Around the Boardroom magazine

Article

Around the Boardroom magazine

Connecting Insights

In het Around the Boardroom Magazine vindt u inzichten van experts, bestuurders en commissarissen over relevante thema’s op uw agenda. Topics als digitisation, new business models, cyber sercuriy, board dynamics, internet-of-things, robotics & the future of work staan centraal. Hieronder kunt u de verschillende edities downloaden of een hard copy exemplaar opvragen.

Editie 4 – Connecting Insights on Digitally Driven Boards

De titel van deze uitgave, Connecting Insights on Digitally Driven Boards, geeft goed aan waar het bij technologische innovatie om gaat. Organisaties zodanig inrichten dat ze flexibel en adaptief genoeg zijn om snel in te springen op de mogelijkheden die zich voordoen. Ze moeten op alle niveaus connected zijn en beschikken over de sensing capability om mogelijkheden én risico’s tijdig te onderkennen. Zo moeten ondernemingen niet alleen de juiste dingen doen, maar daar ook het juiste moment voor kiezen.

Met inzichten van o.a. Dave Campbell, Jimmy Wales, Marc Goodman, Lorna Goulden en Frans van der Grint.

Download Editie 4 - Connecting Insights on Digitally Driven Boards

Editie 3 – Connecting Insights on New Business Models

Deze editie van het Around the Boardroom magazine besteedt speciaal aandacht aan de nieuwe businessmodellen die opkomen als gevolg van veranderingen in de economische realiteit. Die veranderingen zijn deels het gevolg van steeds sneller gaande technologische ontwikkelingen, die gepaard gaan met toenemende economische liberalisering. Bij het doorlezen van de artikelen valt op dat die factoren niet alleen op zichzelf van invloed zijn op de verdienmodellen van morgen, maar dat ze ook elkaar beïnvloeden.

Met inzichten van o.a. Jacqueline Rutten, Trude Maas, Neil Jacobstein, Dan Barry, Jan Hommen, Annet Aris en Giuseppe van der Helm.

Download editie 3 - Connecting Insights on New Business Models

Editie 2 – Connecting Insights on Digitisation

De businesswereld digitaliseert in hoog tempo, en verandert daardoor in allerlei opzichten. Die ontwikkeling gaat bovendien steeds sneller. Digitale toepassingen zijn van invloed op communicatie, logistiek, data-analyse, ketenmanagement et cetera. Ze dwingen tot nadenken over nieuwe business modellen en leveren nieuwe vraagstukken op als het gaat om cybersecurity en privacy. Maar ze scheppen ook kansen.

Met inzichten van o.a. Carin Gorter, John Hagel III, Peter Diamandis, Nancy McKinstry en Heleen Dura-van Oord.

Download editie 2- Connecting Insights on Digitisation

Editie 1 – Connecting Insights on Governance

Met de nieuwe economische realiteit en een maatschappij die kritisch tegenover het functioneren van bestuurders en commissarissen staat, is de dynamiek in en rondom de boardroom onveranderd groot. Het herstel van vertrouwen en het veilig door de economische onzekerheid heen laveren van organisaties staat bovenaan de agenda van bestuurders en commissarissen. Hoe creëer je vertrouwen – binnen de top, maar ook daarbuiten? Wat wordt er in de huidige economische realiteit verwacht van een organisatie? En wat zou er in de politiek, in het bedrijfsleven én in de publieke sector moeten veranderen om het vertrouwen in de economie te herstellen?

Met inzichten van o.a. Jan Kees de Jager, Louis Deterink, Marjan Olfers Ferdinand Grapperhaus, Hans Strikwerda en Dick Berlijn.

Download editie 1 - Connecting Insights on Governance

Over Around the Boardroom-Programma

Ons Around the Boardroom-programma biedt een exclusief platform voor topbestuurders en toezichthouders in de private en publieke sector in Nederland. Binnen het AtB-programma bestaan drie deelprogramma’s: het CFO-programma, het Commissarissen-programma en het Executive Ladies-programma. Ieder deelprogramma biedt genodigden de mogelijkheid om tijdens onze events het onderlinge netwerk te versterken, de dialoog aan te gaan over relevante thema’s en kennis met elkaar te delen. De nieuwste inzichten delen in ons Around the Boardroom Magazine.

Lees meer over Around the Boardroom-programma.
 

Meer weten over het Around the Boardroom Magazine?

Wilt u meer weten over het Around the Boardroom Magazine? Neem dan contact op met Caroline Zegers via +31 (0)6 5318 3728, Frank Geelen via +31 (0)88 288 4659 of Wim Eysink via +31 (0)88 288 1899.

Vond u dit nuttig?