Evenement

Public Tax Control Management

Leer fiscale risico’s te beperken en fiscale kansen te benutten.

Door de nieuwe richtlijnen op het gebied van verslaggeving, governance en handhaving van fiscale wet- en regelgeving is de aandacht voor fiscaal procesmanagement in de (semi-)publieke sector de laatste jaren flink toegenomen.

3-daagse opleiding | Start 18 september 2018

De Belastingdienst speelt hierop in door belastingplichtigen te stimuleren om over te gaan tot zelfcontrole. Toezicht door de Belastingdienst is dan ook van verticaal naar horizontaal toezicht (HT) gegaan. Voor het afsluiten van een HT-convenant vereist de Belastingdienst dat een Tax Control Framework aanwezig is. Maar hiervoor is specifieke kennis vereist.

De masterclass Public Tax Control Management geeft jou de juiste handvatten om de fiscaliteit binnen jouw organisatie beter te beheersen. 

Samenwerking Deloitte Education en Inholland Academy

De nieuwe post-hbo opleiding Public Tax Control Management is ontwikkeld in samenwerking met Inholland Academy en Deloitte Education. Deze korte opleiding geeft u de juiste handvatten om de fiscaliteit binnen uw organisatie beter te beheersen. Tijdens de opleiding wordt u door onze experts van o.a. Deloitte Belastingadviseurs begeleid bij het opzetten van het Tax Control Framework voor uw organisatie.

Doelgroep

De opleiding Public Tax Control Management richt zich op senioren personen met een bedrijfseconomische achtergrond. Als u werkzaam bent als:

 • (Business) controller, 
 • Accountant
 • Financieel manager 
 • Senior-adviseur 

Bij bijvoorbeeld een woningcorporatie, onderwijsinstelling, overheidsorganisatie, ziekenhuis of een zorginstelling bevelen wij u deze opleiding van harte aan.

Programma post-hbo Public Tax Control Management

In drie bijeenkomsten (eenmaal per drie weken) worden de stappen besproken om tot een optimaal en werkbaar fiscaal risicobeheersingsraamwerk te komen. Aan de hand van een concrete aanpak word jij begeleid door specialisten uit de praktijk. Het Tax Control Framework wordt gedurende de masterclasses gehanteerd als een organisch groeimodel voor jouw eigen organisatie.

Om de fiscale beheersing in te kunnen richten is het van belang dat deze aansluit op het bestaande Business Control Framework en de bestaande bedrijfsprocessen. Voor een goede toepasbaarheid is het van belang om het volgende vast te stellen:

 • Hoe is jouw Business Control Framework ingericht?
 • Welke elementen bepalen het functioneren van een TCF (systemen, informatie, beleid en procesbeschrijvingen)?
 • Wie gaan er werken met het TCF?
 • Welke mensen binnen jouw organisatie kunnen ervoor zorgen dat de fiscale beheersing succesvol is?


Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, in combinatie met onderstaande vijf bouwstenen, ga jij de aan de slag met de fiscale beheersing van jouw organisatie:

 1. Fiscaal statuut
 2. TCF opstellen
 3. Fiscale commissie
 4. Controle TCF/monitoring
 5. Horizontaal toezicht

Dagindeling

De masterclasses Public Tax Control Management worden als volgt ingedeeld:

Dag 1: Introductie, start fiscaal statuut en TCF in de praktijk

Dag 2: TCF in de eigen organisatie & Uitbreiden fiscale beheersing naar monitoring

Dag 3: Vervolg uitbreiden fiscale beheersing naar monitoring & Monitoring eigen organisatie en horizontaal toezicht

Resultaat/einddoel

Wat je leert tijdens deze masterclasses? Na afloop van de drie masterclasses heb jij daadwerkelijk de eerste stappen gemaakt om ‘in control’ te zijn. Jij en jouw organisatie zijn bekend met het beheersen van fiscale problematiek en weten op welke wijze fiscaliteit gecontroleerd en gemonitord wordt. De eerste aanzet tot het Tax Control Framework is gemaakt, uiteraard afhankelijk van jouw wensen en de inzet vanuit jouw organisatie.

Datum, locatie, tijd en investering

Datum: 18 september, 9 oktober en 30 oktober 2018

Locatie: Hogeschool Inholland Diemen

Duur: 3 bijeenkomsten van 09.30 - 17:00 uur, bijeenkomsten eenmaal per 3 weken 

Investering: € 2.750 (exclusief lesmateriaal ca. € 50) 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze masterclass verwijzen wij u naar de website van INHolland.

Facilitator

Mark van der Wielen

Mark van der Wielen

Partner

Ik ben als belastingadviseur met veel plezier werkzaam bij Deloitte. Samen met een enthousiast team adviseer ik dagelijks publieke sector instellingen, waaronder woningcorporaties. Ik heb namelijk een... Meer