Event

Verdieping Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in de jaarrekening 2019

Maak uw jaarrekening auditproof in één dag!

Wilt u optimaal voorbereid zijn op de jaarrekening 2019? En hoe past u het BBV toe? Dan is de verdiepingscursus BBV beslist interessant voor u! Uw investering van één cursusdag levert u een groot rendement op.

De verdiepingscursus BBV is een praktische cursus met deskundige uitleg over de actuele verslaggevingsvoorschriften van gemeenten en provincies (BBV), recente notities van de commissie BBV en hierover gestelde vragen en antwoorden.

Na afloop van de cursus heeft u voldoende kennis in huis om de jaarrekening 2019 voor uw gemeente op te stellen. De docenten blijven voor u als ‘vraagbaak’ beschikbaar, zo behaalt u een maximaal rendement van uw investering in deze cursus.

Wat levert de cursus BBV u op?

U krijgt inzicht in:

 • Het algemene kader en de belangrijkste actualiteiten in het BBV
 • De laatste – veelal geactualiseerde - notities van de commissie BBV vertaalt naar uw jaarrekening
 • Vragen uit de vraag- en antwoordrubriek BBV
 • Wat deze actualiteiten en notities voor uw jaarrekening en begroting betekenen.

U verdient uw investering terug, doordat u na afloop van de training weet waaraan uw jaarrekening moet voldoen en u onnodig meerwerk van uw accountant voorkomt. 

Het interactieve karakter van deze cursus geeft u de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen over situaties in uw gemeente. U ontvangt hiervoor 14 dagen voorafgaand aan de cursus een uitnodiging voor een digitale intake.

Voor wie is deze cursus?

Voor iedereen die te maken heeft met het samenstellen van de gemeentelijke financiën en het BBV, zoals:

 • Hoofden financiën en beleidsmedewerkers
 • (Concern) controllers
 • Financieel specialisten in het lokaal en midden bestuur 

Om deze cursus goed te kunnen volgen, beschikt u over basiskennis van het BBV.

 

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Notitie Grondexploitaties
 • Notitie Kengetallen
 • Notitie geprognosticeerde balansen en EMU-saldo
 • Notitie Riolering
 • Notitie Rente
 • Overhead en taakvelden
 • Kadernota rechtmatigheid
 • Vragen en antwoorden van de Commissie BBV

Reviews

'Goede cursusopzet met oog voor behoefte bij deelnemer cursus. Tevens ruimte voor discussie met inbreng van kennis en ervaring'.

'In korte tijd weer helemaal bij over de belangrijkste onderdelen uit alle notities'

Datum & locatie


NBC Congrescentrum Nieuwegein

Tijd: 09.45 - 16.30 uur.
Inloop: vanaf 09.00 uur

Investering

De kosten van de cursus bedragen € 695,- exclusief btw, inclusief lunch, koffie & thee en digitale naslagwerken.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze training komt u in aanmerking voor 6 PE-uren. U kunt u PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitators

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Partner

Ik adviseer organisaties op het gebied van planning en control, verbetertrajecten, productbegrotingen, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Tot mijn cliënten be... More

Vanessa Jongbloed

Vanessa Jongbloed

Senior Manager

Al ruim 19 jaar werkzaam bij Deloitte en in mijn huidige rol als senior manager Audit betrokken bij de controle van diverse gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast controleer ik samen met het team e... More

Claudia Honings

Claudia Honings

Senior Manager

Ik werk als senior manager binnen de audit praktijk van Deloitte, met name binnen de public sector. Ik verzorg de planning, coördineer de dagelijkse werkzaamheden en bewaak de voortgang en de kwalitei... More