Deloitte Update Café

Evenement

Deloitte Update Café

Het Deloitte Update Café is een mooie gelegenheid om in informele sfeer bijgepraat te worden over ontwikkelingen binnen uw vakgebied en om o.a. DGA's, CEO's, CFO's, overige CxO's en controllers uit uw eigen regio te ontmoeten. Deloitte Update Café biedt u de meest recente inzichten van onze Deloitte experts in een programma dat slechts een paar uur van uw tijd vergt.

Programma Deloitte Update Café

In de reeks Deloitte Update Cafés van zomer 2018 komt weer een tweetal interessante onderwerpen aan bod:

1 GDPR

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking: de General Data Protection Regulation (GDPR).

Het doel van deze wetgeving is om EU-burgers meer controle over hun persoonlijke gegevens te geven. De gevolgen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt zijn aanzienlijk. Privacy zal structureel een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering moeten worden en de GDPR stelt hier hoge eisen aan. Bedrijven dienen onder meer zicht te hebben op de verwerking en tijdige vernietiging van persoonsgegevens; bovendien dienen ze een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij overtreding van de GDPR hoge boetes opleggen, die kunnen oplopen tot wel 4% van de jaaromzet. Niet onbegrijpelijk dat veel bedrijven de GDPR als een obstakel zien, welke veel inspanning en eventuele hoge kosten met zich meebrengt. Deloitte heeft een ander perspectief en ziet ook kansen.

2 Finance: debt & capital structuring

Het financieringslandschap is continu in beweging. Een duidelijke trend is dat de rol van banken in de kredietverlening aan bedrijven aan belang afneemt. Maar wat zijn de alternatieven voor bancaire financiering? Of is het überhaupt interessant om naar alternatieven te kijken, terwijl uw huisbank met een aantrekkelijk aanbod komt?

Deze vragen zullen beantwoord worden in de presentatie "Finance: debt & capital structuring". Bovendien zullen worden behandeld:

•       huidige stand van zaken bancaire financiering

•       overzicht van financieringsalternatieven

•       verwachte ontwikkelingen in de financieringsmarkt.

Inschrijven

U zich kosteloos inschrijven via onze aanmeldpagina, waar u altijd een actueel overzicht van data en locaties aantreft.

Locaties

Het Deloitte Update Café wordt u volledig kosteloos aangeboden en wordt 3 maal per jaar georganiseerd via de onderstaande Deloitte-vestigingen.

Vaste vestigingen waar alle Deloitte Update Café programma's worden georganiseerd:

 • Amsterdam / Alkmaar
 • Eindhoven
 • Rotterdam / Den Haag
 • Utrecht
 • Zwolle.

Optionele vestigingen: hier wordt een deel van de Deloitte Update Café programma's gehost, waaronder de Fiscale Roadshow:

 • Arnhem
 • Breda
 • Groningen / Leeuwarden
 • Maastricht.

Op onze registratiepagina vindt u altijd een overzicht van data en locaties.

Het Deloitte Update Café concept

Per Deloitte Update Café worden goeddeels twee onderwerpen behandeld, waarbij wordt gefocust op concrete toepassingen van de informatie voor middelgrote organisaties. Een selectie van onderwerpen die recentelijk aan de orde kwamen:

 • Toegepaste data analytics
 • Blockchain
 • Wijzigingen in belastingwetgeving (Fiscale Roadshow)
 • Cyber security
 • Financiële verslaggeving
 • Trends en ontwikkelingen in de Mid Market
 • Management Control
 • Disruptive Technologies
 • Risk & Reputation.

In de meeste gevallen geeft volledige deelname aan een Deloitte Update Café recht op 2 PE-uren. De bijeenkomsten starten doorgaans in het tweede deel van de middag en bevatten twee presentaties van circa een uur.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Dit Deloitte Update Café komt in aanmerking voor 2 PE-uren. U kunt u PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Contact

Hans Leverman

Hans Leverman

Partner

Hans Leverman is Tax Partner at our Tax department (Business Tax) in Arnhem. He has worked for Deloitte as of 1992 and has comprehensive experience as lead Partner for mid-market, national and interna... Meer