Evenement

Masterclass Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)

Voorkom fiscaal risico bij inhuur personeel en uitbesteding van werk

Deze masterclass gaat over fiscale aansprakelijkheidsregels bij inhuren van (buitenlands) personeel en uitbesteding van werk aan (buitenlandse) aannemers (WKA-risico). Wanneer bent u als inlener of opdrachtgever aansprakelijk en voor welk bedrag? Hoe kan dit risico worden beperkt? Wat zijn daarbij de aandachtspunten i.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Fiscale aansprakelijkheidsrisico’s (WKA-risico)

Als u personeel inhuurt van of bepaalde werkzaamheden uitbesteed aan derden (bijvoorbeeld schoonmaak, onderhoud, installatie, nieuw-of verbouw, verpakken), loopt u risico ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) aansprakelijk te worden gesteld voor deze derden niet afgedragen loonbelasting, premies sociale verzekeringen of omzetbelasting (WKA-risico). Daarnaast kunt u ingevolge de Wet aanpak schijnconstructies aansprakelijk worden gesteld voor de door deze derden niet nagekomen loonbetalingsverplichtingen.

Beperking van het WKA-risico vereist inzicht in uw activiteiten in relatie tot de betreffende regelgeving en stelt bepaalde eisen aan uw administratieve organisatie, contracten en dergelijke. Weet dat storting op de G-rekening van de andere partij niet altijd afdoende is.  

Vaststellen van mogelijke WKA-risico’s is als gevolg van de volgende ontwikkelingen complexer en dus risicovoller geworden:  

 • Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt (online bemiddelingsplatforms)
 • Nieuwe wetgeving (Wet Dba, Wet aanpak schijnconstructies)
 • Aanscherping Europese richtlijnen (detacheringsrichtlijn)
 • Jurisprudentie (Deliveroo)
 • Voortgaande internationalisering (buitenlandse werknemers) 

Reviews

'Inhoudelijk duidelijke kaders aangegeven met veel discussie waar adequaat op werd gereageerd'

'Goede theorie, verbinding met praktijk en aanzetten tot zelfwerkzaamheid'

'Veel informatie in een toch compacte vorm, goede documentatie met checklijsten voor op het werk'

Datum & locatie

Van 12.30 uur tot 17.00 uur (inlooplunch vanaf 12.00 uur). 

Wat levert de masterclass u op?

 • U vergroot uw kennis omtrent de WKA en daarmee samenhangende regelgeving. 
 • U bent beter in staat uw WKA-risico te beoordelen en passende maatregelen te treffen. 
 • U bent op de hoogte van de gevolgen van de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) voor bepaalde risico-beperkende maatregelen, bijvoorbeeld 
  • Is het nog wel toegestaan het BSN-nummer op te vragen of een manurenregister bij te houden?
  • Kunt u aansprakelijkheid voorkomen/beperken doordat u inzicht heeft in de regels (voorwaarden) voor vrijwarend storten op de g-rekening?

 

Onderwerpen

 • WKA regelgeving 
 • Verleggingsregeling BTW
 • Aanneming van werk en eigenbouwerschap
 • Onderscheid inlening en aanneming van werk
 • Buitenlandse werknemers en aannemers
 • ZZP’ers en online bemiddelingsplatforms
 • Bepalen omvang risico en wat te doen om risico’s te voorkomen of te beperken

Voor wie is deze cursus?

Iedereen die betrokken is bij het inhuren van personeel en/of uitbesteden van werkzaamheden bijvoorbeeld:

 • HR
 • Inkoop/procurement
 • Juridische zaken
 • Financiën

Investering

De kosten van de masterclass bedragen € 495 (exclusief btw).
Komt u met meerdere personen, dan geldt voor elke volgende deelnemer een korting van € 100.

Deze kosten zijn inclusief lunch en online cursusmateriaal.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze masterclass komt u in aanmerking voor 4 PE-uren. U kunt u PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

 

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Michel Kooij

Michel Kooij

Partner

Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met het in teamverband ontwikkelen van de landelijke dienstverlening voor woningcorporaties alsmede lokaal midden bestuur op het gebied van de loonheffingen. Onze speci... Meer

Johan de Jong

Johan de Jong

Senior Manager

Werkzaam als specialist loonheffingen in de meest brede zin. Bijzondere aandachtsgebieden: bestrijding schijnconstructies, inleners- en ketenaansprakelijkheid, Wet normering topinkomens. Grootste hobb... Meer