken van High performance?
 • Wat zijn de wensen en voorkeuren van jouw eigen mensen?
 • Wat zijn de trends en inzichten over talent, motivatie, erkenning en waardering?
 • Welke uitdagingen zie je?
 • Hoe ziet succes eruit?
 • Hoe vertaal je High performance ambities voor jouw afdeling/team naar een plan van aanpak?

Tijdens deze groepsbijeenkomst zal tevens Prof. dr. Rens van Loon spreken over het onderwerp Leiderschap. Prof. dr. Rens van Loon is hoogleraar Dialogical Leadership bij de Tilburg School of Humanities en is daarnaast als Director bij Deloitte Consulting Nederland werkzaam.
 

Module 3: Intervisie sessie – Intervisie en ervaringen verbinden met Impact

Thema: Ervaringen verbinden met Impact.
Doel: Met intervisie in een gestructureerde dialoog van elkaar leren.

Aan de hand van eigen casuïstiek en het uitwerken van een eigen High performance casus wordt een gestructureerde dialoog georganiseerd waar daadwerkelijk iets mee gedaan kan worden.

Taal

De voertaal van deze cursus is Nederlands.

Data, locatie en tijd

 1. De online persoonlijkheidsevaluatie wordt gemaakt in de eigen tijd. Vervolgens vindt de persoonlijke terugkoppeling van de uitkomsten plaats bij jou op bedrijfslocatie. Deze wordt in overleg gepland.  (2 PE punten).
 2. De groepsbijeenkomst vindt plaats op 6 april 2017 van 12.00 tot 17.00 inclusief lunch (5 PE punten). Datum nader te bepalen.
 3. De intervisie sessie vindt plaats in de maand april 2017 van 10:00 tot 13:00 inclusief lunch (4 PE punten). Datum nader te bepalen.

Zowel de groepsbijeenkomst als de intervisie sessie vinden plaats op een centraal gelegen kantoorlocatie van Deloitte.

Investering

De kosten voor deze Masterclass bedragen € 1.295, - exclusief BTW. In deze kosten zijn onder andere inbegrepen:

• Persoonlijkheidstest Facet5 rapport

• Digitaal lesmateriaal

• Twee keer lunch

 

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende onderwijsinstelling. Je kunt in aanmerking komen voor maximaal 11 PE punten (2 PE punten voor de Facet5 persoonlijkheidsevalutie, 5 PE-uren voor de groepsbijeenkomst en 4 PE-uren voor de intervisie sessie).

Eveneens kunnen de punten opgegeven worden voor de permanente educatie eisen van de NOB en de FB.

Ben je controller? Dan kun je in aanmerking komen voor 11 punten bij De Vereniging van Registercontrollers. Meer informatie: www.vrc.nl/pe

 

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.