Een holistische visie als basis voor de lange termijn

Article

Een holistische visie als basis voor de lange termijn

Herziene corporate governance code biedt handvatten

Langetermijndenken en een integrated approach zijn de weg voorwaarts. Het echte complete verhaal moet worden verteld, ook in het jaarverslag, zegt Robert Jan van de Kraats, cfo van Randstad Holding. Het is noodzakelijk dat er bij beleggers een duidelijke merkbare vraag ontstaat, voegt hij daaraan toe.

Boardroom Breakfast: 'Integrated Thinking & Acting'

Robert Jan van de Kraats is behalve cfo van Randstad Holding, non executive director van OCI, commissaris van Schiphol en ook lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Hij maakt zich zorgen over de richting die we opgaan en de veronderstellingen waarmee we werken. “De code moet aanzetten tot denken en geeft de kaders maar niet alle antwoorden zelf. Hoe ontwikkel en stuur je gedrag en ga je om met medewerkers die zich misdragen? Hoeveel belasting betaal je als bedrijf? Hoe ga je om met je betaaltermijnen voor leveranciers? Hoe is de in-control-verklaring onderbouwd? We hebben met de concept code een standaard voorgelegd, we hebben veel reacties gehad en gaan er met elkaar over nadenken.”


Aandeelhouder vs. aandeelhebber

De huidige corporate governance code wordt volgens Van de Kraats goed toegepast. En toch gaan er nog steeds zaken mis. Dat wil niet zeggen dat er weer meer regels moeten worden opgesteld; ze moeten goed en nuttig worden toegepast. De monitoringcommissie heeft juist geprobeerd om terug te gaan naar principes en best practices. Het bespreken van dilemma’s kan een nadere invulling geven. Deze dilemma’s legt Van de Kraats aan zijn publiek voor tijdens het Boardroom Breakfast over integrated thinking and acting. Maar eerst lanceert hij zijn opvatting dat denken op lange termijn gemakkelijker is gezegd dan gedaan: “Wat mij opvalt, is dat we, als we zelf gaan investeren, heel hebberig worden. Hoeveel van u hebben wel eens tegen hun investment manager gezegd: ‘Doe eens wat rustiger aan’? Je zou verwachten dat een institutionele belegger zijn beleggingen jaren aanhoudt. Daarom ben je aandeelhouder, geen aandeelhebber. Bij Randstad zijn de aandelen voor circa twee derde in de markt geplaatst; 95% daarvan is in handen van institutionele beleggers, grotendeels buiten Nederland. De gemiddelde termijn waarop aandelen worden gehouden is, relatief kort, zo’n vijf maanden. De lange termijn is vooral de verantwoordelijkheid van het bestuur en de commissarissen. ”


Dilemma’s bespreekbaar maken

Langetermijndenken en een integrated approach zijn de weg voorwaarts, aldus de cfo. “Nog wat dilemma’s: Randstad opereert in 40 landen; wil je dat bij elkaar houden, dan moet je iets met cultuur gaan doen. Bewust een programma definiëren, dat meenemen onder je arm en dilemma’s bespreken. Jaren geleden hadden wij een frauderende ceo van een kleine werkmaatschappij ergens in de wereld. Die is ontslagen; we zijn twee jaar lang bezig geweest met een rechtszaak en het heeft een vermogen gekost, maar we hebben duidelijk aangegeven waar wij voor staan. We hadden die man weg kunnen sturen met een vergoeding, dat was sneller gegaan, maar dat kun je niet uitleggen aan je mensen. Toch besluiten ook wij in sommige gevallen mensen weg te sturen zonder aangifte te doen. Is dat redelijk? Wat is een redelijk belastingtarief, waar besluit je je interne bank neer te zetten? Ik heb niet alle antwoorden, bestuurders en commissarissen moeten dit soort dilemma’s met elkaar bespreken.” Randstad heeft inmiddels twee jaar een geïntegreerd rapport waarin we nadrukkelijk aan alle stakeholders rapporteren. “Maar om nou te zeggen dat we dat we daar return on investment mee maken... Als je kijkt naar het aantal vragen dat we erover krijgen van beleggers en medewerkers: nagenoeg nul. Sommigen vinden dat de externe accountant hier ook een oordeel moet geven. Ik zou zeggen laten we die informatie eerst eens gaan gebruiken.”


Zelfregulering door bedrijfsleven

Voor de externe accountant is er, mits deze integrated thinking and acting wil omarmen, méér te doen dan voornamelijk de toepassing van IFRS te checken, vindt Van de Kraats. “Ik zou het heel redelijk vinden als een belegger tijdens de aandeelhoudersvergadering aan de accountant vraagt wat hij van het in-control-statement vindt. Is daarover nagedacht? En wat vindt de RvC van de in-control-statement. Het in-control-statement heeft in de huidige code betrekking op financiële statements. Waarom die beperking? In het consultatiedocument hebben we dat opgerekt. Ook de rest van de code is geüpdatet op basis van veranderingen in wet- en regelgeving en op basis van de incidenten die hebben plaatsgevonden. Het helpt als ervaringsdeskundigen erover praten en ernaar kijken. Het gaat uiteindelijk om zelfregulering. We kunnen het weggeven aan politici en toezichthouders, maar het is beter om er met elkaar over na te denken. De code is bij ons begonnen, en dat moet zo blijven.”

Robert Jan van de Kraats over Integrated Thinking & Acting

Around the Boardroom programma

Het Boardroom Breakfast maakt deel uit van het CFO Programma en Commissarissen Programma, onder de paraplu van het Around the Boardroom Programma van Deloitte Nederland. Meer informatie over deze programma’s vindt u op www.deloitte.nl/AtB.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over Integrated Thinking & Acting, het Boardroom Breakfast, of over het Around the Boardroom programma? Neem dan contact op met Caroline Zegers via czegers@deloitte.nl / +31 (0)6 5318 3728 of Frank Geelen via fgeelen@deloitte.nl / +31 (0)6 2239 7053.

Vond u dit nuttig?