Evenement

Wmo, Jeugdzorg en Interne Controle

Verantwoording: van perspectief naar praktijk

Hoe uw gemeente de wijze van verantwoording en controle heeft ingeregeld, is van invloed op de administratieve lasten die met de Wmo en jeugdzorg gepaard gaan voor uw gemeente en de burger. Verantwoording en controle moeten echter in breder perspectief worden gezien. Daarom zetten we in het ochtenddeel van deze cursus de Wmo, de jeugdzorg én het verantwoorden hierover voor u in perspectief, en nemen we u in het middagdeel deel mee de diepte in door middel van praktijkoefeningen. Hiermee geven u voortschrijdend inzicht om verder invulling te geven aan de wijze van verantwoording en (verbijzonderde) interne controle binnen uw gemeente.

Inhouse

Wat levert de cursus u op?

  • U bent op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het kader van de Wmo en de jeugdzorg
  • U wordt meegenomen in het toekomstperspectief van de Wmo en de jeugdzorg
  • U krijgt meer houvast bij de rol van verantwoording en controle binnen de ontwikkelingen van de Wmo en de jeugdzorg
  • U wordt op de hoogte gesteld van alle ins en outs van verantwoordingskaders in het kader van de Wmo en de jeugdzorg in vogelvlucht
  • U bent zich bewust van de knelpunten en dilemma’s die dit met zich meebrengt en hoe hierop in te spelen
  • U weet hoe u de Wmo en de jeugdzorg in de praktijk kunt toepassen aan de hand van een praktische casus

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor alle financieel professionals die zich bezighouden met de interne controle op het gebied van sociaal domein, het middaggedeelte is vooral interessant voor (verbijzonderde) interne controle medewerkers.

Programma

Ochtendprogramma: WMO en Jeugdzorg

09.00 - 09.15    Introductie
09.15 - 09.30    De Wmo & Jeugdzorg in perspectief
09.30 - 10.00    Verantwoording & controle in het kader van de Wmo & Jeugdzorg
10.00 - 10.15    Pauze
10.15 - 11.15    Uitleg over de klantketen (van frontoffice tot backoffice)
11.15 - 12.00    Wmo & Jeugdzorg kaders binnen de gemeente
12.00 - 12.30    Knelpunten en dilemma’s
12.30 - 13.30    Lunch

Middagprogramma: Interne Controle

13.30 - 14.30    Wmo & Jeugdzorg het proces in theorie
14.30 - 15.45    Interne controle binnen de gemeente
15.45 - 16.15    Accountantscontrole en het steunen op werkzaamheden van andere accountants
16.15 - 16.30    Afsluiting - vragen

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Voor deze cursus komt u in aanmerking voor 7 PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Review

'Het is voor iedereen nog deels ongewis wat er zich afspeelt in het sociale domein. Aan de ene kant loopt alles door en is continuïteit van de zorg het belangrijkste. Aan de andere kant zijn er weinig gegevens beschikbaar om te kunnen sturen of vast te kunnen stellen dat de juiste handelingen worden verricht die passen bij de visie en beleid. Hoe verder de tijd verstrijkt, hoe dringender er behoefte is aan houvast wat betreft bedrijfsvoering. Met behulp van ervaringsdeskundigen hebben we een gevoel gekregen bij wat er zich afspeelt op de werkvloer van het sociale domein'.
Martijn van den Heuvel | senior medewerker Interne controle | Gemeente Eindhoven

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.


Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facilitator

Marly Kiewik

Marly Kiewik

Senior Manager

Ik heb een passie voor de zorg en de wijze waarop organisaties in het brede zorgstelsel zich kunnen ontwikkelen en onderscheiden. Ik houd mij bezig met strategisch verandermanagement, organisatieinric... Meer