Evenement

Tax in de praktijk voor zorginstellingen

Verhoog het fiscale bewustzijn binnen uw organisatie op een praktijkgerichte manier

Loonheffingen, VpB en btw hebben een steeds grotere impact op financiële vraagstukken binnen zorginstellingen. Veel meer dan voorheen is het van belang vooraf rekening te houden met deze vraagstukken. Zo worden financiële risico’s eerder onderkend en mogelijke voordelen beter benut.

19 juni 2018 | Utrecht

Wat levert de cursus Tax in de praktijk u op?

De cursus ‘tax in de praktijk’ voor zorginstellingen is een uitstekend vertrekpunt om de fiscale aspecten binnen uw organisatie op hoofdlijnen in kaart te brengen.

 • Er wordt gewerkt op basis van casuïstiek van actuele en door de deelnemers zelf ingebrachte vraagstukken
 • Onze docenten zijn zeer ervaren in fiscale vraagstukken die zich bij zorginstellingen voordoen.

Na afloop van de cursus heeft u kennis van de nieuwste ontwikkelingen binnen tax op het gebied van btw, loonheffingen, werkkostenregeling en VpB voor zorginstellingen

 • U heeft een groter signaleringsvermogen en een hoger fiscaal bewustzijn na afloop van de cursus
 • De belangrijkste processen rond fiscaliteiten zijn u bekend
 • U bent in staat een beeld te creëren van fiscale praktijksituaties

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 • Financieel medewerkers
 • Controllers
 • Hoofd FA/MC
 • Medewerkers boekhouding
 • Medewerkers Administratieve Bedrijfsvoering
 • Medewerkers Financiële administratie
 • Afdeling control
 • Medewerkers Bedrijfseconomisch Bureau
 • Bedrijfsadministrateurs en bedrijfseconomisch medewerkers die werkzaam zijn bij zorginstellingen.

Programma

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Btw in de zorg
 • Loonheffingen in de zorg
 • Vennootschapsbelasting in de zorg
 • Sessie waarbij alle tax onderwerpen met door de deelnemers ingebrachte cases besproken worden
   

Cursusmateriaal
Het is van belang dat u voorafgaand aan de cursus kennis heeft genomen van de inhoud van het cursusmateriaal. Het cursusmateriaal wordt voorafgaand in de vorm van een pre-reader digitaal aan u beschikbaar gesteld.

In de cursus wordt gewerkt op basis van casuïstiek van actuele en de door u ingebrachte vraagstukken. Voorafgaand aan de cursus ontvangt u een intakeformulier waarop u de mogelijkheid heeft uw casus in te brengen.

Datum, locatie en tijd

De cursus vind plaats op 19 juni 2018 in het NBC Congrescentrum Nieuwegein-Utrecht.

De cursus start om 09.30 uur. U bent welkom vanaf 09.00 uur.
De cursus eindigt om 17.00 uur met aansluitend after drinks.

Investering

De kosten van de cursus bedragen € 695,- vrijgesteld van btw, inclusief digitaal cursusmateriaal, koffie en thee en lunch. De leerlijn voor zorginstellingen wordt door Deloitte Academy georganiseerd in samenwerking met Deloitte Education.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze cursus komt u in aanmerking voor 6 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Reviews

'Duidelijke structuur in de agenda en de samenhang tussen de diverse onderwerpen wordt gelegd'
Sandra Lucassen - van der Weegen | Coördinator financiële administratie | GGZ Westelijk Noord Brabant 

Oud-deelnemers hebben deze cursus beoordeeld met een 8

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u schriftelijk kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitators

Martijn Poortman

Martijn Poortman

Senior Manager

Martijn is sinds 2002 werkzaam voor Deloitte als belastingadviseur voor diverse organisaties, met name op het gebied van zorg en onderwijs. De afgelopen jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op d... Meer

Maria van Helden

Maria van Helden

Senior Manager

Ik ben sinds 2008 werkzaam bij Deloitte en houd me bezig met fiscale advisering voor zorginstellingen, zowel de cure- als de care-tak. Deze markt interesseert mij en ik ben me ervan bewust dat de fisc... Meer

Rein Baarsma

Rein Baarsma

Director

Met een fiscale bril kijken naar veranderingen in de zorg, dit is kort gezegd mijn werk. De zorgwereld is nog steeds sterk in beweging op allerlei terreinen: financiering, juridisch, organisatorisch. ... Meer